UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Usan

From BASAbaliWiki
usan
Root
usan
Other forms of "usan"
Definitions
  • completed, through, over en
Translation in English
finished
Translation in Indonesian
berhenti; jeda
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
usan
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Putu: Ainggih,..e..wastan tiang I Putu Widastra. Tiang saking Selat Tengah, Susut, Bangli. E..geginan tiang sawai-wai nika, semengan,..tiang dados guru. Tapi tiang kari guru kontrak ring SMP Negeri Satu Atap, Satu Susut, sane wenten ring Desa Pengiangan. Baler driki. Kenten…. ampun dari pagi nika ngajahin, kenten. Yen ampun usan ngajahin nika, tiang balik, tiang ngukir, ngukir ring..ring Puri, sambil nyemak gae tambahan, kenten. Nggih, niki hasil-hasil tiange ngukir sakadi niki, nggih. Nggih, niki.

Guna: oi becik, becik. Putu: Lenan (te)ken niki tiang…wenten malih keneh tiang sakadi ngukir-ngukir sanggah, biasane saka, kenten. Lambang-lambang bale nika, kenten, pikir tiang. Tapi tiang durung ja begitu bisa san niki ngukir. E….terus yen ampun sore, sekitar jam lima tiang laut ampun. Pun istirahat tiang. Yen ten, langsung tiang ke lapangan sareng timpal-timpal, mesepak bola nika. Sambil mekekedekan drika ring lapangane. Nggih, wantah asapunika, nggih.

Guna: Inggih, suksma.
English
Putu: My name is I Putu Widastra. I am from Selat Tengah, Susut, Bangli. My everyday activities are ... in the morning ... I am a teacher. But I am a contract teacher in SMP Negeri Satu Atap, Satu Susut in Desa Pengiangan. It's North from here. So .. I teach in the morning. When I have finished teaching, I go home and I carve ... in the Puri ... I take on additional work. This is the sort of carving that I do.

Guna: Oh .. it's good. Good. Putu: And also .. I have the idea that I would like to carve shrines ... usually I just carve like this (relief carvings). (I'd like to carve) emblems for balai .. that's my thinking. But I can't do that sort of carving yet. And then, in the afternoon about 5 o'clock, I finish work. I rest. But if I don't rest, I go to the field to play with my friends, playing football while joking there on the field. That's about it from me.

Guna: Fine ... thank you.
Indonesian
Putu: Iya,..e..nama saya I Putu Widastra. Saya berasal dari Selat Tengah, Susut, Bangli. E..kegiatan saya sehari-hari itu, pagi,..saya menjadi guru. Tapi saya masih guru kontrak di SMP Negeri Satu Atap, Satu Susut, yang ada di Desa Pengiangan. Di sini sebelah utara. Begitu…. sudah dari pagi mengajar, begitu. Kalau sudah selesai mengajar itu, saya balik, saya mengukir, mengukir di..di Puri, sambil mengambil pekerjaan tambahan, begitu. Iya, ini hasil-hasil saya mengukir seperti ini, ya. Ya, ini.

Guna: oi bagus, bagus. Putu: Selain ini saya…ada lagi pikiran saya seperti mengukir sanggah, biasanya tiang, begitu. Lambang-lambang balai itu, begitu, pikir tiang. Tapi tiang belumlah begitu bisa sekali ini mengukir. E….terus kalau sudah sore, sekitar jam lima tiang selesai sudah bekerja. Sudah saya istirahat. Kalau tidak, langsung saya ke lapangan bersama teman-teman, main itu sepak bola. Sambil bergurau di sana di lapangan. Iya, demikian saja, ya.

Guna: Iya, terima kasih.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Ri sampune mawali brana druen idane, raris ida usan makaklecan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ayam Ijo Sambu
Balinese
Napi malih usan pandemi, pariwisata ring Bali sampun kabuka malih.
English
-
Indonesian
-
Literature Pemuda Bali
Balinese
dumadak-dumadik corona puniki mangde gelis usan.
English
-
Indonesian
-
Covid FOTO - CORONA PUNIKI - GUNG ULI
Balinese
Duk sane dumun kawentenan kabrebehan covid 19 akeh ngawinang pakeweh majeng ring para janane, minakadi akeh sane sungkan, padem, usan makarya ring pariwisata, miwah ring pendidikan alit-alit e nenten mrasidayang ngranjing ring sekolah, santukan covid 19 punika gelis menularnyane, santukan punika pemerintah ngamedalang swalapatra mangda alit-alite melajah saking jero soang-soang, sane makarya, makarya saking jero soang-soang.
English
-
Indonesian
-
Literature Covid-19
Balinese
Mangkin titiang jagi ngaturang opini sane sampun karyanang titiang sane memurda Pemulihan Ekonomi Bali Usan Covid-19
English
-
Indonesian
-
Government Ekonomi Bali Usan Covid-19
Balinese
Ngawitin saking sasih maret kantos mangkin durung taler janten pandemi puniki jagi usan.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Jeg Di Griya Kemanten-Dayu Adnya
Balinese
Dumogi jagate malih rahayu, penyakit puniki gelis usan, lan iraga prasida negak medampingan sambil macerita “Nak ngujang gen biasane pas karantina di jumah?”
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Pokokne Tiang Curhat-Ni Komang Dyah Asri Astini
Balinese
Lantas ring sasih Juni durung usan pikobet pasien positif ring Bali sane ngakehang, pamerintah pusat sampun ngarencanaang New Normal.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Pokokne Tiang Curhat-Ni Komang Dyah Asri Astini
Balinese
Seberapa jawaban sane tiang polih ring para narasumber punika, yakni sami iseng ring gumi Bali sane usan, sami iseng budaya lan alam tradisional Bali mawinan uli pertama ke Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Iseng Bali Sane Kuna
Balinese
kaluarga pinaka lingkungan sosial kapertama sane patut ngenalang kosa kata basa Bali, usan Kenten wau sekolah.
English
-
Indonesian
-
Literature Basa Bali Basa Ibu
Balinese
Dumogi usan pandemi puniki nenten malih wenten gering agung lan iraga dados masyarakat bali presida ngelaksanayang napi sane patut kelaksanayang.
English
-
Indonesian
-
Literature Era Baru Dalam Masyarakat Bali
Balinese
Ngiring lestariang budaya adat baline indik tari tarian bali antuk sareng sareng melajahin seni tari mangda para yowana-yowani dados generasi milenial sane sutindih ring budaya adat baline sakadi toyane sane setata ngalir ring bejine nenten naenin usan.
English
-
Indonesian
-
Literature Harapan Untuk Tanah Bali Dari Pemuda Pemudi Pecinta Seni Bali
Balinese
Ape buin bali wau usan keni gering agung pandemi covid 19.Nika mawinan bali tetep ke panggil pulau dewata sane mawinan turis turisse drika ngoyong tur seleg.
English
-
Indonesian
-
Literature Impian Melihat Bali Menjadi Rumah Nyaman Untuk Semua Orang
Balinese
Covid-19 utawi virus corona sampun rauh ring Indonesia ring warsa 2020 ngantos mangkin gering puniki neten masih usan.
English
-
Indonesian
-
Literature KEBIJAKAN MENGHENTIKAN PENYEBARAN COVID-19
Balinese
Manurut raos penglinsir sane dumun jenek ring wewidangan desa puniki,duke riih wanta genah matetanduran sane nyabrah dina yening sampun usan metajuk (matetanduran) mewali kapendungan nyane soang-soang.Kasuwen-suwen sowang-sowang jatma ngawit makarya pondok utwai paiketan pedunungati.Ngawit saking daiketan puniki raris ngerincikang dados paiketan punika mabuat disan mangdane wenten ngayomin sasaking guru wisesa.Duaning asapunika kawentenan banjare masikian sareng pemerintahan.Sane wenten ring mendoyo danging tukad dumun kajajah olih belanda.
English
-
Indonesian
-
Literature Kapurwan Desa Pohsanten
Balinese
Sire sane nenten uning sareng Bali??.Bali sampun kaloktah ke dura negara.Bali kaloktah antuk seni,adat,budaya minakadi alam nyane.Nanging ring ungkur sekancan,keindahan sane ngenah punika.Wenten akeh pikobet sane patut katlektekang anggen kelangsungan gumi Baline.Pikobet sane kantos mangkin durung usan-usan inggih punika.Ngeninin pikobet luu (sampah).Durung wenten kesadaran wirang teken lingkungan ngeranayang pikobet luu (sampah) punika nenten usan kantos mangkin.Pamerintah sareng krama patut maduwe komitmen antuk nanggulangin pikobet luu (sampah) puniki mangda gelis usan oan gumi Baline ngangsan asri.
English
-
Indonesian
-
Literature Masalah sampah
Balinese
Dumogi usan pandemi puniki nenten malih wenten gering agung lan iraga dados masyarakat bali presida ngelaksanayang napi sane patut kelaksanayang.
English
-
Indonesian
-
Literature Melestarikan Bali
Balinese
Dumogi usan pandemi puniki nenten malih wenten gering agung lan iraga dados masyarakat bali presida ngelaksanayang napi sane patut kelaksanayang.
English
-
Indonesian
-
Literature Mengembangkan Budaya dan Pariwisata Bali
Balinese
Dumogi usan pandemi puniki nenten malih wenten gering agung lan iraga dados masyarakat bali , ngelaksanayang napi sane patut kelaksanayang.
English
-
Indonesian
-
Literature Menuju budaya bali sejahtera
Balinese
Mirib bali sampun madue film animasi sekadi punika, nanging sesampune usan tityang mebalih videone nika tityang merasa jenuh mawinan cerita cerita sane keangkat tuah cerita kuno sekadi pan balang tamak, siap selem, tur sane lianan.
English
-
Indonesian
-
Literature Merperkenalkan Adat Budaya Bali Melalui Film Animasi
Balinese
Raris usan titiang sareng sami ngawacen lan ngeresepang platform BASAbali Wiki, iraga prasida ngicenin pabesen indik paritisipasi krama mangda mautsaha nincapang kawagedan literasi antuk nganggen platform puniki ring seminar utawi sosialisasi tur nyiarang ring radio lan iklan mangda krama sane lianan prasida uning lan resep indik basa Bali sane mamargi mairingan sareng konsep pembangunan madasar antuk budaya sane berkelanjutan ring era 4.0.
English
Moreover, this platform can be accessed in 80 countries, which will maximize opportunities for the wider community to participate in issues in the world.
Indonesian
Kemudian setelah kami membaca dan menelaah platform BASAbali Wiki, kami juga dapat memberikan saran dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan literasi melalui platfrom ini, diantaranya yaitu melakukan seminar atau sosialisasi ke wilayah-wilayah, menampilkannya sebagai konten edukasi baik itu dalam bentuk iklan maupun siaran radio, agar masyarakat luas bisa lebih mengenal dan memahami bahasa bali baik melalui lisan maupun melaui media yang selaras dengan konsep pembanguan berbasis budaya yang berkelanjutan dalam era 4.0.
Literature P.B.W (Pemaksimalan BASAbali Wiki) Sebagai Media Sustainable Development of Culture di Era 4.0
Balinese
Ring Pemandian Air Panas Banjar wenten genh anggen para wisatawan masalim yening sampun usan masiram.
English
-
Indonesian
-
Literature PEMANDIAN AIR PANAS DI BULELENG
Balinese
Nganggen bija inggih puniki pinaka cihna kepercayaan umat hindu ring Bali sane kaicenin sasampune ngamargiang persembahyangan miwah sasampune usan nunas tirta (banyu suci umat hindu).
English
-
Indonesian
-
Literature Pake Bija buat Ganteng
Balinese
Usan nike, para yowana jani sube sayan dueg lan bijak nganggo internet jak kreatif-kreatif.
English
-
Indonesian
-
Literature Pemimpin sane tiang harapkan untuk pemilu 2024
Balinese
Pamilet bisnis terpaksa usan ngemargiang utsaha Ipun lan merumahkan sami karyawan duwene, semalihne malih pidan pikobet niki jagi pacang usan?
English
-
Indonesian
-
Literature Perekonomian Bali akibat pandemi COVID-19
Balinese
Pamilet bisnis terpaksa usan ngemargiang utsaha Ipun lan merumahkan sami karyawan duwene, semalihne malih pidan pikobet niki jagi pacang usan?
English
-
Indonesian
-
Literature Perekonomian Bali akibat pandemi
Balinese
Dugas pinanggal 21 april 2023 titiang pedek ring pura besakih.penambahan gedung sane wau usan kewangun, ngawinang liu pemedek sane antusias pedek ring pura besakih.punika taler pare pemedek sane ledang nyingakin pura besakih sane mangkin sampun anyar.nanging ring sepanjang jalan menuju besakih akeh pisan sampah sane berserakan ,entah nika sampah canang, makanan lan plastik-plastik.purane sampun becik ,nanging sampahnyane dereng terurus dengan baik.
English
-
Indonesian
-
Literature Pernak pernik di jalan
Balinese
Disampune iraga uning penyengkala pengungsi punika, iraga patut nerima kerauhannyane, ngicenin genah sane becik ngantos usan penyengkala punika usan lan ngemaang pangangge panyalin sane becik anggen pengungsine.
English
-
Indonesian
-
Literature sikap dan tanggung jawab kita terhadap pengungsi yang datang ke rumah kita
Balinese
Mangdane titiang padem, tur olahan titiange rasane becik, puniki muncuk ikuh titiange bebed antuk gilingan kapas miwah duk, usan kenten tunjel ikuh titiange”.
English
-
Indonesian
-
Folktale Lutung Teken Kakua Mamaling Isen
Balinese
Usan asapunika minabang pariwisata jagi ngelantur ring masa sane pacang rauh sekadi normal, minab taler mersidayang alon-alon bangkit pariwisata ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Maha gangga village tempat pemanfaatan destinasi alam untuk refreshing,berkemah,dan foto-foto
Balinese
Harapannyane usan i rage ngemargiang PPKM puniki i rage preside bangjit malih sekadi dumun.
English
-
Indonesian
-
Government Mengoptimalkan pariwisata di kawasan zona hijau
Balinese
Usan metangi, tiang presida nyingak panak lan kurnan awainan.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto - NASI CAMPUR KORONA - Dian Pondika
Balinese
Inggih Ida dane sareng sami yening madua tetanduran ngiring pupuk antuk pupuk organik, sapunika taler rikanjekan nangkil ring pura besakih yening sampun usan ngemargiang pamuspayan ngiring genahang luhu punika ring tong sampah sane sampun kacumawisang.
English
-
Indonesian
-
Government NGAWIGUNAYANG LUHU RIKALA WENTEN PUJAWALI RING PURA AGUNG BESAKIH
Balinese
Tios ring punika yening wenten sane peduli sareng masa depan, ngiring sareng-sareng ngwedarang usan menikmati roko, sadurung roko sane menikmati ida dane sareng sami!
English
-
Indonesian
-
Government Nuutin Jaman Dadi, Maroko Tusing!
Balinese
Sanunggil usan saking sekolahan, alit-alit ring Banjar Giri Ulangun mapupul ngaryanin ogoh-ogoh.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ogoh-ogoh Ngendih
Balinese
Tiang ngarepang pemanasan global puniki prasida usan antuk bantuan saking pamrentah sekadi taru utawi punyan punyanan ketanem ring pemukiman utawi genah nongos masyarakat lan polih ngewantu masyarakat mangda ten terdampak pikobet saking pemanasan global puniki pamrentah prasida ngeyakinang masyarakat mangda ten resah utawi panik majeng pikobet pemanasan global puniki.
English
If this problem of global warming can be resolved with assistance from the government in the form of trees to be planted around people's residential areas and it can help people not be affected by the problem of global warming, the government will be able to convince people not to be too worried or panic about this global warming problem.
Indonesian
-
Government PEMANASAN GLOBAL RING BALI
Balinese
Ujane sampun usan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pasuwitran Jangkrik ajak Petani
Balinese
Pikobet luu nenten wenten telasnyane, sekadi luu sane sukil sane kedaur ulang, luu sane sampun usan ring TPA/genah ngumpulang luu patut pisan ke becikang, mangda nenten ngicenin sane nenten patut sekadi penyakit, banjir, lan udara sane nenten becik.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet Pengelolaan Luu Lan Usulan Kolaborasi Pemerintah Sareng Ecollabo8
Balinese
Manut ring carita Mahabharata wenten Prabu ring Istana Hastina Pura sane maparab Prabu Drestarastra sane munggah dados Prabu ngentosin rainnyane Prabu Pandu sane mincatin antuk meneng ring dura istana usan polih pastu saking sang Rsi.
English
It's crazy to be king, what's the crazy king?
Indonesian
Gila menjadi raja, atau rajanya yang gila?
VisualArt RAJA BUDUH
Balinese
Usan ngrehgeh mara ada suara terang. “Eh cai Tumtum, cai tusing dadi naur sesangi ketipat mabe guling.
English
-
Indonesian
-
Folktale Siap Sangkur
Balinese
Kaucap ring lontar Tebu Sala taler ring lontar Sudamala, hukuman Dewi Durga ring mercepada sampun usan, nannging durung mersidayang mewali ke siwa loka santukan durung polih pengeruatan olih sang sahadewa.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Tebu Sala
Balinese
Ring vidio punike rage ngidang nyingakin 2 nak cerik sane melenan agama saling menghargai lan saling ngantiang yen 1 nu sembahyang atau berdoa di vidio punike pas nak cerik sane me agama hindu sembahyang nak cerik sane me agama lenan nike ngantiang jak ten menganggu nganti nak cerik sane me agama hindu nike usan sembahyang.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Toleration
Balinese
Om swastiastu,, sane sampun kecingak ring bali, punika kondisi subakring bali punika sampun sayah, kerana sebilang Warsa subak ring bali nyansan ilang tur usan, Niki mekerane akeh pare yowane Bali nenten ngemargiang Malih subak santukan gengsi ngejalinin subak tur ngalih ngae ring pariwisata tur ngadol tanah dane,

Acep titiang dumogi para yowane LAN pemerintah ring bali mangde nyingak tur ngelestariang subak ring bali tur ngandikayang upeti ring para petani Mangde subak ring bali nyansan lestari tur nenten punah antuk jaman Inggih asapunika atur titiang kirang langkung nunas ampura

Om Shanti Shanti Shanti Om
English
-
Indonesian
Om swastiastu,, Yang sudah seperti kita melihat situasi pertanian Bali saat ini sungguh sangat memperhatikan, karna setiap tahunnya pertanian di Bali terus mengalami penurunan, hal ini tentu disebabkan oleh banyaknya generasi muda di Bali yang enggan untuk melanjutkan pertanian yang ada di Bali, karna gengsi untuk menjadi petani dan memilih untuk bekerja di pariwisata atau menjual tanah mereka

Saran saya untuk masalah ini adalah bagaimana kita sebagai warga Bali bisa melestarikan pertanian baik dari pemerintah maupun masyarakat Bali sendiri, untuk membangkitkan semangat melestarikan pertanian dan tidak gengsi Harapan saya, semoga pemerintah bisa memberikan wejangan untuk generasi muda dan juga lebih banyak subsidi dan mendukung para petani yang ada di Bali Sekian dari saya jika ada kata- kata saya yang kurang berkenan saya minta maaf

Om Shanti Shanti Shanti Om
Literature Ayo lestarikan pertanian di Bali
Balinese
Dumogi usan pandemi puniki nenten malih wenten gering agung lan iraga dados masyarakat bali presida ngelaksanayang napi sane patut kelaksanayang.
English
-
Indonesian
Kami melihat dan merasakan apa yang terjadi ketika yang seharusnya dibicarakan tidak dibicarakan.
Literature Kehidupan di Bali setelah Pandemi