What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Literature sikap dan tanggung jawab kita terhadap pengungsi yang datang ke rumah kita

20220518T155652029Z362757.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
  Reference for photograph
  google
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Pengungsi


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

   Description


   In English

   In Balinese

   Manusa punika saling merluan. Parilaksana inggih ipun respon sane kabuat olih jadma ring padewekannyane sane kaunggahang ring jadma sane lianan. Parilaksana saling tulungin punika parilaksana sane pastika kagelahang ring soang-soang orang. Parilaksana tolong-menolong sampun dados tetamian manusa saking dumun. Akeh pikenoh sane dipolihang ritatkala iraga maparilaksana tolong-menolong ring manusa sekadi, ngawangun penyamaan, ritatkala iraga maparilaksana tolong-menolong sampun pastika ngabecikang paiketan sane rumaket. Parilaksana sane becik punika penting kagelahang antuk para manusane. Iraga dados manusa sampun pastika madue parilaksana lan swadama sane becik ritatkala wenten anak sane nunas tulung tekening iraga, apa buin anak sane keni penyengkala sekadi warga sane keni dampak paperang ring dura Negara punika. Yening iraga nyingakin pengungsi sane rauh ring umah iraga, sampun pastika iraga madue rase kasihan dwaning pengungsine punika madue penyengkala, antuk punika iraga nulungin pengungsine punika lan ngemaang kebecikan linkungan. Parilaksana tekening pengungsi sane rauh ring umah iraga inggih punika iraga patut maparilaksana sane becik, metaken indik napi sane ngeranayang anak punika ngungsi ring umah iraga, mangda iraga ten pelih nampi pengungsine punika. Lianan punika, mangdane lingkungan iraga, apa buin umah iraga trepti. Nanging sedurung punika sampun pastika irage nerima karauhannyane, duaning pengungsi punika ngamerluang pitulungan iraga apa buin pengungsine punika kaluwarga iraga. Disampune iraga uning penyengkala pengungsi punika, iraga patut nerima kerauhannyane, ngicenin genah sane becik ngantos usan penyengkala punika usan lan ngemaang pangangge panyalin sane becik anggen pengungsine. Lianan punika, parilaksana iraga tekening pengungsi punika inggih ipun nenangin pikayun pengungsi punika mangda nenten takut lan trauma antuk napi sane dados penyengkala ipun. Lianan punika, iraga madue swadarma ritatkala nerima pengungsi sane rauh punika. Swadarma inggih ipun kesadaran manuse utawi parilaksana sane kasengaja utawen nenten disengaja. Swadrma iraga inggih punika, yadiayang genah sane becik anggen sementara, ajengan, lan keamanan ring lingkungan iraga mangdane pengungsi punika nyaman ring umah iraga. Selanturnyane, iraga patut nyareng-nyarengin pengungsine punika mangda nenten wenten parilaksana nenten becik saking pengungsine punika. Yandiastun iraga nulungin pengungsine punika ulian pengungsine wenten penyengkala, nanging iraga patut masi preyatna tekening pengungsine punika. Sira uning pengungsine punika wenten pikenoh sane nenten becik tekening iraga, antuk punika iraga patut preyatna. Lianan punika, yening wenten pengungsi rauh ring umah iraga, iraga patut ngelapor ring manggala desa mangdane pengungsine punika keterima ngungsi ring umah iraga. Yening penyengkala pengungsine punika sampun wusan lan kaanggap aman, iraga patut ngemaang piteket-piteket sane becik indik penyengkala pengungsine punika. Iraga patut nganikain pengungsine punika mewali ring umahnyane santukan penyengkala punika sampun wusan lan kaanggap aman. Lianan punika, mangdane nenten wenten penyengkala ring lingkungan iraga kerana pengungsine punika. Lianan punika, iraga patut nyage paiketan lan komunikasi iraga tekening pengungsi punika mangdane ten wenten penyengkala malih ring kulawarga iraga lan kulawarga pengungsi. Selanturnyane, iraga patut nunas pangampura antuk kekirangan ritatkala nyadiaang genah pengungsine punika. Punika penampen sane nyidayang tiang aturang, yening wenten iwang ring penampen tityang, tityang nunas pangampura.

   In Indonesian