What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Nyautin

nyautin

zhutin/.Property "Balinese word" (as page type) with input value "zhutin/." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
  • answer; give answers (to questions, criticisms, etc.); reply; answer (Verb) en
  • menjawab; memberi jawaban (atas pertanyaan, kritik, dan sebagainya); membalas; menyahut (Verb) id
Andap
Nyautin
Kasar
Nyautin
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Tusing makelo, ojek online teka. Luh Ayu Manik menek ka montor ojek online, Montore majalan adeng-adeng. Di jalane, ojeke matakon teken Luh Ayu Manik, apa suba seken alamat umahe ento? Luh Ayu Manik nyautin bawak, ngorahang beneh. Krana kuping Luh Ayune masengseng baan headset, tusing pati dingeha munyin anake di sisi, saget montore mareren di arepan Peken Anyare. Jalanne macet, krana ada turis ane kena jambret di sisin margane. Kaik-kaik bulene ento ngidih tulung.
[example 1]
Not long afterwards the online 'ojek' turned up and she got on the bike. The motor cycle was moving along slowly. The driver asked her if the address she gave him was correct and she replied briefly that it was. Because she had her headset on, she couldn’t hear clearly the voices of people around her and wasn’t aware that the bike she was on suddenly stopped in front of Peken Anyar. The road was clogged with traffic because a tourist had had their bag snatched on the side of the road. The tourist was calling out for help.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Tantra ngomong teken bapane, “Bapa, tiang dot pesan mati, sakewala buin nyan idupang tiang.”

“Cening, da ne anggone palalian cening, mantrane ene sing dadi anggo palalian!” Mara keto bapane nyautin, I Tantra ngomong bangras. “Buih bapa, yen keto sing ja jati jati bapa sakti, bantes mapaidihan keto sing kaisinin!”

Lantas bapane nyemak prabot tur ajaka dua majalan ka sisin tukade, ditu lantas Tantra sepega teken bapane, sakewala punggelan I Tantra ulung ka tukade, ditu I Balian Sandi jejeh, tur sambil ningalin punggelan I Tantra ane ulung joh di tukade.

In English:   Because I Tantra's head was not found for too long, then Balian Sandi slashed his dog, put the dog's head on I Tantra's body, and put a spell on it.

In Indonesian:   Karena terlalu lama tidak ditemukan penggalan kepala I Tantra, kemudian Balian Sandi menebas anjingnya, penggalan kepala anjingnya dipasangakan pada tubuhnya I Tantra, dan dimantrai.

In Balinese:   Titiang kapisunayang tekening I Pondal, nyelekang dagangan lan kulawargan tiange.” Suud ngomong keto, uling dija kaden tekane, I Pondal teka nyautin. “Bogbog da guguna.

In English:  

In Indonesian:   Dagangan saya berbahan daging babi.

In Balinese:   Ngregeh I Blenjo nyautin, “I busan kuluke makerah di paon”.

“Men dadi sing ulah?” keto I Nyoman Jater nglanturang.

“Kaling ke icang ngulah kuluk, awak icange kebus dingin,” keto I Blenjo nglanturang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada raksasa ditu!’ keto bojog ane lenan nyautin. “Cang bedak layah, sing nyidang nanggehang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak setata nguntul tusing nyautin sabda sang raja.

In English:  

In Indonesian:   I Cupak tetap menunduk, tak menjawab sabda raja.

In Balinese:   Coba I Gerantang matakon pasti jatmane dini bani nyautin turin ka sisi,” keto I Cupak ngemigmig di kenehne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nguding cai ngaba sanjatan kaine?” Damar Wulan tusing nyautin sahasa nyagjagin tur ngemplongin sirahne Minak Jinggo.

In English:  

In Indonesian:   Selepas dari penjara, Damar Wulan sekali lagi menantang Minak Jinggo.

In Balinese:   Tuyuh magarapan di paon, ngae banten, miwah ne lenan”, anake ento nyautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada anak nyamanin buat kawisesan danene.” I Macan banggras nyautin, “Kenken orahang iba, I Janggaran sakti luih mawisesa, keto?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sangkaning pedihne ngabar-abar, I empas lua muani ngenggangang bungutne lakar nyautin munyine I cicing.

In English:  

In Indonesian:   Abang bersama Ni Cakranggi akan meninggalkan kalian berdua.

In Balinese:   “Ih beli Angsang, tinggalin ja baduur ada empas kakeberang baan angsa, kija mirib lakar abana?” I Angsang nyautin “Ah, ngipi nyai luh.

In English:  

In Indonesian:   Mendengar permintaan kura-kura seperti itu, angsa pun menjawab. “Baiklah kalau begitu keinginan kalian berdua.

In Balinese:   Ningeh pangdih I empas buka keto, I angsa lantas nyautin. “Nah yan buka keto pangidih cai nyaine.

In English:  

In Indonesian:   Mendengar permintaan kura-kura seperti itu, angsa pun menjawab. “Baiklah kalau begitu keinginan kalian berdua.

In Balinese:   Icang luas jani,” bangras Wayan Sereg nyautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang luas jani,” bangras Wayan Sereg nyautin.

In English:  

In Indonesian:   Ia bergegas berlari agar tak terkejar oleh neneknya.

In Balinese:   Jengahang bayune, iraga mustine sutindih tekening tetamian leluhur,” keto kelincine ada nyautin. “Nglawan musuh gede, tusing musti nganggon kateguhan muang kasitengan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kendil….!” Tusing ada ane nyautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang suba ngalihang meme mantu.”

Memen nyautin, “Anak luh uling dija ento, menak apa jaba?”

“Di semana bakat saup mara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   To makrana ia nyautin, “Yen saja buka keto, kenken jani?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jro kelian buin mamunyi, “Ih cai Celempung, sawireh cai suba nguluk-nguluk wake, jani ulihang pipis icange petang talu rupiah!” keto munyin jro kelian bangras.

“Inggih jero kelian, jinah jrone jagi waliang titiang, sakemaon cicing tiange ulihang dumun!” “Cicing caine suba matiang wake, da buin cai nyambat cicing caine totonan!” keto jro kelian nyautin.

“Inggih yening asapunika, tiang tan prasida ngwaliang jinah jrone, sawireh cicing tiannge sampun pademang jro kelian,” keto pasautne I Celempung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang tundene ngalih dadong apang ngubadin memen icange.” Dadong basang gede nyautin, “Nah lamun keto nyanan dadong kema ngubadin memen nyaine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun jele pamunyinne I Piyit, I Kebo tusing nyautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   ha…… ha….” I Cetrung kedek nyautin.

“Nah yen mula cai edot ngamah icang, apang cai tusing keweh sawireh awak icange katos.

In English:  

In Indonesian:   Sekarang kau kumangsa,” jawab Cici Padi dengan penuh tawa.

“Baiklah, jika kau ingin memangsaku, agar tak menemui kesulitan karena tubuhku keras, dan agar tubuhku lunak, makanlah aku dari depan,” ungkap Kelabang.

In Balinese:   Neh balinin, yen cai demen, kal alapang buin,” keto I Lutung nyautin tur ngenjuhang buah nyambu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun jengah waleka buka keto, nanging I Sampi tusing ngisinin pangidihne I Kidang. “Icang sedeng layaha, da gugula icang ngamah padang!” keto I Sampi nyautin.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan, pada tengah malam warga Siput sawah berkumpul membahas tantangan si Kijang. “Kamu cari gara-gara saja, kenapa kau ladeni tantangan si Kijang.

In Balinese:   Wenten mase cerik-cerike sane nyautin nganggen bahasa indonesia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jana nyautin “Nah, yen keto unduke raga jak Kadek lakar kema masi, bareng-bareng ngae”.

In English:  

In Indonesian:   masaut Kadek sambilang kenyem-kenyem. “Kadek nak mule rajin, teka sik duri mulih sik malu, hahahaha”.

In Balinese:   Hahaha” Jana nyautin.

In English:  

In Indonesian:   Pak Gung Aji mataken. “Sampun Pak”.

In Balinese:   Kadek nyautin. “Luungan jani mulih, gae malu tugase saget mani urine ngumpul”.

In English:  

In Indonesian:   masaut Kadek sambilang kenyem-kenyem. “Kadek nak mule rajin, teka sik duri mulih sik malu, hahahaha”.

In Balinese:   Engkenan nyautin yen ajake ngomong teken nak lingsir sane mebasa bali, kewala i raga tusing bise mebasa bali?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yudi anakne jemet,becik ten mandang bulu yening metimpal, anakne masi aktif.Tiang taen ngajak ngomong yudi nanging yudi nyautin nganggo tulisan di kertas atau HPne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas pecalange nyegat "gus,ngujang meplalian di rurunge" , i gede masaut "nggih pak tiang med ngoyong jumah" , lantas pecalange nyautin omongne gede "nah amen gus ngoyong jumah kan enggal hilang corona ne ,, jani yen gus ngoyong dijalane meplalian malah mekelo dadine corona ne gus" lantas mesaut i putu "oo keto pak" mesaut pecalange ento "aoo gus"

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring dina anggara tanggal 9 mei ia ajake dadue mekite melali memesu ke rurunge ditu i gede ngomong "tu , mai kerurunge melali nyak" , lantas i putu nyautin "takut , tangkep pecalang nyanan" , lantas mesaut i gede "sing je ade mai" lantas sautine teken i putu "nah gas"

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Putu Susila tusing nyak nyautin pangidih bapane apang nulungin ngulah kedis.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening wenten sane metaken, napi sane kerasayang tiang indik covid-19, tiang pacang nyautin: akeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas tiang metakon ajak Putri “Dija man berita kene?”, “mara timpal tiang ngirimin, kone ia maan kuota gratis ling pemerintah.” Keto Putri nyautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jail pesan Nang Bangsing nyautin mapan I Belog buka adane anak olog-olog pong. “Jaja kukus angon baneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Critayang jani ada bojog cenik matakon,

“Nang Cubling, basang apa ento kaumbah?” Nang Cubling masaut, “Basang I Lut.” I Bojog buin nyekenang, “I Lut ento celeng?”

Nang Cubling nyautin, “Tusing I Lut ento, I Lut, I Lut, I Lut...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I kedis cangak tusing prajani nyautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pekak makeloa maan gelem keras,” keto I Cangak nyautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kaden suba telah ebene kisidang pekak ke telaga ane lenan!” keto I yuyu nyautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dong ngidang ja nyautin

Tusing, kedek tiang di pangipian

Nguda ja kekene gumine jani?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang lempe, nenten prasida ngasorang gusti pinaka raja ring tengahing wana sane sampun kasub kaweng mawisesa,” keto Ketut Nyamprut nyautin.

In English:  

In Indonesian:   Lelaki tua itu berkaki dua, bertangan dua, jalannya tegak. “Pastilah manusia,” pikir harimau.

In Balinese:   Gusti kaine siteng, situh, sing buwungan cai lakar ngemasin mati.’ Gede munyin ipun nyautin, ‘Icang suba biasa ngmatiang macan!”

In English:  

In Indonesian:   Cepatlah menyembah.

In Balinese:   Kuk kukuruyuuuuuk… kok.” Sambilanga ngebet I Sangkur.

“Ne kenken I Grungsang buka anak nyautin munyin awake.”

Saget teka I Pagul uli abian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas iye nyautin " iya benar, silahkan anda berikan nomor rekening sebelum batas jam ditentukan" nanging tiang tusing enggal percaya ring sms ane trima tiang nika, liunan berita utawi informasi ane polih tiang e inggih punika pesan pesan ane meresahkan masyarakat.

In English:  

In Indonesian: