KEGERINGAN JANGAT COVID-19 9

Screenshot 2021-04-10-13-07-36.png
Photo credit
Contributor
Ni Luh Krisna Utami


You are not allowed to post comments.

Description


English

Balinese

Om swastiastu Ida dane sampun setahun ngerasangcovid -19 .Makesami ngerasahang pekeweh , lan keweh galih gae , Taler pare pelajar ten dados masuk . Taler idane ne keweh . Ulian punike sami , ida dane sane ngemong -ngemong hp , ningahang berita ane ngamong - ngamong hp ningehang berita ane ten patut . Riantukan punike ibu -ibu sane seneng nguluk -nguluk timpal arisan online . Nike makade sami kene hoax riantukan arisan online akeh sampun ketipu

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )