Buron

bueron/
  • animal (Noun)
Andap
buron
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

buron ring alase wantah macan, kijang lan lipi
binatang dari hutan adalah macan, kijang dan ular

Kucing inggih punika silih tunggil buron mabatis patpat
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Sane mangkin tyang ngaturang satua sekadi buron saking alas sane bet, Sinalih tunggil ceritayang tityang wenten i bikul sareng i singa Rikala i singa sedeng pules ring tengah alase raris teke i bikul nyringjig i bikul uli bungut singane ngerayang lantas ked di ikuhne lantas riangne magelayutan tur mecanda ring ikuhne care roller coaster, Cress....blum ulung, lantas malih nyrigjig uli bungut I singa menek ked di ikuhne, buin macanda turun kanti enten I singa, Rikala I Bikul menek ring bungut I singa....

In English:   Now, I would like to tell a story of an animal from the wild, there are a mouse and a lion.

In Indonesian:   Sekarang saya akan bercerita terkait hewan yang ada di hutan belantara, diceritakan ada seekor tikus dan seekor singa.

In Balinese:   Ditu kone viruse ane paling kapertama nglimbak, viruse ene kabaosang ada di buron cara lelawah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   A: Bapa,…wenten buron akeh masliweran.

In English:   A: Those, Dad...

In Indonesian:   A: Ayah,…ada banyak binatang berseliweran.

In Balinese:   Makejang anake ngerimik, “to ngudiang I Celempung sangkep nyangkol kuluk, jeg soleh gen tingkahne, mabet paling saying tekening buron gen agemne!” I Celempung lantas matur tekening Jro Kelian Banjar, “Nawegang titiang jro kelian, titiang nunas ampura santukan tiang kadat rauh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dané prasida ngambar indik gaginan ngarahina, taru lan buron, satua, para alit-alit, fantasi, semara, miwah indik sadarhana sane nudut kayunnyané.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto masih buron ane lenan.

In English:  

In Indonesian:   Ia marah melihat keadaan itu.

In Balinese:   Ento makrana aluh antuk Ida ngejuk buron ane kaborosin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   buron nista, mai lawan kai malaib mamalun-malunan ked di muncuk gununge.

In English:  

In Indonesian:   binatang bernyali kecil, ayo lawan aku.

In Balinese:   Suud ngomong keto I Sampi magedi ngalih tongos lenan. “Cai buron gilik, kajet cepok pastika ulung ka jurange.

In English:  

In Indonesian:   binatang bernyali kecil, ayo lawan aku.

In Balinese:   Sawireh mara jani tur tumben ada buron ane bani ngalawan dewekne malaib.

In English:  

In Indonesian:   binatang bernyali kecil, ayo lawan aku.

In Balinese:   Salantang jalan ia marasa bangga kerana I Sampi, buron gede tusing bani nglawan dewekne. “Sampi suba jerih, yadiastun buron gede jeg makirig ia kerana sing bani nglawan I Kidang.

In English:  

In Indonesian:   binatang bernyali kecil, ayo lawan aku.

In Balinese:   Ia mula buron becat malaib.

In English:  

In Indonesian:   binatang bernyali kecil, ayo lawan aku.

In Balinese:   Kanggoang dadi buron biasa gen ja,” keto pasautne I Lelipi.

In English:  

In Indonesian:   Namun, kedamaian Alas Kopipahit mendadak buyar akibat perilaku buruk Kijang.

In Balinese:   Ada Cicing, Kambing, Gajah, Sang Mong, muah buron ane lenan.

In English:  

In Indonesian:   Dia mengaku-ngaku sebagai Raja Agung Sejagat.

In Balinese:   Nyen ja kena upas kaine jeg ngemasin mati, apabuin cai buron lemet,” keto I Lelipi ngomong sambilanga ngrengseng ngender katak.

In English:  

In Indonesian:   Namun, kedamaian Alas Kopipahit mendadak buyar akibat perilaku buruk Kijang.

In Balinese:   Nepukin I Kidang bah, prajani panontone masurya girang sawireh I Kidang ane sumbung jele, tur corah prasida kakalahang buron cenik.

In English:  

In Indonesian:   binatang bernyali kecil, ayo lawan aku.

In Balinese:   Nepukin I Kakul jejeh, ngancan sumbung munyine I Kidang. “He iba buron ane tuara matulang, awak caine cerik tur bunter, sakewala cai tusing bani nepukin galang.

In English:  

In Indonesian:   Melihat si Siput sawah ketakutan, semakin sombong perkataan si Kijang. “He, kau hewan tak bertulang, badannya bundar dan kecil, namun kau takut dengan terang.

In Balinese:   “He buron gede, tanduk caine saja lanying tur lantang, nanging pocol kerana tonden mabukti cai sitengan tekening wake.

In English:  

In Indonesian:   “Sudahlah, aku tak ada waktu meladeni tangtanganmu.

In Balinese:   ”Ih, buron apa saja iba bani mai ka alase?

In English:  

In Indonesian:   Cerita ada Kambing bernama Ni Mesaba dan Ni Wingsali.

In Balinese:   I Macan masaut, ”beli jejeh nepukin buron tawah.

In English:  

In Indonesian:   Cerita ada Kambing bernama Ni Mesaba dan Ni Wingsali.

In Balinese:   Sedeng itehe ngamah, Ni Wingsali makasiab nepukin buron tawah.

In English:  

In Indonesian:   Cerita ada Kambing bernama Ni Mesaba dan Ni Wingsali.

In Balinese:   I Yuyu dot muktiang tekening manusa lan buron ane lenan yening sumanggup ngejuk i bojog Irengan.

In English:  

In Indonesian:   Apabila menang, tentu saja I Yuyu akan menjadi pahlawan dan memiliki seekor kerbau bertanduk emas. “Dengan delapan kakiku, akan kutangkap Irengan itu!” katanya bangga.

In Balinese:   Ada masih ngaba gong anggon ngulahin buron ane kaborosin.

In English:  

In Indonesian:   Paling belakang adalah abdi raja yang mengangkut perbekalan.

In Balinese:   Di Wuhan ento ada peken tradisional sané ngadep bé buron cara lelipi, nyingnying, bukal, dongkang, cicing, ajak buron sané lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén anut tekén ané kasobiahang gatra di tipiné, di surat kabaré tekén ané ada di internété, anak ulian bukal lan sakancan bén buron alasé ané adepa liu di peken Wuhané nularin sasab SAR-CoV2.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu kone viruse ane paling kapertama nglimbak, viruse ene kabaosang ada di buron cara lelawah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging ada masih panglalah becik anѐ luung yen sasubanѐ Covid-19 ento ilang di guminѐ sakadi ; Para kramanѐ di guminѐ bisa satata inget tekѐn konsѐp Tri Hita Karana (Parahyangan, Palemahan, miwah Pawongan), Parahyangan apang para kramanѐ inget tekѐn Ida Sang Hyang Widi Wasa apang satata ngrastiti bakti, Pawongan apang para kramanѐ satata inget matimpal, muah Palemahan kramanѐ apang inget tekѐn aab guminѐ miwah buron anѐ ada di guminѐ apang tusing cara krama di Cina ngedaar buron anѐ patut ubuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Silih tunggil nyane inggih punika sarwa pasu (buron) sane dados panangkan wit sasab marana puniki.

In English:  

In Indonesian:   Dampaknya, tentu saja tidak hanya pada masalah kesehatan.

In Balinese:   Sane dados urati, ring ceritane puniki santukan Suwarnagkara nenten ngawales pitresnan ayu sang brahmana sane sampun ngicenin kapiolasan ri tatkala ipun runtuh taler maclempung ka semer sareng buron tiosan sakadi ula miwah macan.

In English:  

In Indonesian:   Seperti yang termuat dalam Kakawin Nitisastra, singhā raksakaning halas halas ikāngrakṣakeng hari nityaśa/ singhā mwang wana tan patūt paḍa wirodhāngdoh tikang keśari/ rug brāṣṭa ng wana denikang jana tinor wrěkṣanya śirņāpadang/ singhānghöt ri jurang nikiang těgal ayūn sāmpun dinon durbala//(singa adalah penjaga hutan, akan tetapi selalu dijaga oleh hutan, hutannya akan dirusak oleh manusia, pohon-pohonnya semua ditebang, singa lari bersembunyi dalam jurang, di tengah-tengah ladang diserbu orang dan dibinasakan).

In Balinese:   Sahananing buron sane kabaosang ri tatkala masan pandemi puniki, kauratiang pisan olih para janane.

In English:  

In Indonesian:   Para ahli dibidang kesehatan masih berpacu mencari dan menciptakan vaksin untuk menghentikan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

In Balinese:   Santukan punika, nyuksmayang rahina suci Tumpek Kandang ring galahe punika mautama taler mabuat pisan, pinaka utsaha anggen ngiket tali tresna pantaraning manusa kalawan sarwa buron, sane polih pasuecan saking Ida Sang Hyang Widhi.

In English:  

In Indonesian:   Para ahli dibidang kesehatan masih berpacu mencari dan menciptakan vaksin untuk menghentikan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

In Balinese:   Satua Bali sane nganggen basa Bali andap lumrahnyane nyatuayang indik tokoh-tokoh buron.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiosan punika, tema utawi unteng cerita indik buron kaparik saking cerita-cerita Tantri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sapunika mawinan, kruna sane kanggen boya ja ‘bangka’ utawi ‘mati’, ri tatkala maosang buron.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening selehin tokoh-tokoh buron ring sajeroning satua pinaka imba laksana manusa ring jagate.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiosan punika, sarwa buron sane rupannyane soleh kabaosang ajengan sane nista sakadi lintah, ulet, kuricak, teledu, lasa, toke, miwah cecek.

In English:  

In Indonesian:   Sementara itu, semua binatang yang bentuknya aneh dikategorikan sebagai makanan yang nista misalnya lintah, ulat, kuricak, sebangsa biawak, kalajengking, kadal, tokek, dan cecak.

In Balinese:   Karya-karya muktahirnya sane maceciren dekoratif akeh maosang ngenenin indik palemahan sane mapaiketan ring konsep Tri Hita Karana, inggih punika paiketan bakti manusa ring dewa, asih ring paturu manusa, lan asih ring palemahan (buron lan taru).

In English:  

In Indonesian:   Karya-karya mutakhirnya yang bercorak dekoratif banyak berbicara tentang ekologi yang dikaitkan dengan konsep Tri Hita Karana, hubungan harmoni manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan alam (hewan dan tumbuhan).

In Balinese:   Padem paglentek sarwa buron pada manampa

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Untengne pisan, inggian Astabrata miwah Brata Nem Belas wantah utsaha ngragayang kotaman dewa, buron, miwah sadaging jagate ring pikayunan miwah sariran sang nata mangda sida nyujur karahayuan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Genah-genah soleh punika minakadi alas ring luhuring ambu, margi ageng, semer, genah sane peteng, buron sane soleh rupannyane, tur tukad ageng lan endut sane dalem.

In English:   If you have used GPS as a guide, then Putru Saji Tarpana is a collection of directions for the spirits of people who have died.

In Indonesian:   Apabila Anda pernah menggunakan GPS sebagai penunjuk jalan, maka Putru Saji Tarpana adalah kumpulan petunjuk jalan bagi roh orang yang sudah meninggal.

In Balinese:   Petunjuk margi puniki madaging bekel sane pacang kaicen antuk sang atma majeng ring sarwa buron soleh sane pacang tinemu.

In English:   If you have used GPS as a guide, then Putru Saji Tarpana is a collection of directions for the spirits of people who have died.

In Indonesian:   Apabila Anda pernah menggunakan GPS sebagai penunjuk jalan, maka Putru Saji Tarpana adalah kumpulan petunjuk jalan bagi roh orang yang sudah meninggal.

In Balinese:   Viruse ene teka uli negara Cina lan orahanga ada di tengah buron lelawahe.

In English:  

In Indonesian: