How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

GBK “Genting Bali Kering”

20231129T085335698Z989834.jpg
0
Vote
Title
GBK “Genting Bali Kering”
Affiliation
SMK Negeri 1 Amlapura
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Husnul Abdi
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiastu, inggih bapak ibu para panureksa lan pamilet wimbakara nyurat Orasi mabasa Bali sane wangiang titiang, salam sejahtera, salam rahayu majeng ring ide dane sinareng sami, kapertama rasa anggayu bagia titian aturang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning antuk pasuecan Ida titiang presida ngaturang utawi nyurat ORASI puniki. Nunas galah titian ngaturang Orasi Indik kawentenan Bali indik palemahan Bali sane sayan GARING KERING. Pulo Dewata Bali sane mangkin wenten ring kondisi DARURAT KEKERINGAN sane dahat ngulangunin, kawentenan puniki mawit saking KEKERINGAN EKSTRIM sane wenten ring wawengkon jagat Bali, minekadi ring Bali pamekas ipun ring Kabupaten Karangasem lan Buleleng, genah ipun ring Kecamatan Kubu, Kecamatan Karangasem Seraya , Kecamatan Kubu Tambahan lan Kecamatan Grokgak. Kekeringan puniki mawit saking SUMBER AIR ring Bali sane kirang sahe sasih karo utawi KEMARAU sane kalintang panjang pisan minab awinan PERUBAHAN CUACA masan ujan utawi masan mage nenten kadi biasane. Indike puniki ngawingang Bali Garing utawi kering. Kewentenan puniki mawinan akeh wenten pikobet-pikobet indik ring masyarakat minekadi, kirang ipun toya sane bersih, buron lan taru akeh sane padem, lahan pertanian nenten polih toya sane tegep angge irigasi, palemahan sane cemer lan makeh malih pikobet sane wenten awinan Bali Garing.

Bapak Ibu calon DPD sane dahat wangiang titiang, mogi-mogi rikala benjang pungkur bapak ibu yening sampun malinggih ring gedung DPD RI sane pacang ngangganin semeton Bali. Wenten sane mangkin pinunas titian mangdane pemerintah merencanakan indik solusi BALI GARING PUNIKI, sapunapi carane mangda ring masan panas musim kemarau Bali nenten GENTING KERING, tiang madue manah pendapat mangda pemerintah mekarya waduk ring Bali sane darurat kekeringan, wangunan waduk puniki pinake genah nyimpen toya ujan, rehabilitasi saluran Irigasi mangda toya punika nenten makutang, ngalaksanyang sosialisasi berkesinambungan indik toya ring masyarakat, mangda nyage sumber toya, irit ngangen toya, lan sane kaping untat pinaka utsaha sane mautama, inggih punika reboisasi Alas hutan sahe nanur taru ring margi-margi ageng pinaka genah merarian rikala panes sane kalintang. Titiang pinaka jatma sane kantun wimuda nunas tuntunan sahe bimbingan saking bapak ibu calon DPD, mogi-mogi rikala sampun dados DPD nenten lali ring swadarma lan masyarakat utamayan ipun indik BALI GARING.

Inggih ida dane sinareng sami sahe bapak ibu calon DPD RI Bali sane wangiang titiang, mogi-mogi napi sane aptiang iraga sareng sami prasida ngalaksanayang, kadi asapunika atur titiang yening basa basita ring sajeroning orasi puniki nenten becik lan patut, tan lali titiang nunas agung rna sinanpura, maka wasananing atur puputang titiang antuk parama santih; Om Santi, Santi, Santi Om Salam Rahayu NoJanji generasiZ

In Indonesian