UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Budal

From BASAbaliWiki


budl/
budal
Root
budal
Other forms of "budal"
Definitions
 • to go home or to one's place of residence; go home; return; back (Alus singgih) en
 • pada beberapa daerah, seperti di kabupaten Karangasem, kata ini merupakan bentuk andap, bukan alus singgih; namun secara umum di Bali, kata ‘budal’ termasuk kata alus singgih id
 • pulang; kembali (Alus singgih) id
Translation in English
go home; return; back
Translation in Indonesian
pulang; kembali
Synonyms
 • Mulih (l)
 • Pamit (h)
 • Mantuk (h)
 • Antonyms
 • rauh (h)
 • Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  mulih
  Alus sor
  pamit
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  budal; mantuk
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Ida jagi budal ka gria.
  English
  He will return to the gria (home).
  Indonesian
  Beliau akan pulang ke gria (rumah).
  Balinese
  Dane jero mangku pacang budal malih jebos.
  English
  -
  Indonesian
  Jero mangku akan pulang nanti.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Budal saking sekolahan, dané angripta satua horor ring buku tulis, laut kadumang ring sawitran dané ring sekolah.
  English
  After school, he wrote a horror story in a notebook and then shared it with his friends at school.
  Indonesian
  Sepulang sekolah, dia menulis cerita horor dalam sebuah buku tulis lalu dibagikannya kepada kawan-kawannya di sekolah.
  Biography of Arya Lawa Manuaba Arya Lawa Manuaba, Ida Bagus
  Balinese
  Dane sareng sami raris budal, Sesampune rauh ring Desa Kalianget makakalih putran idane kadol olih I Kelian Pengkoh ring Ngurah Kalianget antuk jinah 150 kepeng belong kasarengin antuk makudang-kudang kain.
  English
  You better get there, go ".
  Indonesian
  Yang tersisa hanya berupa kotoran tikus bercampur kulit gabah, istri I Kelian Pengkoh hanya menemukan itu.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Malarapan antuk bakti, titiang mapinunas mangda iratu ngandikayang okan Dalem budal, kairingang antuk Ngurah Tabanan.
  English
  Then he decide to go back to Sukasada palace to prepare his death sentence but will beg for his family life to spare. 10 of villagers accompany him.
  Indonesian
  Mereka telah bertekad bulat, hidup atau pun mati akan tetap setia mengikuti.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Yan suba budal walan Ngurahe marupa arta brana bantas atenga, mareren nyen Ngurah makaklecan, mapan tan wenang anake dadi Bupati ngalih kasukan saking matajen!” Wus masabda, Ida Sanghyang Sambu ngambil watu saha kapuja, dados ayam ijo biru, mata ireng kadi makukus, tegil putih kadi malem, bulu manuk ipun putih, mua ireng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ayam Ijo Sambu
  Balinese
  Indike puniki sané banget ngwetuang pikobet kemacetan ring margi rikala parajanané jagi nuju makarya miwah budal.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government BUS METRO DEWATA DURUNG PRASIDA NEPASIN KEMACETAN RING KOTA DENPASAR
  Balinese
  Antuk pamargi punika majanten wisatawané prasida degdeg kayunnyané rauh ka genah wisata yadiastun kantun masa pandemi.

  2.Ngwatesin wisatawan sané rauh wiadin budal saking Bali, mategepan asil test PCR negatif miwah antuk setata nguratiang protokol kesehatan sané becik.

  3.Ngamargiang Test-Trace-Treat, inggih punika pencegahan, penelusuran, miwah pemantauan aktif.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bali Matangi
  Balinese
  Yening dot nglintangin margi punika para sane nunggang mobil musti ngangkat motor kasarengin tulung olih warga sane nampek. "Tadi kebetulan dugas yeh tukad meluap siswa sedek budal ke sekolah dadine mangda prasida nglintangin siswa punika ngoto-ngoto ngangkat motorne anggen nyebrang, " baos Dandri, Selasa (25/10/2022).Selain para siswa wenten masih akeh warga sane kebetulan nglintangin margi punika masih kapaksa patut ngangkat kasarengin tulung olih warga sekitar.
  English
  If you want to pass the road, the riders must lift the motorbike with the help of local residents. "Incidentally, when the river water overflowed, the students were coming home from school, so they could pass by.
  Indonesian
  Tapi ada juga yang hanya di dorong tapi tetap dibantu oleh warga karena takut motornya hanyut karena airnya lumayan deras.
  Literature Banjir akibat hujan deras
  Balinese
  Raris ibu lantas budal tur ngerereh okanne sane istri ring puri mngada ipun uning gatra punika patut utawi pelih.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Berita sisia SMP bobot ternyata Hoaxs
  Balinese
  Disubane keto, Ida Sang Yogi matilar budal ka pasraman idane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Bikul ka Suarga Loka
  Balinese
  Ring Desa Budaya Kertalangu, anake sane malancaran sida majaranan ngiterin desa, ngaryanang sabun tur dados kabakta budal, nyobak nandur pari, ngaryanang ulat-ulatan, ngambarin layang-layang, ngwarnain togog, ngigel miwah akeh sane lianan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Desa Budaya Kertalangu
  Balinese
  Sejalan antuk perkembangan teknologi akeh hal sane rauh lan budal.
  English
  As technology develops, many new things come and go.
  Indonesian
  Seiring dengan perkembangan teknologi banyak hal baru yang datang dan pergi.
  Literature Cakap Dalam Teknologi Tanpa Meninggalkan Budaya
  Balinese
  Setunggil titiang mewali budal, nenten naenin lali titiang mesiram, tur ngumbah pengangge sane anggen titiang medal.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Jeg Di Griya Kemanten-Dayu Adnya
  Balinese
  Payune tiang maksaang keneh budal mulih, diastun tusing bani mapaekan ajak robane jumah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-New Normal di Paileh Ngedumang Bantuan-I Putu Suweka Oka Sugiharta
  Balinese
  Ring margine budal, tiang ketemu sareng anak alit, anak alit punika meadolan, meadolan asesoris medaging nampan cenik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Pandemi Belajar Bersyukur-I Made Aditya Prasadha
  Balinese
  Ulian virus corona sane nenten nyidayang kaprediksi pidan jagi budal, minab KKN puniki kelaksanayang len sekadi KKN sane lintang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Sebet Yen Tuturang
  Balinese
  Dadosnyane Sekaa lan Pregina punika budal lan nenten kayun masolah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Gong Legendaris Buleleng Buung Masolah
  Balinese
  Sang Anoman nunasang ring Dewi Sita mangda sareng matulak budal santukan sampun kajantosang olih Prabu Rama.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Hanoman Duta
  Balinese
  Ayu mawali budal ka Bali ring warsa 1992 jaga ngalanturang kuliah ring Fakultas Hukum Universitas Udayana, tur lulus maka Sarjana Hukum ring warsa 1993.
  English
  Ayu returned to Bali in 1992 to continue her studies at the Faculty of Law, Udayana University, and graduated as a Law Degree in 1993
  Indonesian
  Ayu kembali hijrah ke Bali pada tahun 1992 guna melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan lulus sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1993.
  Biography of I Gusti Ayu Laksmiyani
  Balinese
  Risampune Jayaprana budal, Ida Anak Agung mabaos kapining prebekel sareng sinamian nunas pikayun pacang ngekadaya jagi mademang Jayaprana.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Jayaprana dan Layonsari
  Balinese
  Nenten je tios wantah nuturang hidup timpal, silih sinunggil nyane anak istri sane budal saking makarya ngantos kalintang wengi, ring RKUHP taler kacumpuang yening wenten anak istri sane budal kalintang wengi nika kawastanin Gelandangan , parindikan sakadi niki sapatutnyane diluruskan mangda nenten wenten kesalahpahaman, krana nenten samian anak istri sane budal kalintang wengi mangawe sane nenten becik , akeh anak istri sane makarya ngantos kalintang wengi utawi ngelembur mangda pakaryanne enggal kapuputang, informasi sakadi puniki sapatutnyane kasaring dumun utawi karesepang mangda nenten ngawinang akeh orta sane ngeranayang rajapisuna.
  English
  -
  Indonesian
  Saya akan memberitahukan masalah-masalah yang setiap hari ditemui di kehidupan ini.
  Womens Spirit Kadong Tuman Demen Ngerumpi
  Balinese
  Kemacetan sering pisan rikala semengan rikala jam memargi ka kantor utawi sekolah, miwah sore rikala jam budal saking kantor.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kemacetan Ring Canggu
  Balinese
  Idup tiange tuah natakang lima, nunas kaledangan ida danene mapitulung.”

  Ki Dukuh kapiangen, apabuin mirengang I Kaki Tiwas idup padidian tan pakaluwarga. “Tiang nyadia nulungin jerone, kemaon kewala ada,” saut Ki Dukuh ngandap kasor.

  “Durusang bakta korsine puniki budal,” ucap Ki Dukuh sambilanga ngenjuhang korsi kayu. “Tegakin korsine, ulengang pinunase.
  English
  -
  Indonesian
  Pusatkan pikiran dan mintalah sesuai keinginan.
  Folktale Korsi Sakti
  Balinese
  Sang Prabu makayunan, budal saking maboros nenten ja makta buah poh nanging molihang bojog.
  English
  -
  Indonesian
  Pohon buah itu banyak tumbuh di hulu sungai,” jawab pendayung itu.
  Folktale Kreteg Wanara
  Balinese
  Taler wenten krama sane sampun budal ka kampung soang-soang sangkaning meweh ring rantauan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature 3S Pariwisata Bali: Membangun Kebijakan Mengurangi PHP dan Meningkatkan HPP di Masa Pandemi
  Balinese
  Asu alit inucap becik pisan, meled titiang makta budal tur kapiara ring pakubon.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bersama sama cegah rabies dengan vaksinasi
  Balinese
  Asu alit inucap becik pisan, meled titiang makta budal tur kapiara ring pakubon.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bersama sama mencegah virus rabies dengan melakukan vaksinasi
  Balinese
  Asu alit inucap becik pisan, meled titiang makta budal tur kapiara ring pakubon.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bersama sama mencegah virus rabies dengan vaksinasi
  Balinese
  Asu alit inucap becik pisan, meled titiang makta budal tur kapiara ring pakubon.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bersama-sama cegah rabies dengan vaksinasi.
  Balinese
  Mungguing mitos, para pamilet acara Calonarang nenten dados budal sadurung acara puput.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Calonarang Sebagai Tari Sakral di Bali
  Balinese
  Galahe majalan, mangkin sampun jani budal, nanging sadurung budal wenten pengumuman saking Wakil Kepala Sekolah.
  English
  -
  Indonesian
  keto Kadek matakon. “Yeh, Kadek sing tawang?
  Literature Di sekolah
  Balinese
  Serauh ne ida ring Mahapura ida mataken sareng krama sané meneng ring banjar tengah “ napi sané kaengkebang nika ning? ” sami kramané mauk ida, sane kaengkeban puniki timun guling, lantas ida ngenika “ yening nika timun guling, pastika nika timun guling ” sesampuné ida budal, kramané nyingakin guling sané sampun dados timun guling.
  English
  -
  Indonesian
  Diceritakan masyarakat banjar (dusunn) ini membuat guling, penduduk desa ini berhamburan panik menyembunyikan guling karena Ida Pedanda Sakti Ender suka meminta makan di tempat orang lain.
  Literature Kapurwan Desa Gulingan
  Balinese
  Sasampune telung dina, tiang raris budal.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Liburan ke hotel nusa dua
  Balinese
  Sepatutnyane, dados medagang ngantos peteng nanging restoran utawi rumah makan patut ngametuang awig – awig mangda ajengan kabakta budal utawi take away.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature PPKM DITERAPKAN PEREKONOMIAN MENURUN
  Balinese
  Rauh mangkin sampun wѐnten akѐh wisatawan asing sanѐ budal ka panegarannyanѐ.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pariwisata Ring Badung Ssampune Corona
  Balinese
  Rauh mangkin sampun wѐnten akѐh wisatawan asing sanѐ budal ka panegarannyanѐ.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pariwisata ring Badung sasampune corona
  Balinese
  Silih sinunggil conto sane anut ngwantu pengungsinyane indik turis khususnyane sane wenten ring wewidangan Bali, wisatawan – wisatawan sane maasal saking Ukraina lan Rusia nenten mresidayang budal ka Negarane krana wenten penutupan jalur rauh ka wewidangan sane sedeng maperang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sareng Sami Ngulurin Tangan
  Balinese
  Tiang sampun nelokin pantai double six, magenah ring daerah canggu, irika akeh pisan wisatawan sane meneng, taler akeh restoran mewah lan hotel hotel, ring pantai double six akeh pisan wisatawan sane ngawetuang ajeng-ajengan sane kadol irika dados larang pisan, tur para wisatawan sekadi anak istri sane mabusana terbuka, rikala tiang budal tengah wengi, akeh pisan wisatawan asing sane numpak motor sekadi nmax sane nenten manut ring awig-awig lalu lintas, punika nenten patut pisan kanggen tiru.
  English
  -
  Indonesian
  saya pernah berkunjung pantai double six,terletak di canggu,didaerah sana banyak sekali turis yang menetap,banyak juga restoran mewah dan hotel hotel,di pantai double six banyak sekali turis nya sehingga membuat makanan yg dijual disana sangat lah mahal,dan para turis seperti wanita memakai pakaian yang terbuka,disaat saya pulang ditengah malam hari,banyak sekali turis asing yang mengendarai motor seperti nmax dengan ugal-ugalan dan tidak mematuhi aturan lalu lintas,itu sangat tidak patut untuk ditiru.dan banyak juga yang terjadi kecelakan di daerah sana.sekarang canggu dipenuhi oleh turis turis asing,sedikitnya budaya bali yang masih tersisa disana.apakah bali sekarang sudah tidak bisa terselamatkan dari adanya turis asing?
  Literature kelakuan bule saat ini di Bali
  Balinese
  Tiosan punika, ajengan sane kasiagayang taler pacang kabakta budal olih kramane soang-soang miwah pacang kasobyahang ring keluargannyane.
  English
  In addition, in this tradition, dishes are also prepared for the community and will be brought home and served to relatives.
  Indonesian
  Selain itu, dalam tradisi ini pula disiapkan hidangan untuk masyarakat dan akan dibawa pulang ke rumah masing-masing dan dihidangkan untuk sanak keluarga.
  Holiday or Ceremony Medungdung miwah Ngutang Reged
  Balinese
  Ten kerasa sampun akudang sasih sampun lintang ring warsa puniki, iraga sareng sami pada ngerasayang pangalah COVID-19 puniki akeh kacingak semeton iragane sane sampun mewali budal nuju genah soang-soang duaning nenten wenten malih para turis sane rauh ke Bali sangkaning kewentenan Pandemi puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Mewali ring Gumi Penepi Siring pinaka Genah Pangupa Jiwa
  Balinese
  Ngiring sane ten becik kutang driki sane becik-becik dados bakte budal.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Mewujudkan Bali yang Maju dan Sejahtera Melalui Pemilihan Pemimpin yang Berkualitas
  Balinese
  Mangda kramane uning indik sangkala punika, manut Ni Nyoman Pura Lasmini, silih sinunggil krama desa Tianyar timur, pemerintah desa Tianyar sampun ngicenin pawarah-warah majeng ring krama desane, mangda urati indik mis sadurung budal saking segara punika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government NYANGGA SEGARA TIANYAR NGANGGE "SEGUMISIK"
  Balinese
  Sakewala sangkaning gering COVID-19 puniki, kulawarga nenten mrasidayang budal.
  English
  -
  Indonesian
  Tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, kami sekeluarga tidak jadi mudik.
  Covid Otonan Online Ayu Cha
  Balinese
  Yadyastun Angganing Nayaka Praja sampun madue kebijakan mendeportasi mwali budal ka panegarannyane, sakewanten kantun kemanten wenten tamiu manca negara sane purun mlaksana corah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government PELIH AGULIKAN
  Balinese
  Dudonan pangubhaktine kirang langkung pateh sakadi Galungan,—kramane rauh tangkil ring pura, maaturan, wenten makudang-kudang woh-wohan lan sanganan, turmaning akeh jerone rame saantukan prati santanane rauh budal makasami.
  English
  The procession is similar to Galungan,—people come temples to pray, there are many fruits and cakes, and houses adorned with laughter and happiness of the homecoming relatives.
  Indonesian
  Prosesinya hampir sama dengan perayaan Galungan,—orang-orang datang ke pura untuk bersembahyang, ada banyak buah dan kue, serta rumah yang ramai oleh sanak keluarga yang pulang kampung.
  Holiday or Ceremony Pagerwesi
  Balinese
  Toris-toris saking dura negara akehan budal ka negarannyane santukan ajerih ring panglahlah Covid-19 puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Panampen indik Utsaha Nangiang Pariwisata ring Bali
  Balinese
  Kemantenan rauh grubug agung covid -19 utawi virus corona sane rauh saking wuhan cina, nike ngranayang para tamiu budal sawireh jejeh.
  English
  The emergence of a large co19 virus or corona virus immediately after the Chinese witch, allows pilgrims to follow.
  Indonesian
  Munculnya virus covid 19 besar atau virus korona segera setelah penyihir Cina, memungkinkan para peziarah untuk mengikuti.
  Covid Rahayu
  Balinese
  Sasampune panjake pada budal, Sang Prabhu muah prameswarine raris nuju ka pakoleman ngamargiang smaragama alaki-rabi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Sang Aji Dharma
  Balinese
  Dumogi virus corona sane ngeninin jagat Bali puniki gelis budal mangda Jagate becik lan lestari.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Sebet Ulian Corona
  Balinese
  Mawinan panglalah covid puniki kemanten, akeh pekerja migran sampun budal ke Bali ulian Corona, lan ten akidik jatma ring Panepi Siring sayan nenten keni pakaryan napi sane patut kaambil mangda polih nganutin pangupa Jiwa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Sebet Ulian Corona
  Balinese
  Ida ten purun budal ka pasraman.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Selat Bali
  Balinese
  Kala punika, Sidapaksa sampun budal saking swargaloka.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Sri Tanjung
  Balinese
  Brahmana istri raris kaserahang ring Brahmana sejati ane enu ngetor, lantas sareng kalih budal jagi ngebah punyan timbule sane gede di panyengker griane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Tusing Dadi Mula Timbul
  Balinese
  Nang tegarang orahang teken bena, apang bena tatas nawang!” Matur Ida Sengguhu, “Puniki sira Mpu, mawinan titiang tangkil ring sira Mpu, santukan titiang kapandikayang jagi ngrereh Ida Mpu, mangda budal mriki ka Madura jagi masarengin ring rakan sira Mpu, sane tepengan puniki sungkan banget pisan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Tusing Dadi Naar Be Deleg
  Balinese
  Sasampune ngaturang bakti, wengine banten sokan punika kategen malih budal olih krama lanange.
  English
  In its implementation, Usaba Dimel consists of several stages of the ceremony, starting from Ngapitu (invocation at Puseh Temple before the ceremony begins), Ngoncang (offerings of traditional entertainment and gamelan by young people), Nyaga Nyungsung (ceremonial preparations), Ngui Toya (respect for Lord Visnu), Maboros and Nagingin Pulu, Aci Petabuhan, to the peak of Usaba Dimel.
  Indonesian
  Dalam pelaksanaannya, Usaba Dimel terdiri atas beberapa tahapan upacara, mulai dari Ngapitu (memohon karunia di Pura Puseh sebelum rangkaian upacara dimulai), Ngoncang (persembahan hiburan dan gambelan tradisional oleh para pemuda), Nyaga Nyungsung (persiapan upacara), Nguit Toya (penghormatan kepada Dewa Wisnu), Maboros dan Nagingin Pulu, Aci Petabuhan, hingga puncak Usaba Dimel.
  Holiday or Ceremony Usaba Dimel
  Balinese
  swastyastu wastan tiang I Putu Raditya Rimba Cavalera biasane kaokine Cakil galah acara pitu welasan tiang ten wenten acara dije gen soalne ten wenten sane ajak tiang ngae acara, dadine acara pitu welasan tiang nike upacara bendera setelah nike budal, nah kanggoin nike gen mayus tiang ngae caption lantang lantang.
  English
  -
  Indonesian
  kalo ada acara tujuh belasan yang bisa dapetin kamu kasi tau aku yaa
  Comics cakil nih
  Balinese
  Pemerintahan sane mangkin sampun ngicen solusi marupa deportasi ring wisatawan sane sampun kelewatan, nanging manut titiang punika kirang efektif sawireh kari akeh wenten wisatawan sane ugal ugalan ring margine,wenten kari wisatawan sane nyelap ngawetiang biota lan ugal ugalan mangda prasida budal ke negara ne gratis, jumlah wisatawan sane kenten nike mule nenten akeh, nanging pikobet puniki sida mencemarkan pariwisata bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government wisatawan makta motor ugal ugalan sida mencemarkan pariwisata bali