UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Jagat leteh krana luu

From BASAbaliWiki
20231129T093208918Z620651.jpg
0
Vote
Title
Jagat leteh krana luu
Affiliation
Universitas Pendidikan Ganesha
Regency/City
-
Author(s)
Category
University
Year
Photo Credit/Source
Lia dan Suantini
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Jagat leteh krana luu Om swastyastu, sane kusumayang titiang para angga panureksa, Punika taler Para pamilet sami sane wangiang titiang. Pinih riin ngiring ngaturan rasa angayubagia majeng ring ida sang hyang widhi wasa duaning sangkaning asung kerta wara nugraha ida, titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida mapupul ring acara sane becik puniki inggih punika Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi. Ring rahina mangkin, titiang jagi ngaturang ring ajeng pamiarsa sareng sami ngeninin indik lingkungan, yening aturang titiang ring sastra bali inggih punika palemahan wiadin lingkungan Palemahan pinaka silih sinunggil pahan ring Tri hita karana. Tri Hita Karana punika nenten sios wantah tetiga sane prasida ngranayang iraga rena. Titiang nenten akeh matur indik tri hita karana, nanging pabaosan ring galahe puniki cutetang titiang jagi ngaturang indik sampah luu. Para semeton sareng sami pastika sampun uning pikobet luu ring pulau bali sane nenten wusan. Napi malih luu sane wenten ring pasih, tukad, danu miwah tongos sane lianan. Sampah, luu, mis wiadin barang sane sampun nenten dados kaanggen malih. Umpamini pun bungkos roko, bungkus jaja, miwah sane lianan. Ratu ida dane sareng sami sane dahat wangiang titiang. Sampah wiadin luu punika wenten duang soroh, inggih punika: Luu organik, inggih punika luu sakeng entik-entikan sane marupa don-donan, carang kayu, wohwohan. Tain buron sekadi kambing, sampi miwah sane lianan, nika ngranjing ring luu organik. Luu organik punika, yening jagi kaolah malih, nika dados lemekan wiadin pupuk ring raos mangkine. Luu organik puniki presida ka olah, olih alam jagate, nika sane ngranayang sampah luu organik dados ka entungan ring carik tongos sane siosan. Luu anorganik, inggih punika luu sane sakeng tan entik-entikan. Minakadi belahan kaca, belahan pucung lan keramik, barang sakeng besi, plastik, miwah akeh sane tiosan. Ring pahan puniki taler ngranjing sampah radioaktif. Luu anorganik puniki nenten presida ka olah olih alam jagate, nika sane ngranayang sampah luu anorganik nenten dados ka entungan sembarangan dija dogen. Niki presida ngae jagate usak yening sembarangan ka entungan Pamiarsa sareng sami. Indayang mangkin uratiang ring palemahan duene soang soang. Ring genah makarya wiadin kantor, ring umah jero puri griya soang-soang. Ring margi ring angkutan umum, miwah ring genah sane tiosan. Ring pura manawi. Akeh kantun wenten sampah luu mabrarakan, ngardi palemahane nenten asri. Yening luu ring margine punika yening sampun ngempetin jlinjing, nika makardi toyan sabehe meluab ke margine, ngantos ka paumahan, napi malih yening sabehe ageng. Ngiring macecingak malih, luu ring tukade, ring danu, ring pasisi wiadin pasih, ring genah-genah sioasan ring pasar umpaminipun. Sekadi ring kawasan pura goa gong ring Jimbaran kuta selatan, irika wenten sampah sane tercecer ring margi. Napi malih sekadi mangkin wenten TPA ring bali inggih punika TPA Suwung sane magenang ring Denpasar selatan sane wau terbakar ring rahina wraspati, 12-10-2023 nika mawinan asep nyane ngranayang polusi udara. Sane dahat patut kauratiang mangkin, sapunapiang sampah wiadin luune punika? Sampunang dumun indik luu sane wenten ring tukad, ring danu, ring margi. Ngiring luu sane wenten ring kantor, jero, umah, puri, griya soang-soang sane becikang dumun. Riantukan luu sane wenten ring paumahan punika sane pinih akeh. Nika mawinan titiang mapangapti ring pemimpin sane kapilih ring warsa 2024 mangdane prasida ngemecikan pengolahan luu puniki, apang nenten tuah janji sane ka raosang, nanging buktikan antuk kerja nyata. mangda sampah wiadin luu puniki prasida katitenin mangdane palemahan wiadin lingkungan duene tetep asri lan lestari. Inggih ratu ida dane para pamiarsa lan pemilet sinamian. Wantah asapunika titiang prasida matur ring ajeng pamiarsa. Dumogi napi sane aturang titiang wenten pikenoh ipun. Ampurayang indik basa basita paribasa, sor singgih basan titiang nenten manut ring sarejoning manah. Puputang titiang antuk parama santhi Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.

In Indonesian