UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature BASAbali Wiki Inovatif, Milenial Aktif

From BASAbaliWiki
20221113T161323948Z524468.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
SKAPCINE SKANBARA
Author(s)
Affiliation
SMKN Bali Mandara
Category
High School
Reference for photograph
Gede Rediawan
Subject(s)
  • Gede Rediawan
Reference
Related Places
SMK Negeri Bali Mandara
Event
Related scholarly work
Reference
Competition
Pemaksimalan


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

Description


In English

In Balinese

Swastiastu semeton Sapunapi gatra? Astungkara setata becik nggih. Tiang Gede Rediawan saking SMK Negeri Bali Mandara. Yen keneh-kenehang, jaman jani liu gati pakeweh gumi ane kanti dadi isu publik ulian sai dadi tutur para kramane. Pinaka anak bajang, pastika atine bungsah ningehang unduk punika. Nah, Ulian ento, iraga pinaka anak bajang ane sai-sai kaorahang generasi milenial ane dadi penerus bangsa, patut gati jengah. Tegarang deweke, Sampunang nyeh mamunyi teken isu publik puniki apang iraga ngidaang nepasin pakeweh di gumine.

Jani wantah jaman digital, jaman ane sesai ngawigunayang panglimbak teknologi. Nah, tiang je jani ngorain, jani suba ade website maadan BASAbali Wiki ane dadi anggen tongos bebas mamunyi utawi ngawedarang penampen, ide, lan kritik indik mekejang pakeweh di gumi. Ring BASAbali Wiki, liu fitur-fitur ane ade pinaka tongos melajah basa Bali lan ngomongang isu publik. Nanging, tiang ade makudang-kudang parindikan ane patut kebenain tur kalimbakang olih BASAbali Wiki apang liu semetone, pamekasnyane milenial ane ngapikenohin BASAbali Wiki.

Ane kapertama, manut tiang yening lakar ngae akun di website BASAbali Wiki ruet gati, menawi ento ngawinang kramane ngekoh ngakses BBW. Ulian ento, tata cara ngae akun lan ngranjing ke Website BBW patut kebenain.

Tampilan visual ring website masi patut kalimbakang apang ngenah modern nanging enu macihna kearifan lokal. Misalne, latar websitene jangin foto-foto budaya Bali lan hidderne ngangen sasuratan aksara Bali. Selanturne, jangin animasi lan ilustrasi ring website. Contone jangin transisi sabilang iraga lakar mecik anggen pindah ke bagian ane len. Tetujone apang websitene ngenah interaktif. Beneh sing semeton?

Tiang tolih, ade kruna-kruna basa Bali ane sing ade. Ulian ento, imbuhin buin kruna basa Baline apang ngeliunang. Luungne, makejang kruna lan lengkara mabasa Bali jangin aksara Baline, ne masi apang ngidaang ngelestariang aksara Bali. Lianan ento, tiang dot gati yening ring BBW ade fitur care Google Translate, apang elah nerjemahang kruna utawi lengkara ring basa lianan ke basa Bali.

BASAbali Wiki patut nglimbakang wangun kontene. Ring jamane jani, liu wangun konten ane ngidaang kakaryanin, boya ja tuah sesuratan dogen. Misalne konten ane marupa video, animasi, komik, poster, infografis, miwah ane len. BBW masi ngidaang makarya podcast milenial, ane ngundang para milenal lan drika nuturang indik isu publik.

Tiang masi madue ide apang BASAbali Wiki ngelaksanayang program BALI MELAH BASAbali Wiki Malancaran ke Sekolah . Dini, BBW sosialisasi ke sekolah-sekolah apang liu sekolah-sekolah ane ngawigunayang BBW pinaka sumber pepelajahan, sakewala liu sisya jaman jani ane nganggen BBW. Ditu ngidaang masi nuldulin sisyane apang nyak aktif ajak isu publik. Sekadi sai ngwacen artikel suba ade ditu, ngantos makarya artikel indik isu sane sai dadi tutur olih kramane.

BASAbali Wiki prasida makarya konten-konten indik HOAX JAMAN JANI . Dini, BBW ngewedarang fakta indik hoax-hoax anyar ane rame tuturange kramane. Punika patuh ajak akun Instagram ane kegelahang olih pemerintah KOMINFO inggih punika misslambehoax.

BASAbali Wiki patut ngae fitur care Group WhatsApp anggen tongos marembuk para mileniale. Ditu BBW ngidaang ngemaang galah para mileniale nutur jake nake len nganggen basa Bali lan nuturang indik isu publik. Kapah-kapah BBW ngidaang ngelaksanayang Widyaloka. BBW nambunang para mileniale ring asiki genah, ngidaang offline utawi online. Ditu mileniale ngidaang nutur langsung ngerembugang indik isu ane enu rame, lan saling ngemaang ide utawi penampen indik isu punika.

BASAbali Wiki pinaka platform anggen ngelestariang basa, aksara, lan budaya Bali, sepatutnyane nyayagang genah para milenial ane demen nyurat artikel. BBW ngidaang ngae Komunitas Jurnalis ane semetone para bajang milenial. Dini BBW prasida nuldulin mileniale punika apang sai-sai nyurat artikel mabasa Bali indik isu publik. Selanturne, ditu lantas BBW ngidaang ngemaang upah majeng mileniale ane sampun ngemedalang sasuratan ane melah tur becik. Nah, malarapan antuk puniki, bajang mileniale lakar jengah makarya, sangkaning mekeneh hobine punika prasida ngemaang pangupa jiwa.

Nggih, wantah punika sane prasida tiang aturang. Ampura yen ade ane sing patut ring manah. Suksma BASAbali Wiki sangkaning sube dadi platform tongos tiang mamunyi. Dumogi setata melah ring sajeroning ngukuhang basa Bali kanti ka pungkur wekas. Om Shanti Shanti Shanti Om.

In Indonesian