Literature Banjar Adat Sebagai Upaya Melestarikan Bali

From BASAbaliWiki
20230509T023835797Z089900.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Category
Life Participants
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Ipidan dugas enu cerik, inget pesan di delod umah ade anak uli l n d sa meli tanah a bidang keanggo ngae umah. Dugas ento inget pesan jak Bapak - Ibu to tur panak-panakn sawireh sesai tepuk yen ka pura utawi yen ade ayah-ayahan di banjar. Jani masih liu ngelod-ngelodan di tanggun d sa ade umah baru, toko-toko baru, ade coffee shop di tengah carik, sakewale sing tawang ny n kaden ane ngelahang, nak uli ije kad n. Kon nak jani be dadi mabanjar dinas, mayah penanjung batu lan iuran bulanan be ngidang meli tanah utawi ngontrak di wawidangan desa. Minab jero-jero prajuru desa gen ane nawang nyen ento makejang. Yen tuah dadi krama desa dogen sing kal nepukin unduk, yen sing pati rungu, makelo-makelo bisa sing tawang pisage delod umah . Ne wantah satua ring desan tiyang , minab daerah pariwisata sekadi di Ubud, Canggu, Sanur miwah sane lianan keto masih unduk . Ne jani liu anak uli Jawa lan dura negara ngidang meli tanah, ngae villa saling paliunin, pragat baan aturan mebanjar dinas. Pang aluhan. Sawireh an ngelahan tanah e nak Jawa, tamu, turis, sing ye ngoyong di Bali, sing kal pati rungu ajak mebanjar. Diaget nyak milu menyama braya utawi milu yen ade kekaryan adat, ditu irage ngidang saling kenal ajak makejang. Apang sing buke slogan tak kenal maka tak sayang . Yan keneh-kenehang, irage idup di gumi Bali to nak mule hidup saling tulungin, apang reket manyame braya, sawireh ento ade banjar pangempon kahyangan tiga. Banjar sane nyaga desa, ngelaksanayang tradisi adat, ngempon pura-pura sane ade di wawidangan ento. Ulian mebanjar, kapica umah tegak satak lan carik utawi tegal sane jagi kawarisang ring warih nyane. Yen anak Bali to nu nyak nandurin, ngongosin karang adat, sing kal ade anak Bali ne sing ngelah umah homeless selara-lara hidup n . Ane penting hak lan kewajiban iraga dadi warih karang e ento kalaksanayang. Yen jani ade anak uli Jawa utawi dura negara meli tanah adat, tanah waris, tanah uma utawi tegal, baang lantas ipun mebanjar dinas dogen, makelo-kelo bendan nyen kal ngayahin adat? Liu ajak sakewale sing ade ane ajak ngayah. Yen alih beneh ne sing ja aluh anak ngidaang ngelah tanah di Bali, apa buin tanah ane misi ayah. Yen uli pidan aluh-aluh care k n dadi mabanjar dinas, mirib jani sube telah sajan tanah gumi Bali ne sing masisa kagelahang anak l n, care anak Betawi di Jakarta. Yen jani iraga mengeluh sawah Bali habis berubah jadi villa dan hotel , mirib irage perlu matilesang, ape sube beneh perarem ane jani kalaksanayang di Bali? Carik lan lahan terbuka hijau beralih fungsi dadi hotel, villa, ruko lan bangunan san tiosan boya je ulian investor lan turis ngelah pis anggone meli, dening perarem iraga di Bali sube sayan ngaluhang. Nah dadi be mebanjar dinas gen, sing perlu mebanjar adat . Nah dadi be pesu pis gen, sing perlu ngayah . Yen kene terus-terusan sing kanti makelo telah tanah di Bali kal telah gelahang anak len. Coba tegarang jani, yen setiap anak an dot meli tanah, wajib mebanjar adat, sing ngarunguang suku ras agama, pada-pada ngayahin adat tanah e ento. Ape nu dot anak ento nyak meli tanah gumi di Balin ? Apang sing liu anak mai ke Bali, nyemak sarin dogen nanging sing milu ngelaksanayang kewajiban tur sing milu ngajegang gumi Bali ne. Apang sing ngulah aluh ngorang Jaen hidup di Bali ; Living a good life in Paradise . Nyen nawang disuban makejang nyak mabanjar adat tur nawang indik awig-awig, desa kala patra, tusing ad buin an nga uwug lan rusuh di gumi Bali n , tusing perlu petugas imigrasi sibuk deportasi. Yen jani ngulah aluh ngemang anak len ngae kene keto, jele melah n irage lan panak cucu anek lakar nampedin. Yen buin pidan gumi Bali n usak, sube sing menguntungkan, makejang investor lakar ngalih tongos an lianan an lebih menguntungkan, sawireh wantah hubungan transaksional. Len cara irage nak Bali an maiket adat di Bali, hidup mati dini, iraga lakar kije?

  In Indonesian