UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Di sekolah

From BASAbaliWiki
20230510T030047449Z287484.jpeg
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   Description


   In English

   In Balinese

   Soma semeng ring sekolah sampun sayaga guru lan sisiane mabaris ring lapangan jagi upacara bendera. Samian sisiane tertib rikala upacara mamargi kantos puput. Ring kelas X-1 sami sisiane uyut duaning Gurune jagi ngicen ulangan nadak.

   Jana, adi rame kene kelase? Jeg suba cara di peken gen rame ne . keto Kadek matakon. Yeh, Kadek sing tawang? Jani nak ulangan mendadak Pak Nyoman ngumumang suud upacarane . Jana masaut. Oh keto, cang nak mare teka, sing milu upacara . masaut Kadek sambilang kenyem-kenyem. Kadek nak mule rajin, teka sik duri mulih sik malu, hahahaha . keto komang nimpalin. Weee ngorta gen, enggalan masuk kelas Bapake, malajah tusing apa ker jawab nden? Ngorta dogen malajah si luungan . Ami ngopak. Inggih bu Guru . Komang masaut.

   Ring kelas sami sisiane malajah, nenten sue raris rauh Pak Gung Aji

   Pada Asana, Om Swastyastu . Sisiane ngucapang salam Om Swastyastu . Saur Pak Gung Aji Sampun sayaga jagi ulangan puniki alit-alit? . Pak Gung Aji mataken. Sampun Pak . Sisiane masaur. Yening sampun niki wenten kertas soal, icen siki-siki nggih . Pak Gung Aji nganikain Ketua Kelase. Yening sami sampun polih, cawis nika soalne, Bapak icen galah kantos jam palajahan puniki puput . Lantur Pak Gung Aji

   Sesampune wusan nyawis soal ulangan. Pak Gung Aji ngicen tugas. Wusan punika raris istirahat. Teet Teet bel istirahat

   Nyen sing bias nyawab soal ulangane mara? . Komang matakon Aduh, aget malajah mare, lancar cara di jalan tol nyawabne, tapi malin buku hahaha Andi masaut Rauh Ami nimpalin. buih, nyen nyawab care di jalan tol lancarne? Dueg sajan toh To Andi bagus genjing, biasa ento Mi, Andi nak mule dueg, dueg nempa. Hahaha Jana nyautin. Ami kedek lan masaut. hahaha, beneh san ento Jana . Teet Teet sampun bel masuk kelas, sami sisiane masuk ka kelas. Nenten sue rauh Guru ngranjing ka kelas Om Swastyastu . Sisiane ngucap salam Om Swastyastu . Gurune nyaurin

   Paplajahan mamargi sakadi biasane. Sisiane jemet tur anteng nguratiang Guru rikala ngajahin ring kelas. Galahe majalan, mangkin sampun jani budal, nanging sadurung budal wenten pengumuman saking Wakil Kepala Sekolah.

   Nunas uratian majeng alit-alit makasami, mangda benjang alit-alit makasami makta alat-alat kebersihan lan nganggen busana adat madya santukan benjang jagi ngayah bersih-bersih ring Pura Dalem . Baos Wakil Kepala Sekolah. Dek, sedeng luunga mani masuk bersih-bersih, cang sing ngae tugasne Pak Yan . Andi ngorahin. Yeh saja, Pak Yan ada ngemang tugas, aget ba to cang sing ngae masi . Kadek masaut Adah, keto ba males toh, ci jak duane mule peturu males . Ami nimpalin. Raga ajak duane nak sahabat sejati, hahaha . Kadek nyautin. Luungan jani mulih, gae malu tugase saget mani urine ngumpul . Jana nimpalin

   Saja to Dek, Pak Yan kan keto, diapin bersih-bersih tugas tetep makumpul . Ami ngorahin Nah, mai jani mulih gae tugase. Yen sik Jana e ngae engken? Bareng-bareng ngae ditu . Ami ngajakin Oh dadi masi to Mi, apang enggal suud, apang ada masih selingan ajak makedekan . Jana nyautin Nah, yen keto unduke raga jak Kadek lakar kema masi, bareng-bareng ngae . Andi nimpalin Oke, yen keto jam 3 kaantosang jumah Janae . Komang ngorahin Nah, yen keto jam 3 ba mulih ragae . Jana nimpalin Oke, mai mulih malu jani . Ami ngajakin Nah nah . Andi nyautin.

   In Indonesian

   Soma semeng ring sekolah sampun sayaga guru lan sisiane mabaris ring lapangan jagi upacara bendera. Samian sisiane tertib rikala upacara mamargi kantos puput. Ring kelas X-1 sami sisiane uyut duaning Gurune jagi ngicen ulangan nadak.

   “Jana, adi rame kene kelase? Jeg suba cara di peken gen rame ne!”. keto Kadek matakon. “Yeh, Kadek sing tawang? Jani nak ulangan mendadak Pak Nyoman ngumumang suud upacarane”. Jana masaut. “Oh keto, cang nak mare teka, sing milu upacara”. masaut Kadek sambilang kenyem-kenyem. “Kadek nak mule rajin, teka sik duri mulih sik malu, hahahaha”. keto komang nimpalin. “Weee ngorta gen, enggalan masuk kelas Bapake, malajah tusing apa ker jawab nden? Ngorta dogen! malajah si luungan”. Ami ngopak. “Inggih bu Guru”. Komang masaut.

   Ring kelas sami sisiane malajah, nenten sue raris rauh Pak Gung Aji

   “Pada Asana, Om Swastyastu”. Sisiane ngucapang salam “Om Swastyastu”. Saur Pak Gung Aji “Sampun sayaga jagi ulangan puniki alit-alit?”. Pak Gung Aji mataken. “Sampun Pak”. Sisiane masaur. “Yening sampun niki wenten kertas soal, icen siki-siki nggih”. Pak Gung Aji nganikain Ketua Kelase. “Yening sami sampun polih, cawis nika soalne, Bapak icen galah kantos jam palajahan puniki puput“. Lantur Pak Gung Aji

   Sesampune wusan nyawis soal ulangan. Pak Gung Aji ngicen tugas. Wusan punika raris istirahat. Teet…Teet… bel istirahat

   “Nyen sing bias nyawab soal ulangane mara? “. Komang matakon “Aduh, aget malajah mare, lancar cara di jalan tol nyawabne, tapi malin buku hahaha” Andi masaut Rauh Ami nimpalin. “buih, nyen nyawab care di jalan tol lancarne? Dueg sajan toh” “To Andi bagus genjing, biasa ento Mi, Andi nak mule dueg, dueg nempa. Hahaha” Jana nyautin. Ami kedek lan masaut. “hahaha, beneh san ento Jana”. Teet…Teet… sampun bel masuk kelas, sami sisiane masuk ka kelas. Nenten sue rauh Guru ngranjing ka kelas “Om Swastyastu”. Sisiane ngucap salam “Om Swastyastu”. Gurune nyaurin

   Paplajahan mamargi sakadi biasane. Sisiane jemet tur anteng nguratiang Guru rikala ngajahin ring kelas. Galahe majalan, mangkin sampun jani budal, nanging sadurung budal wenten pengumuman saking Wakil Kepala Sekolah.

   “Nunas uratian majeng alit-alit makasami, mangda benjang alit-alit makasami makta alat-alat kebersihan lan nganggen busana adat madya santukan benjang jagi ngayah bersih-bersih ring Pura Dalem”. Baos Wakil Kepala Sekolah. “Dek, sedeng luunga mani masuk bersih-bersih, cang sing ngae tugasne Pak Yan”. Andi ngorahin. “Yeh saja, Pak Yan ada ngemang tugas, aget ba to cang sing ngae masi”. Kadek masaut “Adah, keto ba males toh, ci jak duane mule peturu males”. Ami nimpalin. “Raga ajak duane nak sahabat sejati, hahaha”. Kadek nyautin. “Luungan jani mulih, gae malu tugase saget mani urine ngumpul”. Jana nimpalin

   “Saja to Dek, Pak Yan kan keto, diapin bersih-bersih tugas tetep makumpul”. Ami ngorahin “Nah, mai jani mulih gae tugase. Yen sik Jana e ngae engken? Bareng-bareng ngae ditu”. Ami ngajakin “Oh dadi masi to Mi, apang enggal suud, apang ada masih selingan ajak makedekan”. Jana nyautin “Nah, yen keto unduke raga jak Kadek lakar kema masi, bareng-bareng ngae”. Andi nimpalin “Oke, yen keto jam 3 kaantosang jumah Janae”. Komang ngorahin “Nah, yen keto jam 3 ba mulih ragae”. Jana nimpalin “Oke, mai mulih malu jani”. Ami ngajakin “Nah nah”. Andi nyautin.