NASI CAMPUR KORONA

From BASAbaliWiki
Nasi Campur Korona.jpeg
0
Vote
Title
NASI CAMPUR KORONA
Year
Related Places
  Writer(s)
  • Property "Writer" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.Dian Pondika
  Photographer(s)
   Reference
   087862390781
   Photo Credit
   Video Credit
   Wikithon competition
   Photo


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   Description


   In English

   In Balinese

   Yening wenten sane metaken, napi sane kerasayang tiang indik covid-19, tiang pacang nyautin: akeh. Sarwa rasa mecampur-campur ring ulu hatin tiange. Sekadi nasi campur. Wenten sane manis, pait, lalah lan masem.

   Buka ngajeng tempe manis, nika sane rasayang tiang ritatkala polih imbauan saking pemerintah lan tongos tiange megae mangda mekarya di rumah saja utawi work from home . Manis kerasayang duaning nika ngawinang tiang akeh meduwe galah sareng kulawarga. Biasane tiang mejalan mekarya jam 6 semengan, sareng kurnan lan pianak tiange. Sawetara jam 5 tiang metangi mangda polih galah nyelepang pengganggo lan diapers pianak tiange sane pacang masekolah ring penitipan anak. Mawinan mekarya saking jero, dadosne tiang tengai metangi. Usan metangi, tiang presida nyingak panak lan kurnan awainan. Nanging, yadiastun je kenten, wenten sane kuangan rasayang tiang. Tiang iseng tekening genah tiange megae. Manis pesan asane. Sakewala katos kerasayang kerana ten biasa. Jeg nyak pas sekadi tempe manis

   Buka ngajeng jukut paye rasayang tiang ritatkala tiang polih surat indik pemotongan gaji. Pait. Setonden gaji nika mepotong, tiang sampun hidup pas-pasan. Ne mangkin, tiang harus idup irit seirit-iritne. Nanging, sekadi paye ne, yadiastun pait nika becik untuk kerahayuan praragan. Punika taler pemotongan gaji punika mangda perusahaan tetep mresidayang mejalan.

   Lianan teken rasa manis lan pait, wenten rasa lalah lan masem sane rasayang tiang. Sekadi jukut belimbing wuluh sane kesiramang di duur nasi ne. Keto masi masem tepuk tiang sebeng timpal tiange sane dirumahkan utawi nongos jumah, ten mekarya, ten megaji. Sebet manah tiang nyingak semunyane sane ten mesuara. Buka tilem, ten wenten sinar sane rauh saking penyikanane. Meganti dados yeh peningalan sane keengkebang ring muncuk penyingakane. Sesek tiang nyingakin unduk punika. Megejur ulu atin tiange. Nadak dingin batis tiange. Nanging sirah tiange kebus. Sekadi nyugut tabia barak sane paling lalahe. Tiang takut. Malih pidan je tiang polih giliran nepukin unduk sekadi punika? Aruh... Jikping

   Luh..luh.. ngajeng nae Kesiab tiang ningeh munyin kurnan tiange. Mirib mekelo tiang bengong, sawireh mekeber keneh tiange ulian korona. Lantas ditu tiang nyemak hand sanitizer. Usap-usapin tiang ke liman tiange mekekalih. Nyemak tiang tisu, tur kedasin tiang sendok tiange. Suksma Hyang Widhi, tiang mangkin jagi ngajeng nasi campure puniki. Suksma Hyang Widhi, duaning tiang kari presida ngajeng nasi campur yadiastun gumi sedeng meweh sekadi mangkin.

   In Indonesian