How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Apanga

apanga

hp\
  • so that (Conjunction) en
  • conjunctions to mark or indicate a hope; so that (Conjunction) en
  • supaya; agar (Conjunction) id
  • kata penghubung untuk menandai harapan; supaya (Conjunction) id
Andap
Apanga
Kasar
Apanga
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Kacrita murid-muride jani suba maan libur rainan Nyepi. Liang kenehne Luh Ayu Manik teken timpal-timpalne ulian maan libur, apabuin lakar maan mabalih ogoh-ogoh di Pangrupukanne. Semenganne ento, Luh Ayu Manik orahina teken memenne mablanja ka peken meli lakar banten anggon ngae caru di jumahne. Pekenne tusing ja joh, tuah di samping banjar paek umahne. Nanging, ulian apanga ada ajaka nutur di margane, ia lantas ngalih Putu Nita lan bareng-bareng majalan ka peken. Luh Ayu Manik masih tusing engsap ngaba tas kain anggo mablanja. Ia inget pabesen Pak Budi yening plastik ento bisa ngae gumine cemer. Suba neked di malun umahne Putu Nita, lantas Luh Ayu Manik kauk-kauk sambilanga dengak-dengok. "Putu Nita, tiang Luh Ayu Manik. Lan mai bareng-bareng ka peken!" keto Luh Ayu Manik ngaukin Putu Nita uli di pamesu panyengker umahne. "Antiang malu, Luh! Tiang nyemak tas blanja malu," Putu Nia nyautin Luh Ayu Manik. Lantas Putu Nita pesu ngaba tas kain anggo wadah bablanjanne. “Mai, Luh, ne tiang masi suba ngaba tas kain anggon mablanja. Apang bedikan ada luu plastik.”
[example 1]
The students had a day off school because of the holy day called Nyepi. Luh Ayu Manik and her friends were happy because they were on holiday and they could watch the parade of ogoh-ogoh for Pangrupukan. That morning, Luh Ayu Manik was asked by her mother to go to the market to buy materials so she could make caru (banten kurban for a Balinese Hindu ceremony) at home. The market was not far away. It is next to the banjar near her house. However, so she could have a friend to chat to on the road, she went looking for Putu Nika to go to the market with her. Luh Ayu Manik remembered to take a cloth bag with her to the market. She remembered Pak Budi’s words about how plastic can pollute the environment. Arriving at the front of Putu Nita's house, Luh Ayu Manik called out while looking about. "Putu Nita, it’s Luh Ayu Manik. Let’s go to the market together!” Luh Ayu Manik called Putu Nita from outside the fence.

"Wait a minute, Luh, I’ll get a shopping bag first," Putu Nia answered.

Then Putu Nita appeared carrying a cloth bag for her shopping.

"Come on, Luh.
I've also brought a cloth bag to reduce the amount of plastic waste.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Luh Ayu nyukti rupa dadi prawira super apanga nyidang ngoopin, nanging ia banget ngenehang apa ane nyidang jalanang apang prasida anake demenan meli tur ngajeng produk woh-wohan lokal.

In English:   Luh Ayu turns into a superhero to help, but wonders what she can do to promote the growing and eating of local produce.

In Indonesian:   Luh Ayu berubah menjadi pahlawan super untuk membantu, tetapi bertanya-tanya apa yang dapat dia lakukan untuk mempromosikan pertumbuhan dan konsumsi produk lokal.

In Balinese:   Tegenja ayah-ayahan ceninge buat ngwangun kapracayane teken dewek ceninge, buina sehinja pepineh ceninge, apanga cening nyidayang ngresep teken paundukan-paundukan ane lakar teka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nangingké ia ngalih daya, apanga gegaéné aluhan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Batari malih ngandika : “Yening cening satia teken bapa, tulunginja bapa apanga tiang nyidayang nglintangin tukade ane dalem, tur jalanangja tiang ka Gunung Batur. “.

In English:   The pupetter's family then making a well hole for him to take shelter in.

In Indonesian:   Amat heran pikiran I Bendesa melihat kejadian yang aneh dan ajaib itu.

In Balinese:   Orahina teken kliane I Nyoman Jater apanga mesuang kekenan pelas, laut ia morahan teken I Blenjo, “Wih… Njo, awake buin mani tundena ngayah tur mesuang kekenan pelas enyuhan a bungkul, Nyai bisa ngae pelas?” “Bisa, batek ngaput pelas gampang pelas mapaiasan,” keto sautne I Blenjo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jalan pagehang mayasa nunas ica teken Ida Sang Hyang Widhi apanga Ida sueca nedunang ujan, apang ajak makejang di telagane nepukin rahayu.” Di subane keto, sing ja kanti nyat yeh telagane, saget suba magrudugan gulem di langite.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apanga pemerintahe ngelah ane madan tanggung jawab ngupapira masyarakate tur maliara gumine, da ngitungang deweke padidi dogen.

In English:   Suka, Duka, Lara, Pati are provisions that cannot be separated from our lives.

In Indonesian:   Menjadi pemerintah memiliki tanggung jawab mengayomi rakyatnya, bukan hanya dirinya maupun juga golongannya.

In Balinese:   Teked jumahne I Kesuna ngomong pati kacuh apanga memene brangti tur nigtig dewekne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento mawinan tiang ngalih informasi di internete, apanga tusing malu-malu suba ngawag mapanampen.

In English:   That's why I look for information on the internet, so as not to comment carelessly in cyberspace.

In Indonesian:   Itu sebabnya saya mencari informasi di internet, agar tidak berkomentar sembarangan di dunia maya.

In Balinese:   Mapaiketan sareng nambakin panglimbak Covid-19 ring Bali, Anaké lingsir dugasé simalu satondén ada Corona suba taén mapiteket: (1) Elingang teka uli malali (sisi), macelep ka paon dumun sambilang ngumbah lima; (2) Eda pesan di pesaréané dogén, sainin bangun semengan, lantas olahraga miwah majemuh apanga segeran bayuné; (3) Rikala usak bayuné, sainin ngae loloh apanga mawali seger bayuné; (4) Yén suba masan anak gelem, kangguang ngoyong jumah, eda malu pesu melali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Silih tunggilné makadi surat edaran ané viral inggih punika surat ané kapesuang olih Parisadha Hindu Dharma Kabupaten Gianyar ngeninin indik apanga krama Gianyar makejang apang tetep ngoyong di jumah soang-soang di rahina Whraspati tanggal 26 Maret 2020 ané nemonin Rahina Ngembak Geni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga meajahin apanga prasida meadaptasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apanga kengken sane kaon duaning globalisasi punika mesaring lan sane becik kajaga tur ajeg.

In English:   So that what is bad due to globalization is filtered out and the good is preserved.

In Indonesian:   Supaya apa yang buruk akibat globalisasi itu tersaring dan yang baik terjaga juga lestari.

In Balinese:   I Siput ngarahang apanga siput-sipute mabaris di sisin tlagane, yening I Kancil ngaukin I Siput.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wake apanga suud mataluh di tengah yehe, wake kapangandikayang apanga mataluh di pasisi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas Dane Jero Dukuh mapica tamba tur ngandika apanga I Lacur ngaturang tambane ka puri tur nambanin Ida Raden Galuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Bhatara micayang iraga bekel suka napi malih dados pajabat apanga bisa nyalanang swadharma sane kadasarin antuk ajah – ajahan agama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Aplikasi sane dados kaprogram apanga ring tengahnyane madaging game sane seru, teka-teki utawi wacana sane madaging gambar apanga alit-alit lan sisya sami tertarik lan seneng ring aplikasi BALISARIKA puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging patut tingalin masih panglalah ané luung apanga tusing marasa sebet ulian geringé nénénan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani krama ajak mekejang apanga alam tetep lestari, tusing dadi ngawag ngutang luu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Silih tunggilné makadi surat edaran ané viral inggih punika surat ané kapesuang olih Parisadha Hindu Dharma Kabupaten Gianyar ngeninin indik apanga krama Gianyar makejang apang tetep ngoyong di jumah soang-soang di rahina Whraspati tanggal 26 Maret 2020 ané nemonin Rahina Ngembak Geni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mapaiketan sareng nambakin panglimbak Covid-19 ring Bali, Anaké lingsir dugasé simalu satondén ada Corona suba taén mapiteket: (1) Elingang teka uli malali (sisi), macelep ka paon dumun sambilang ngumbah lima; (2) Eda pesan di pesaréané dogén, sainin bangun semengan, lantas olahraga miwah majemuh apanga segeran bayuné; (3) Rikala usak bayuné, sainin ngae loloh apanga mawali seger bayuné; (4) Yén suba masan anak gelem, kangguang ngoyong jumah, eda malu pesu melali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Meh,jeg liu pesan keunikan budaya baline,nike sane mawinan liu anak-anake demen teke ke bali,nanging iraga harus tetep ngelestariang budaya baline apanga sing kanti ilang budaya baline.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tuutin apa ané suba katitah uli pemerintahé ané sungsung iraga ajak makejang dadi Guru Wisésa, jalanin geginané ané suba bakat rérénin uling pidan apanga tusing med di jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Para rerama masih maan galah nuturin panak-panakne indik manis pait idupe ane suba taen karasa, apanga panak-panakne ngelah bekel nuju tuuh ané wayah.

In English:  

In Indonesian:   Semua orang bekerja dari rumah, para siswa belajar dari rumah, dan melakukan aktivitas sembahyang pun dari rumah.

In Balinese:   Nanging patut tingalin masih panglalah ane luung apanga tusing marasa sebet ulian geringe nenenan.

In English:  

In Indonesian:   Belum lagi jika bekerja dengan jarak yang jauh dari rumah, misalnya saja merantau ke kota atau bekerja ke luar negeri.

In Balinese:   Ene matetujon ngemang wantuan ka anake ane saja-saja tusing ngelah apa, tur apang wantuane kasebar merata, masi apanga tusing anakengantri liu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulian mempromosikan produk-produk sekadi punika ke wisatawan, Bali tradisi maan pendapatan ne liunan lan ngelestariang seni lan tradisi lokal Selain ento, Bali masih nyidayang ngejage lan ngelestariang alam lan ekosistem, nganggen cara ningkatang citta krama baline apanga ningkatang praktek praktek ramah lingkungan, care pengolahan sampah ane becik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane jani apa utsaha iragane apanga palemahan Baliné setata asri?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lénan tekén ento, Sang Aji Bali masi patut ngaturin para panditané apanga Ida nguncarang wéda-wéda panundung sarwa mrana makadi Akasastawa, Bayustawa, Téjastawa muah upacara ané lénan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging makna bijane para turise sing nawang, ia kasalan nganggo dogen apanga ngenah bagus.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen media tur lakar promosi kesehatane liu tur terus kaunggah di ambarane, tiang yakin ngancan liu kramane ane ngresep indik baya pandemi COVID 19 ene, apanga masyarakat nyidang makeneh bijaksana tur kooperatif nyalanang kebijakan indik COVID-19 ene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Raja-raja palsune ento tuah nganggo wangsit anggo jalaran nyujukang kadatuan apanga anake percaya lan keweh muktiang.

In English:   But, nowadays the act of human being is unreasonable since when Indonesia has established, there are demand of people to build a new kingdom and claim themselves as a smart and authoritative person.

In Indonesian:   Seluruh organisasi tersebut saat ini sudah dibubarkan oleh polisi dan paa pemimpin atau pendirinya sudah dipenjara.

In Balinese:   aturan berlalu lintas lan sangsi masi patut baang apanga tertib ye di Bali.

In English:  

In Indonesian:   Hal itu membuat masyarakat Bali resah dan perlu adanya tindakan penanggulangan.

In Balinese:   Yening wenten tundena ngangen masker yening pesu uli jumah apanga nenten kalalahin olih mranene punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli TK lan SD apanga muridé seken nawang lan tangar tekén baya luu plastik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli TK lan SD apanga muridé seken nawang lan tangar tekén baya luu plastik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tetujonne apanga iraga ngutang tatujonne ento makejang, sawireh tatujonne ento makejang lakar ngelingin paningalan iragane.

In English:  

In Indonesian:   Ketiga sifat itu seharusnya dilepaskan karena ketiganya menutupi cermin kesadaran sehingga cerminnya tidak nampak lagi.

In Balinese:   Saking Pikobet punika harus enggalan suudan apanga wisata Bali aman lan turise ngidang malali santai lan tenang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Putri mapangenan lan nyesel tusing ningehin tiang dinane ento. “Iraga pinaka anak luh apanga dueg mamilih lan percaya ajak orti (berita), alih malu kebenehanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba pada jangkep beblanjane, Men Belog lantas mulih sambilanga masi ngaukin brayane apanga nulungin dewekne mebat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buina ipianak ane kaledangin apanga ia prasida nyalanang rencanane ento, lakar tumbuh dadi anak ane pageh ngajap-ajap paundukan ane lakar teka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krama sane sampun ngelah skil apanga wenten bukti, yening ngalih pakaryan, mangda mrasidayang matehang posisi ring tongos sane ka lamar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngiring dados Yowana sane jujur lan adil rikala pemilu, apanga iraga tusing nyesel pungkuran, pilihan iraga sane pacang nentuang masa depan bangsa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pangupa jiwa kakenehang sabilang wai

Apanga payu ngae darang nasi Boya ja ngidaang majudi Apa buin nagih melali

Nyen kapelihang teken unduke jani Unduk ane tusing ngetisin ati Tusing nawang misan teken rerama pedidi

Ulian itep magarang ngalih bati

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Isin gumine megenep pesan, ada ne demen maceki, melayangan, nutur kangin jak kauh, ade mase ne demen ngae jalan apanga ada entasin kayangne lakar ke gumi dauh tukad.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ogoh - ogoh SEMBAHGAMANG saking Stt.Pengukuh wantah nyatuang indik manusa ane satata ngaturang sembah sig para gamang utawi nglarang pangiwa tatujonne apanga elah ngalih kasugihan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa buin iraga anak luh ane tusing lakar dadi kurnan dogen nanging lakar ngalekadang pratisentanane dueg-dueg ane perluange teken negara Indonesiane apanga bise maju.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mai bareng-bareng gae gumine apanga dadi melah ulian pajalan iraga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ogoh-ogoh cangak maketu utawi i cangak ane mamua dadua, dueg pesan nguluk-nguluk tatojone apanga maan legane padidian.

In English:  

In Indonesian:   Ogoh ogoh cangak maketu atau burung bangau bermuka dua, yang lihai dalam menghasut dan memulai drama kepalsuan demi kepentingannya,agar mendapatkan apa yang ia mau.Sama dengan  manusia belakangan ini,terlalu berdrama untuk mendapatkan kemauannya.

In Balinese:   Kedis dedarane juka lantas abana mulih, celepanga ka guwungan gelahne, pejanga jumah meten, apanga ditu kedise mataluh emas.

In English:  

In Indonesian:   Perawan tua berambut hitam akhirnya mengetahui penyebab tetanngganya jadi kaya.

In Balinese:   Yen dadi tiang ngidih tur mapangapti, apanga iraga ajak makejang yatna-yatna uli jani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara-mara ene Badan Kesehatan Dunia (World Health Organizations/WHO) ngubah kebijakane lan ngabihin apanga di masan gering Covid-19 ulihan virus corona (SARS-CoV-2)-ne ajak makejang jani nganggon masker.

In English:  

In Indonesian:   Baru-baru ini Badan Kesehatan Dunia (World Health Organizations/WHO) mengubah kebijakan dan kini mendukung penggunaan masker untuk semua orang di tengah penyebaran pandemi Covid-19 akibat infeksi virus corona (SARS-CoV-2).

In Balinese:   PEMILU 2024 nganggo tumbal idup pinaka sasuluh galah pengede apanga maan dukungan krama, lantas nekep mata nekep kuping disubane maan tegak baduur pamuput kramane dadi tumbal.

In English:  

In Indonesian:   Keberhasilan bisa didapat tanpa menumbalkan dan menelantarkan rakyat, tetapi dilakukan dengan tulus sesuai dengan kewajiban tanpa harus menumbalkan rakyat

In Balinese:   Raris Ida Sengguhu maputusan apanga i putusan tangkil ring Ida, nakenang indik pinungkan Ida Sang Prabu muah pakeweh panjake.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang  ring arep iriki lakar ngajak ida dane sareng sami antuk peduli sareng lingkungan sekitar iragene,  titiang malih ngajak para pemerintah sareng sami antuk menin jalan jalan sane berlubang irika Mangdane iraga sareng sami becik pamargine ring margi, dadosnyane titiang nunas ring pemerintah apanga menin jalanan sane berlubang punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento makrana tiang ngaptiang apanga pemerintahé liu ngemaang kegiatan ane positif anggon para truna truniné apanga tusing sampai keto.

In English:  

In Indonesian: