What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Kawentenan Aplikasi BALISARIKA Kaanggen Nglestariang Basa, Sastra, lan Aksara Bali

20231113T054544542Z135070.jpg
0
Vote
Title
Kawentenan Aplikasi BALISARIKA Kaanggen Nglestariang Basa, Sastra, lan Aksara Bali
Affiliation
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://gsmtrik.com/aplikasi-translate-bahasa-bali/
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA Negeri 1 Ubud
Location
Jalan Suweta, Sambahan, Ubud.
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Inggih matur suksma antuk galah sane sampun kapica ring sikian tityang, sadurung nglantur ngiring sareng sareng ngrastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa malarapan antuk Panganjali Umat, Om Swastyastu.

Majeng ring angga panureksa sane dahat kusumayang tityang, majeng ring pamirsa sami sane wangiang tityang, taler majeng ring pamilet Wimbakara Orasi Wikithon sane tresna sihin tityang. Ring galahe sane becik puniki lugrayang tityang ngaturang rasa angayubagia majeng ring Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning asung kerta wara nugaraha Ida, mawinan tityang ping kalih ida dane sareng sami prasida kapaica karahayuan lan prasida ngamiletin Wimbakara Orasi Wikithon puniki. Wastan tityang Ni Putu Ema Kurniawati saking SMA Negeri 1 Ubud jagi maktayang orasi sane mamurda, Kawentenan Aplikasi BALISARIKA Kaanggen Nglestariang Basa Sastra lan Aksara Bali.

Bali sakadi sane sampun kauningin ring aab jagat era globalisasi sane mangkin sampun pasti nganggen sane mawasta teknologi. Teknologi sane wenten sampun akeh lan jangkep kaanggen ring kahuripan kramane makasami. Nanging ring jagat Bali sane mangkin, akeh krama Bali sane sampun lali ring kebudayaan aslinyane. Maka conto, wenten alit-alit mangkin sane lebih seneng makarya goyang TikTok kabanding alit-alit sane seneng mlajah ngigel Bali. Yening parilaksana sakadi puniki terus terusan kalaksanayang lakar ngardi budaya Bali iraga sayan ilang. Alit-alit sane mangkin khususnyane para sisya ring intansi sekolah akeh sane ngeluh sakadi, basa bali keweh , sing ngerti basa bali miwah keluhan sane lianan sane poinnyane inggih punika nenten bisa lancar mabasa bali. Pikobet puniki sampun makudang kudang warsa nenten guan nepukin titik terang sane patut. Malih malih yening wenten ulangan basa bali hampir atenga lebih ring jumlah sisya sane ngamiletin ulangan sami remidi. Sisya makasami nenten seneng malajah basa bali nanging malah seneng malajah bahasa Inggris. Napi mawinan sekadi asapunika? Nggih, sawireh yening sisya sami malajah bahasa Inggris lan nenten uning napi suksmannyane ring bahasa Indonesia, dados langsung search Google Translate anggen ngrereh arti bahasa Indonesianyane. Di lain sisi punika, yening sisya sami malajah basa bali lan nenten uning suksmannyane ring bahasa Indonesia nenten ngidang ngalih napi sawireh basa Bali kidik madue translate sane mule seken luung. Niki mawinan sisya sami akeh sane nenten seneng malajah basa bali sawireh nenten uning ring arti sujatine ring bahasa Indonesia. Ring galahe mangkin utamanipun era globalisasi sane sampun akeh wenten IPTEK, tityang ngaturang akidik saran majeng ring Bapak Pemerintah mangdane ngawi aplikasi sane di tengahne madaging translate Bahasa Indonesia ka Basa Bali Alus, Andap, Kasar, translate aksara Bali lan informasi sane ngenenin indik Kasusastraan miwah Paribasa Bali. Aplikasi puniki mawasta BALISARIKA basa BALI, akSAra, paRIbasa miwah KAsusastraan . Mangdane kauningin tityang ngawi konsep puniki tuah terinspirasi saking aplikasi Wikithon Basa Bali sane sampun wenten ring Website. Maka kalih konsep puniki yening kagabung dadosnyane asiki aplikasi sane jangkep tur luwih kaanggen ngaluhang malajahin basa bali. Aplikasi sane dados kaprogram apanga ring tengahnyane madaging game sane seru, teka-teki utawi wacana sane madaging gambar apanga alit-alit lan sisya sami tertarik lan seneng ring aplikasi BALISARIKA puniki. Tityang nunas mangdane ring warsa riwekasan, Pemerintah prasida malih gencar ngaryanin konsep utawi solusi anggen pikobet krama bali utamanipun alit-alit sane nenten seneng malajah basa bali mangda kebudayaan Bali nenten sayan ilang.

Inggih wantah asapunika sane prasida aturang tityang ring galahe sane becik puniki. Suksma banget aturang tityang duaning Ida dane sampun miarsayang karya orasi puniki ring awal kantos puput. Yening wenten pikenohnyane utawi wenten atur-aturang tityang sane nenten manut ring manah Ida dane sareng sami tityang nunas geng rena pangampura. Puputang tityang antuk Parama Santih, Om Santih Santih Santih Om.

In Indonesian