UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

solusi tawuran

From BASAbaliWiki
20240418T065307182Z498751.jpeg
0
Vote
Title
solusi tawuran
Affiliation
SMAN 1 SERIRIT
Regency/City
Buleleng
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-Tawuran-antar-pelajar_fig1_350620423
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Sameton ta n sing nepukin truna-trunine ngebut ugal-ugalan lan majaguran? K nk n an rasayang y ning nepukin unduk keto? Keto an pepes tepukin tiang di Buleleng. Y ning suba malam minggu liu sajan truna-trunin ngumpul di jalan . Ngaba motor ane knalpot brong tusing ngitungang aturan di jalane. Yadiastun aturan suba ada, polisi suba ada, nanging enu dogen tileh ada an tepuk ugal-ugalan, kebut-kebutan, lan majaguran. Sujatin nyen an ngelah tanggung jawab ngitungang unduk en ? Ane tepukin tiang, jani liu anak pada ngelah geng motor mirib ulian pengawasan an bedik. Keto masi jumahn mirib tusing ta n awasina tek n m m bapan tungkul sibuk maga . Apa buin y ning jani mabalih sin tron di TV-n liu masi an ceritan misi g ng motor, ugal-ugalan, kebut-kebutan. Sinah ento masi dadi tetuladan para trunane. Kadena ento an melah ulian konden seken nawang melah jel k. Ulian ento liu tepuk tiang an tabrakan, an sing seken masuk, ada masi an suud masuk. Yening k to suba sinah cita-citan lakar tusing tepukina. Unduk kenakalan remaja sujatin pepes anak nuturang. Tiang masi ta n milu sosialisasi sakewala nu dogen ada an buka keto. Sapatutn pemerintah nguratiang unduke en . Anak an keketo miribang tusing ada gega n jumahn apa buin tusing awasina. Ento makrana tiang ngaptiang apanga pemerintah liu ngemaang kegiatan ane positif anggon para truna trunin apanga tusing sampai keto. Y ning suba ada kegiatan sinah tusing lakar maan selah ngumpul dadi geng motor. Kegiatan ento sapatutn apanga cocok masi ajak jaman janin apanga tusing ngemedin. Apa buin ane ngidang nganggon t knologi sinah lakar demenina. Patroli uli pihak keamanan polisi masi apang sayan pepes utaman peteng-petengn . Y ning suba ada polisi majaga an ngawasin pasti para truna trunin jejeh tusing bani lakar kebut-kebutan. Aturan masi apang tegas apang ngidang nga jejeh sing bani buin lakar keto. L nan tek n ento, pihak keamanan masi apang kerjasama ajak sekolah, d sa, apanga makejang urati tek n unduk ento. Y ning nepukin ada anakk ngebut ugal-ugakan mejaguran, k to apang nggal laporanga ke kantor polisi

In Indonesian