Masuk

  • enter enter school, become, enter no.
Media
masuk
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Tiang ngelah panak telu. Ne pertama megae ring kapal. E…sane kedua kari masuk ring Satu Atap Pengiangan. Sane ketiga kari TK.
[example 1]
I have three children. The oldest work on a ship. Eehhh… The second one went to Satu Atap Pengiangan. The third one is still in kindergarten.

Jani tiang suba dadi mbok.

Tiang patut majalan masuk padidian. Tiang pasti ngidaang.

Tingalin jalane sekenang, keto pabesen I Memene.
[example 2]
I'm a big sister now. I have to go to school by myself. I can do it! "Watch the way carefully!" Mom says.

  1. Ni Wayan Resiani, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa
  2. https://reader.letsreadasia.org/read/b9446c1b-64fd-40af-bd2a-8877875761cd