Gunung Luu

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
Gunung Luu
Affiliation
SMA Negeri 1 Kuta Utara
Regency/City
Badung
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Taen ja semeton nyingakin gunung ring tengahing kota? Nggih, sane mangkin gununge boya ja wenten ring desa kewanten, ring tengahing kota taler sampun wenten gunung sane tegeh pisan. Sakewanten tan wenten anake sane kayun rauh malancaran ka gununge ento, riantukan gunune ento mabo miik pisan, sakewanten wantah miik ring anake sane tan bisa ngendusin. Gununge punika maadan Gunung Luu .

Yening nenten becik sistem pengelolaanipun, gunung luune puniki pastika pacang nglimbak kawentenannyane miwah pacang nyemerin lingkungan sekitarnyane. Bilih-bilih wenten kabaos pacang kawangun gunung-gunung luu anyar sane lianan. Napi malih yening gunung luune puniki magenah ring daerah pariwisata, iraga maka krama Bali, napike tan marasa lek teken turis-turise? Bali sane kone kabaos suargan jagat, sampun kacemerin antuk luu.

Penelitian sane kalaksanayang olih I Ketut Muksin indik penanganan sampah ring TPA Suwung, sistem pengolahan sampah sane kamargiang ring TPA punika nganggen sistem open dumping. Inggih punika luu-luu sane masuk ka TPA Suwung, wantah kagenahang kewanten irika ring genah terbuka kantos terurai.

In Indonesian