Puisi Bali : Ngincer (Ting-Ting)

Xht.jpg
Title
Puisi Bali : Ngincer (Ting-Ting)
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    Photo Credit
    Video Credit

    Description


    In English

    In Balinese

    Nyen ane lakar incer? Ape dogen ane lakar incer? Dong ngidang ja nyautin Tusing, kedek tiang di pangipian Nguda ja kekene gumine jani? Peteng lemahe saru Kadirasa sesek tangkahe Enceb, enceb tiang nyingakin Pesu mulih, tusing dadi orahin Sliwar sliwer anake disisi Seka besik telah, ilang, enceb gumi tiange Ulian ento, nyakitin kuluwargan tiang Idup ane tepuk jani Ento tuah saling tulung Ulian korona, tiang maan kopi roko nasi Suba, suba suud ja ngicer tiang

    In Indonesian