Mabasa

  • to speak
  • to spice up something; to give something spices
Media
Mabasa
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Ha ha, nggih suksma, Beli. Tiang lakar ngae be siap masisit sareng sambel matah lan taluh mabasa genep.
[example 1]
Ha ha, yes, thank you, Brother. I am about to make shredded chicken with Balinese raw chili sauce and egg with Balinese seasoning.

Dek Anggi mekenyem bungah. Email uli Steve suba ada di inbox-ne. Enggal ia mukak, makeneh nawang apa ane orahanga teken bule ane jani dadi timpalne di dunia maya. Steve Wilson Smith , sesai ajaka ngorta utawi chating di jejaring sosial. Disamping dot ngasah kabisane mabasa Inggris, Dek Anggi masih mategar nyen nawang maan bule ganteng lan sugih...
[example 2]
No translation exists for this example.

  1. BASAbali software
  2. Ida Ayu G.S Marheni, cerpen "Semara ring Dunia Maya"