Len

len

  • other, strange, foreign
Andap
len
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Ragane punang kenten: ipidan ragane ajak tiang, mara tiang ngelah pis. Mangkin tiang ten ngelah pis liu, ragane ajak anak len. Nike madan ragane nyangut!
You should not act like that; first you came with me when I had more money. Now I do not have money anymore, you go with somebody else. It means you are acting like Sangut (a minion).

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Monstere ento tusing len tuah baburon pasih ane tusing ja nyengkalen.

In English:   It turns out that the monster was a harmless sea creature who has himself suffered from ingesting ocean plastic.

In Indonesian:   Ternyata monster itu adalah makhluk laut yang tidak berbahaya yang menderita karena menelan plastik laut.

In Balinese:   Biasane anak luh punika merasa ten percaya diri miwah merasa kirang wikan yening kesandingin olih anak len, nika sane mawinan jejeh antuk maosang unteng pikayunnyane yening ngemolihang informasi sane iwang.

In English:   Women as a mother can simultaneously direct their partners and their environment to have an important role in stopping the spread of fake news.

In Indonesian:   Perempuan sebagai seorang ibu sekaligus bisa mengarahkan pasangan dan lingkungannya memiliki peran penting dalam menghentikan penyebaran berita hoax.

In Balinese:   Mirib ia ne ngamah bene ane alih ibi!”

Ditu lantas I Kerkuak ajak I Angsa ngintip, jeg saja ada cicing gudig ngamah be ked tulangne liu ditu.

“Saja jeg cicinge to mlaibang bene, nah depang suba, amah-amahan nak nu dadi alih mirib I Cicing Gudig sing ngamah-ngamah telung wai,” keto munyine I Angsa, nu masi pedalem teken anak len yadiastun ia pedidi konden maan ngamah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane matuuh duang dasa tiban, ia suba bisa masiluman apang magoba len.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita ne jani, Sang Utamaniu ane kapintonin, mabaos Ida Bhagawan, “Nah Cening Sang Utamaniu, swaginan Ceninge sing ja len tuah ngangonang banteng.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keweh suba hidupe jani, ulian nona corona nengok ngae genjong gumine, gegaen sing ngelah, ngandelang pariwisata, nanging lacure keliwat, tamu uli dura negarane sing ngidang melali ke Bali, sing ade len, ulian nona corona ne, peh nah kudiang buin, sing ngelah pipis nang aketeng, kangguang suba jani ngalih darang nasi sisin danune, buduh memancing.

In English:  

In Indonesian:   Sangat susah terasa hidup di masa ini, karena nona corona yang telah membuat dunia ini berantakan, pekerjaan tak punya, mengandalkan pariwisata, akan tetapi betapa laranya, tamu mana negara tak lagi berkunjung ke Bali, Tidak ada yang lain, dampak corona ini, peh ya sudah mau diapakan lagi, tidak memiliki uang sepeserpun, syukuri saja kembali mencari bahan lauk di danau ini, gila memancing

In Balinese:   Yen dumun leluhur iraga berjuang ngangge tombak,ngangge kris len jani berjuang ento sirep jumah tiis.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang milu masih marasa sebet sawireh makudang-kudang pangrancanan tiange milu-milu buung, makadi ukane tiang ngigel drama di art center buung, ukane utsawa nasional ane rencanane di bengkulu buung, gegitan nyarengin gong kebyar di pkb ne buung, muah pangrencana ane len- lenan liu pesan buung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lumrah pesan sambilanga ngae srana yadnya di pura miwah di pomahan istri-istrine masambilan ngortaang kajelekan anak len.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen i raga nulungin anak len, patuh kadi nulungin raga padidi.

In English:   When we help others, it is the same as helping ourselves.

In Indonesian:   Kalau kita membantu orang lain ,sama seperti kita membantu diri sendiri .

In Balinese:   Yen nuturang indik orta ane jani pastika tusing joh tekening orta ane sedeng viral, ortane ento tusing ja len tuah virus Corona, dini-ditu jeg pragat ngitungan ane madan virus Corona.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apake tusing ada jalan len anggo ngilangang geringe ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kabalikane ane melihang tusing len tuah kramane ane makuli di rurunge, yen tusing pesu tusing maan upah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kuota internet sane keanggen akeh pisan nelasang, len pisan sareng disekolah, setonden abulan sampun telas, ten wnten bekel anggen numbas kuota, nunas ring rerama nenten je bani krana reramane sampun libur ulian gek korona puniki, inguh pisan bane kenehe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Piwal tiange sing ada len tuah nyekenang apang padum bantuane sida terem, tusing ada marasa kacorahin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulian virus corona sane nenten nyidayang kaprediksi pidan jagi budal, minab KKN puniki kelaksanayang len sekadi KKN sane lintang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyingakin kasugihan I Raksasa, dadi eling Raden Galuh Pitu teken kalacuranne. “Len suba sing ngelah apa, jani kampih di umah raksasa ane demen nadah jelema,” keto pakayunan Raden Galuh Pradnyawati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ene enu luungan teken ngalih utang ka negara len, apa buin ke World Bank.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen nuturang indik orta ane jani pastika tusing joh tekening orta ane sedeng viral, ortane ento tusing ja len tuah virus Corona, dini-ditu jeg pragat ngitungan ane madan virus Corona.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Len suba sandikaon buin kejep dogen suba peteng sinah lakar tusing tepuk apa!” Uyang paling kone Pan Meri sada sedih merine tuara tepuka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Len suba sandikaon buin kejep dogen suba peteng sinah lakar tusing tepuk apa!” Uyang paling kone Pan Meri sada sedih merine tuara tepuka.

In English:  

In Indonesian:   kw....

In Balinese:   Nah, madak ja ada anak len ane lakar nulungin cai pesu uli krangkenge nenenan.” Kacerita ne jani, kalahina I Macan teken I Kancil ngajak I Cita.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kasuwen-suwen mapitutur memene teken Ni Ranjani. “Luh, nyai suba ngancan kelih, melahang ningehang tur resepang pabesen anak len.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh sesai buka aketo dadi sangkep lantas burone makejang, pamucuk pasangkepane ento tusing ada len mula I Samong, rajan burone.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Video-video nika prasida ngibur anak len tur ngawinang kenehe liang.

In English:   Social media can be used as a means of self-development, not a means of poisoning the mind.

In Indonesian:   Video-video itu bisa menghibur orang lain dan membuat pikiran gembira.

In Balinese:   Sane pretama, mriksa warta sane deweke mekejang maan ring media sosial, biasane warta sane ten patut meduwe sumber warta ring grup len.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane len mara ngaku-ngaku raja suba juk polisi.

In English:  

In Indonesian:   Akulah rajanya lari.

In Balinese:   Nguda kene dadine pajalan tresnane, beli mademenan ngajak anak luh len.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cai sumanggup ngaenang anak len kreteg, nanging tusing bisa ngae umah anggon padidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mpu Yogiswara pangawi Kakawin Ramayana mrasa seneng ri tatkala nyurat kaluihan sekar tunjung ring telaga sane madaging toya ening punika: tunjung putih pwa ya ta tunjung abang sedeng rum/ kumbangnya ghurnita masabda umung sadarppa/ len manda maruta mirirya sugandha mambo/ Sang Rama Laksmana rikang ksana tusta de nya// “Sekar Tunjung Petk miwah Abang sedek kembang/ kumbangnyana pagrieng masuara/ taler angin sane ngesir ngura ambu mrik sumirik/ Sri Rama miwah Sang Laksmana ri tatkala punika seneng kabuatang// Kalengengan ring taman sane wenten ring wana punika, antuk telaga miwah sekar taler bramarannyane, manados sesuratan sane panjang ring kriya sastra kunane puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mpu Yogiswara pangawi Kakawin Ramayana mrasa seneng ri tatkala nyurat kaluihan sekar tunjung ring telaga sane madaging toya ening punika: tunjung putih pwa ya ta tunjung abang sedeng rum/ kumbangnya ghurnita masabda umung sadarppa/ len manda maruta mirirya sugandha mambo/ Sang Rama Laksmana rikang ksana tusta de nya// “Sekar Tunjung Petk miwah Abang sedek kembang/ kumbangnyana pagrieng masuara/ taler angin sane ngesir ngura ambu mrik sumirik/ Sri Rama miwah Sang Laksmana ri tatkala punika seneng kabuatang// Kalengengan ring taman sane wenten ring wana punika, antuk telaga miwah sekar taler bramarannyane, manados sesuratan sane panjang ring kriya sastra kunane puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Awig" prokes gaene untuk kebaikan mekejang, sakewala pemerintah selalu menekankan 5M ane bisa rage baang untuk pedidi lan nak len.

In English:  

In Indonesian:   Peraturan prokes dibuat untuk kebaikan semua orang, maka dari itu pemerintah selalu menekankan 5M hal inilah yang bisa kita sumbangkan untuk diri kita dan orang lain.

In Balinese:   Ento sing ja ada len ulian kasaktian gumine ngelah ane madan teknologi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gering nenenan tusing ja len wantah ulian virus korona di negara Cina.

In English:  

In Indonesian:   Di sisi lain, anak-anak harus bersekolah dari pagi hingga siang hari.

In Balinese:   Len kin ento, nyatane PPKM darurat ngematiang perekonomian rakyat.

In English:  

In Indonesian:   Akhir-akhir ini banyak sekali yang terkena Covid.

In Balinese:   Sawireh geginan para yowanane dadi wong tani tusing ja len tuah geginan nadak sara ulian Covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inguh paling kenehe kemu mai makejang alih-alihane keweh, ane malu pariwisata ane maju makejang ajak mupu, len tekenang jani salingan mupu rasane ajak konyangan tusing mampu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Len iraga nolih uling sisi kemanusiaanne mule sube beneh lan patut len iraga nulungin sesama, apa buin nulungin para pengungsi-pengusi ulian konfilk sane sube terjadi ring daerahne, ento ngaenang para pengungsine harus ngalin umah ne lan ngungsi ke tongos sane joh uling jumahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Konflik ento mula ngranayang setiap manusa sengsara, apa buin len konflik ento secara sing langsung ngidang ngae anak len pada majajal lan ngaenang peperangan ajak daerah sane lenan utawi ngidang masih ajak negara-negara ane milu di konflik puniki, ento ngaenang krama sane sing ngelah masalah lan sane sing bareng milu konflik, kena pengaruhne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beneh, len iraga patut perduli ngajak rerama utawi pengungsi ling konflik ne ento, tapi masalahne jani ento sebenarne sane ngelah wewenang lan tanggung jawabne ento pemerintah, apang iraga sing pelih nyemak utawi ngambil tindakan ke para pengungsi-pengusine ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, ene pasti lakar dadi masalah sane gede len konflik niki sangat mekelo suudne, krana anak sane ngemang umahne lakar anggonna tongos ngungsi sementara para pengungsi sing mungkin kuat untuk ngemang tongos apa buin ngemang makanan, disamping ento pasti para pengungsine edot pesan ia mulih ke umahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tapi, len iraga nolih ling kedadua hal sane lakar tiang lakukan di baduwur ento teken para pengungsi-pengungsi ento, tentune tiang perlu pertimbangan sane liu, len tolih tiang ada beberapa anak sane tusing ngemang tongos utawi tempat anggon para pengungsi ento ngoyong, ulian alasan ané tusing dadi orahang, makanné hal ento ngaenang para pengungsi-pengungsine sane lenan dadi bingung ngalih tongos ane luwung anggon ia ngoyong sementara waktu lan ento lakar ngaenang krama-krama sane lenan kena imbasne ajak para pengungsi-pengungsi sane suba ngemaang tongos ngoyong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Engken sikap lan tanggung jawab tiang len ada pengungsi ane teka ke umah tiang ulian konflik di tongosne ngoyong?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Len iraga nolih uling sisi kemanusiaanne mule sube beneh lan patut len iraga nulungin sesama, apa buin nulungin para pengungsi-pengusi ulian konfilk sane sube terjadi ring daerahne, ento ngaenang para pengungsine harus ngalin umah ne lan ngungsi ke tongos sane joh uling jumahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging, iraga musti ngerti tur ngresep indik panadin gering agune buka jani, ento tusing len tuah pikayun Ida Hyang Widhi.Anake lekad, anake mati, kena bancana, gelem, ento makejang anak suba siklus alam adane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas ipidan liu anaké pada saling nyapa, len sing kéto sinah suba kaorahang saklek iraga di pagubugané.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane sing ngelah carik, nyidaang mautsaha dadi reseller, ngadepang asil carik anak len muah ngadepang asil kerajinan kramane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Carita meong ane tusing ngarepotin anak len.

In English:   A delightful tale about an independent cat.

In Indonesian:   Kisah menarik tentang seekor kucing yang mandiri.

In Balinese:   Apake tusing ada jalan len anggo ngilangang geringe ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang nawang tusing ja kaluwargan Tiange dogen keweh, ane len masih patuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening wenten peperangan negara siki ajak negara len sinah lakar ngeranayang mewug-wugan di gumine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gumine jani len teken ipidan.

In English:   Today's world is different from before.

In Indonesian:   Dunia sekarang berbeda dengan dulu.

In Balinese:   Tips sane len inggih punika ape orang ne ngae berita to ahli dibidangne yen ne ngae berita dadi gugu ape sing ape tujuan orange to ngae berita unsurne menghasut napi ten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disinformasi inggih punika informasi palsu sane kasebarang anggen melog-melog utawi menipu timpal lan anak len sane aluh kabogbogin utawi sane aluh ngugu munyi timpal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Len teken totonan buat tongos sameton-sameton I Nanake malinggih madoh-dohan, selat alas suket madurgama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara keto, prajani I Belog dadi anak sugih, liu ngelah arta brana, buina yan nuju ia pesu ka jalanne, panganggone setata makreneb ngawinang ngon anake ane nepukin, keto masi memenne len pesan bawane ngajak ipidan tusing nu setset pasuranting panganggone, suba nuutin cara pianakne kedas gading.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas kunang-kunang ane len teka nyelametang, ia inget teken rasa matimpal.

In English:   When a firefly and her fellow bees come to the rescue, she realizes the value of friendship.

In Indonesian:   Ketika seekor kunang-kunang dan lebah-lebah lain datang menyelamatkannya, dia menyadari nilai persahabatan.

In Balinese:   Utsaha ené pinaka tetamian leluhur ditu, tusing ada désa len ane ngae.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ritatkala yening anak eluh mapulpul rame-rame nyobayahang sane wenten ring mangkin baik berita, gosip utawi nak len.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento tusing len wantah mayuda, masiat paturu gumi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Len raosne, Pararaton kantun kabaos kakawian mitologi sane kamodifikasi.

In English:  

In Indonesian:   Dengan kata lain, Pararaton dianggap sebagai sebuah cerita rekaan, atau sebuah mitos yang dimodifikasi.

In Balinese:   Ape kal tepuk?"

Kujang tyang masaut Tyang Sing Ngerti

Anak len Payu, Jumah tan Karungu

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ene madan corona

Makejang pada mulih Makejang ngoyong jumah Pada maca buku Pada maolahraga Lan ngae karya seni Pada melajah ane baru Pada ngoyong lan ningehang Mare inget teken dewek Anake sembahyang lanmaturan Mara inget teken ne baduuran Mare ningalin dewek pedidi Makejang makeneh len Ada ne sakit, ada ne seger Idup sing ada jelema liu Idup belog lan sing ada guna Matepuk dewek pedidi Ngeing ulian ada ne mati Makejang suba ilang Ne krana pikobet ne teka Ne krana iraga ngsap tur lali Bes ampah idup di gumi Ida betara sampun ngingetang Pang iraga de engsap

sembahyang lan maturan

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   care conto video niki, irage ngidang ngajiang tradisi agama len, diastun irage sube ngelah agama pedidi.

In English:   for example, in this video, we can respect other religious traditions, even though we already have our respective religions.

In Indonesian:   seperti contoh video ini, kita bisa menghargai tradisi agama lain, walaupun kita sudah memiliki agama masinh-masing.

In Balinese:   [BA] Wenten upacara len sane kalaksanayang ring Tenganan, Karangasem, mantuka ring pratiksaka pamucuk teruna-terunine.

In English:   [EN] A special ritual is held in Tenganan, Karangasem, for youth leader candidates.

In Indonesian:   [ID] Sebuah ritual khusus dilakukan di Tenganan, Karangasem, bagi para calon pemimpin pemuda.
[[Word example text ban::[BA] Wenten upacara len sane kalaksanayang ring Tenganan, Karangasem, mantuka ring pratiksaka pamucuk teruna-terunine.| ]]

In Balinese:   Keto upah anake demen ngrusuhin anak cerikan, tur banggi muah sombong teken anak len.

In English:  

In Indonesian:   Biar kamu tahu saja, coba kamu buang kotoranmu sekarang.

In Balinese:   Sapatutne ada cara ane len apang nyidang nguredang rante penularanane ene secara tegas.

In English:   Covid-19 patients are asked to self-isolate at home.

In Indonesian:   Para pasien Covid-19 diminta isolasi mandiri di rumah.

In Balinese:   Kabalikane ane melihang tusing len tuah kramane ane makuli di rurunge, yen tusing pesu tusing maan upah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ningeh kone masi orta dijalane mantan somah e ba ngajak anak eluh aden misi ngajak panak anak len biin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Semute ento tusing ada len tuah I Semangah.

In English:  

In Indonesian:   Darah berceceran dan bangkai semut bergelimpangan.

In Balinese:   Suba pasti jadma ane buka keto tuah dadi wong pangresek jagat dogen, ngae anak len sengsara, lan ngranayang kadatonne leteh.

In English:   Kuruksetra, fight till die, war against their guru (teacher/preceptor), relatives and their own family to uphold dharma (truth) in the world.

In Indonesian:   Saat ini, Toto Santoso dan Fanni Aminadia sudah dipenjarakan dengan pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan pasal 14 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

In Balinese:   COVID-19 ento sing je len tuah virus ane ngaenang gumine gerit buka jani, makejang sembakone pade menek, COVID-19 ngaenang makejang peken, sekolah,miwah tongos wisatane matutup, torise ane biasane sliwar-sliwer jani suba magedi ulian pandemine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nika mawinan iraga patut saling asah, asih, lan asuh sareng semeton sane Len agama .

In English:   If this is the case, surely life in society will be good, peaceful, and peaceful.

In Indonesian: