UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Calonarang Sebagai Tari Sakral di Bali

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMA N 1 TABANAN
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Calon Arang utawi Calonarang inggih punika satua rakyat Bali sane kacritayang saking leluhur. Nenten jarang carita Calon Arang kawedar ring drama utawi sendratari ring Pulo Dewa.Calonarang inggih punika ahli sulap sakti mandraguna sane mabakti ring Dewi Durga, miwah prasida magentos dados Leak. Kalih-kalihan sane kasengguh leak inggih punika leak barak, leak sari, leak siwa klakah, leak bunga, miwah leak pamoroan .Calon sane pinih akeh kawedar ring wangun sendratari. Mungguing mitos, para pamilet acara Calonarang nenten dados budal sadurung acara puput. Ri tatkala acara punika mamargi, para sujana sane madruwe ilmu hitam raris medal tur maparilaksana. Bali: Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang mangda anake sane sampun padem kauripang saking pantaran anake padem, taler kauripang saking pantaran anake padem.

  In Indonesian