UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Medal

From BASAbaliWiki
medal
Root
-
Definitions
  • As in "To sign out of your account, please click on Sign out". To log out. Translated the same as "log out." en
Translation in English
sign out
Translation in Indonesian
pergi, pulang
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
pesu
Andap
medal
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Ida padanda sampun medal
English
-
Indonesian
Ida padanda sudah keluar
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Nika mawinan akeh pikobet tiosan sane medal ring kota denpasar sangkaning luu puniki.
English
Through this program I think that this stupid problem can be solved by cultivating Magot. "Maggot Power Culture to Overcome the Lice Problem in Denpasar City" The City Government has helped overcome this flea problem with advanced technology, every citizen can help the government in this flea problem by cultivating maggots because maggot cultivation can break down organic waste into fertilizer or in Bali is often called nyanyad.
Indonesian
Maggot yang dapat membuang limbah akan menghasilkan Kasgot (Residu Maggot) yang dapat dijadikan pupuk organik Budidaya maggot ini sangat menguntungkan bagi lingkungan dan para pengasuh maggot, karena selain dapat menanam sampah organik, pupuk dan bekas maggot dapat digunakan atau dijual dengan harga yang lebih tinggi, dapat dikatakan bahwa budidaya maggot lebih mudah dan memiliki nilai fungsional yang lebih tinggi.
Government "BUDI DAYA MAGGOT ANGGEN NEPASIN PIKOBET LUU RING KOTA DENPASAR"
Balinese
Nusa Penida inggih punika silih sinunggil genah wisata sane sampun kaloktah ngantos kadura Negara, nanging parindikan punika nenten kasarengin antuk akses margi sane becik.Ring wewidangan nusa penida akses margi kalintang cupek lan usak sane ngawinang macet.Akeh mobil lan montore antre ring sisin jalanne yening wenten silih sinunggil mobilne meneng ring sisin margine,rikala jagi meimpasan.Kemacetan sayan makeh rikala mobil-mobil sane muat wisatawan medal sakeng pelabuhan.Biasane kemacetan punika kepanggihin ritatkala semeng lan sanja,inggih punika ritatkala wisatawane rauh lan mantuk utawi budal.Saking pikobet punika,pangaptin titiang majeng ring para pemimpin bali sane pacang kapilih ring warsa 2024 mangda nguratiang indik Pikobet Margine Sane Alit Ngawinang Macet Ring Nusa Penida mangdane nenten ngwutuang pikobet ring sajeroning pariwisata sane sampun mamargi becik ring Nusa Penida.
English
-
Indonesian
-
Government (Pikobet Margine Sane Alit Ngawinang Macet Ring Nusa Penida )
Balinese
Kekayunin, kelaksanayang adu cikar puniki sampun medal ring warsa 1920-an, tradisi puniki ngawitin saking desa buluk, desa banyubiru, lan desa kaliakah, ngelimbakang dados atraksi pakepungan, sane nenten kemanah atraksi puniki mangkin dados tradisi turun-temurun.
English
-
Indonesian
Diperkirakan, adu cikar ini sudah muncul sekitar 1920-an, tradisi yang berawal dari Desa Buluk, Desa Banyubiru, dan Desa Kaliakah, berkembang menjadi atraksi pakepungan, yang tak di sangka atraksi ini sekarang menjadi tradisi turun temurun.
Literature Tradisi mekepung khas Jembrana
Balinese
Indiké punika madué dampak positif santukan prasida nyobiahang tradisi, budaya, miwah adat istiadat Bali majeng ring para wisatawan asing, sakéwanten saking dampak positif punika medal taler dampak negatif, sakadi sané kauningin ring Bali wénten akéh genah-genah sané kasuciang utawi kahormatin olih mayoritas masyarakat Bali.
English
-
Indonesian
-
Government AKEHNYANE PELECEHAN OBJEK WISATA SUCI RING BALI
Balinese
Sasampun medal saking stula angga, sang atma prasida nyingakin kulawargannyane ring samping layone.
English
After leaving his body, the spirit sees his relatives who are surrounding him.
Indonesian
Kemudian, roh melanjutkan perjalanannya ke Sungai Sarayu untuk menyucikan diri sebelum melanjutkan perjalanan.
Lontar Aji Palayon
Balinese
Lédang punika pikayunan sang atma luwih, Ritatkala medal saking guwung nyané, Saking dumun sampun sang atma katekepin, Wawu mangkin prasida malesat [1.5].
English
This lake is not imaginary.
Indonesian
Setelah meninggalkan saudaranya, roh atau atma ini menuju Pura Dalem untuk menghadap Dewi Durga.
Lontar Aji Palayon
[[Word example text ban::Lédang punika pikayunan sang atma luwih, Ritatkala medal saking guwung nyané, Saking dumun sampun sang atma katekepin, Wawu mangkin prasida malesat [1.5].| ]]
Balinese
Cakepannyané inggih punika: Saksi Kata: 18 Esai Sastra (pasca medal), Memento: Poems (2015), Memento: Buku Puisi (2009), Epifenomenon: Telaah Sastra Terpilih (2005), Stephan Spicher: Eternal Line on Paper (2005), Melampaui Rupa: Sebangkai Wajah Seni Lukis Indonesia Mutakhir (2001), Mangu Putra: Nature, Culture, Tension (2000), miwah Mahasukka: Buku Puisi (2000).
English
His books: Witness Words: 18 Literary Essays (soon to be published), Memento: Poems (2015), Memento: Poetry Books (2009), Epiphenomenon: Study of Selected Literature (2005), Stephan Spicher: Eternal Line on Paper (2005), Beyond the Forms : A Face of Modern Indonesian Painting (2001), Mangu Putra: Nature, Culture, Tension (2000), and Mahasukka: Book of Poetry (2000).
Indonesian
Bukunya: Saksi Kata: 18 Esai Sastra (segera terbit), Memento: Poems (2015), Memento: Buku Puisi (2009), Epifenomenon: Telaah Sastra Terpilih (2005), Stephan Spicher: Eternal Line on Paper (2005), Melampaui Rupa: Sebingkai Wajah Seni Lukis Indonesia Mutakhir (2001), Mangu Putra: Nature, Culture, Tension (2000), dan Mahasukka: Buku Puisi (2000).
Biography of Arif Bagus Prasetyo -
Balinese
Undagi jaman purwa nénten purun medal saking konsep sané sampun kagaris olih para leluhurnyané, kantos kauningin wénten konsep tata ruang Tri Loka utawi Tri Angga, inggih punika ngepah areal hunian manados tiga inggih punika nista, madya miwah utama utawi bhur, bwah miwah swah sané pamuputnyané manados konsep Tri Hita Karana miwah pamuputnyané ngembasang konsep orientasi kosmologi sané mawasta Nawa Sanga utawi Sanga Mandala, ngantos konsep keseimbangan kosmologi sané mawasta Manik Ring Cucupu.
English
-
Indonesian
-
Government Arsitektur Rumah Bali yang Hilang
Balinese
Sang Prabu raris medal saking puri, tur ida nenten malih kabinawa, ida raris nilar rakyate, tur ida nenten malih kawastanin sang prabu.
English
So, Arya Kenceng, take my son, make him your adopted son, the ceremony with a bonfire on top of which is filled with a buffalo head.
Indonesian
Sejak itulah I Gusti Pucangan dinamai I Gusti Bagus Alit Notor Wandira.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Sasampuné makelo-kelo masemeton sareng Ngurah Tabanan, raris medal pikobet ring pantaran ipuné.
English
This tale is also written at Prasasti Babad Dalem Tabanan Tegehkori manuscript.
Indonesian
Jika mau pasti bisa, dan langkah awal adalah penentu berhasil tidaknya langkah selanjutnya.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Ring sisin Danu Batur medal Ida Bhatari Tolangkir sané mabaos kadi asapuniki: “Duh Pucangan, napi awinan Palungguh IRatu rauh mriki saha sepi??”.
English
This spear is called Lelemon, it has great authority.
Indonesian
Tombak ini namanya Lelemon, khasiatnya besar kewibawaan.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Tan asue putrane lanang punika medal saking pameremane.
English
After Arya Tabanan died, Ngurah Rangong become next king.
Indonesian
Raja V adalah I Gusti Tegeh Tegal Kutha.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Ri sampuné sami pada mapupul, raris medal pikayunan Ida Sang Prabu Arya Dalem mangda putran idane mawali ka Kerajaan Badung.
English
After being hit and falling, King ordered to hit it with a whip, so that the crow met his death immediately.
Indonesian
Dengan amat tergesa-gesa penguasa di Tegehkori V menyingkir lantaran tiada tahan atas amukan prajurit I Gusti Pucangan (Merik).
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Ida Sang Prabu Daud miwah parapamimpin idane raris medal, tumuli ngastawa nunas pangampura ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.
English
Gusti Made Tegeh pray and begging to doves the millet tree to let him stay there.
Indonesian
Dalam peladenan itu Luh Bendesa dijamah oleh Arya Tabanan dan kemudian menjadi hamil.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Sesampun Arya Tegehkori (VII) lunga ka gunung, medal pikayunan I Kelian Pengkoh.
English
This spear is called Lelemon, it has great authority.
Indonesian
Tombak ini namanya Lelemon, khasiatnya besar kewibawaan.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Iraga sareng sami sampun sering mirengan pulau bali sane kawikayang becik lan ngulangunin, turmaning kanikayang silih sinunggil pulau surga, nyening cingakin saking wewidangan lan budaye turmaning warga nyane, nenten je aneh yening medue parah sane akeh.Nanging sane mangkin ke becikan,nyane keganggu antuk akeh leluwu utawi mis sane numpuk, nenten je akidik nanging akeh pisan leluwu sane mebrarakan ring margi genah wisata taler ring genah suci.Akeh leluwu sane mebrarakan nenten mresidang ngelebur, yening banggiang sekadi puniki pulau bali pastike jagi ical saking tujuan wisatawan tur ngerusak ekosistem alam taler karye warga bali.Mangda mpresidayang mragatang masalah puniki irage sami mangda mersida nuenang sane medal ring angge sarira.Anggen nyake ke asrian pulau irage puniki.Ring para wisatawan taler kanikain mangde nenten ngawak ring bali.Harapan titiang ring pemerintah mangda lebih tegas lan peduli ring keadaan puniki,dumogi kedepan wenten kebijakan sane ngae bali ajeg sareng masalah leluwu/mis tur state bersinar
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Darurat Sampah
Balinese
Risampune medal pamutus punika paastika madue pamiteges sane malian-lianan, artine asapunapi?
English
-
Indonesian
-
Government Becikang Makarya Pamutus
Balinese
Sektor Pariwisata Bali kaanggén pinaka pangupa jiwa olih akéh kramané ring Bali, sakéwanten sakadi masa sané sampun lintang akéh pisan pikobet sané medal, ngawit saking pandemi covid 19, budaya Bali sané sampun kakutang olih para yowana, kantos keasrian jagat sané sampun ical ri tatkala panglimbak pembangunan.
English
Bali is also known as the Heaven of the world, this is because Bali has extraordinary natural beauty supported by the uniqueness of Balinese culture which is very closely related to Hinduism.
Indonesian
Bali juga dikenal sebagai Surganya dunia, hal ini karena Bali memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa dengan didukung oleh keunikan budaya Bali yang sangat erat dengan Agama Hindu.
Literature Membangun Bali yang Berkelanjutan sebagai Harapan untuk Masa Depan
Balinese
Sakadi, buke sane sampun kaicalang pacang malih medal, tur lulu sane sampun kaicalang pacang medal malih.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Buk Katah Legu Nginteng
Balinese
Ring makudang-kudang destinasi pariwisata, rumasuk Bali, pikobet-pikobet puniki medal pinaka asil saking nincapnyané kunjungan wisatawan inggih punika Polusi Lingkungan, Penyediaan fasilitas miwah infrastruktur pariwisata sané nénten becik kakelola prasida ngawinang polusi lingkungan.
English
-
Indonesian
Di berbagai destinasi pariwisata, termasuk Bali, masalah-masalah berikut muncul sebagai hasil dari peningkatan kunjungan wisatawan yakni Pencemaran Lingkungan, Penyediaan fasilitas dan infrastruktur pariwisata yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
Government Calon Pemimpin Bali Patut Nyidang Ngadepin Tantangan Sane Bakal Ngadepin Bali
Balinese
Tangkejut Cicing Gudig ri kala Dewi Durga medal.
English
-
Indonesian
Si anjing kudisan berjalan menuju Pura Dalem.
Folktale Cicing Gudig
Balinese
Medal raris Ida Betari Durga tur ngandika teken I Cicing Gudig. “Ih iba Cicing Gudig ngengken buin iba mai.
English
-
Indonesian
Dia dikepung dan dipukuli warga.
Folktale Cicing Gudig
Balinese
Medal postingan ring media sosial Facebook marupa tangkapan layar akeh orti ring media televisi sane mapaiketan antuk pakeling masker sane kaanggen sane mawasta scuba.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Cingakin Daging Ortinyane
Balinese
Protokol Kesehatan Covid-19 patut kalaksanayang olih masyarakat ritakala jagi medal saking jero nganggen masker utawi penekep cangkem lan irung.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Cingakin Daging Ortinyane
Balinese
Sané nénten naenin medal saking budaya druéné.
English
Which is never separate from the intricacies of the culture itself.
Indonesian
Yang tidak pernah lepas dari seluk-beluk kebudayaan itu sendiri.
Biography of Dewi Dian Reich Dian Sawidji
Balinese
Panyelehan puniki taler ngamedalang pamaridabdab sekadi ring sor; Guru Wisesa dados nutup sajebag negara utawi wantah wewidangannyane, sakewanten kasarengin antuk kawicaksanaan nagingin tur negepin napi sane dados pisarat utama para wargi sakadi boga utawi ajeng-ajengan, jaringan komunikasi, listrik, lan toya, mawastu para wargi jenek ring paumahan, nenten medal ka jaba ngruruh pangupa jiwa.
English
The purpose of this study is to analyze how effective is the impact of government policies on the implementation of physical distancing as social-ethical behavior of Balinese people in responding to these policies.
Indonesian
Sejumlah responden juga menyatakan bahwa Covid-19 mengancam mata pencaharian mereka terutama karena Bali sangat bergantung kepada sektor pariwisata.
Scholars Room Dilemma between health and money: social prevention of Covid-19 through Balinese physical distancing and the local social ethics
Balinese
Dewek titiang preragan lan pasemetonan titiang sampun nginutin punapi daging awig- awig protokol kesehatan punika, titiang medal saking griya yening wenten pabuat sane kalintang dahat, titiang taler medal nenten lali, ngangge masker, makte handsanitizer, makte lap utawi tissu basah.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Jeg Di Griya Kemanten-Dayu Adnya
Balinese
Yadiastun nganggen aplikasi sakadi aplikasi zoom, nanging santukan kawentenan jaringan sane nenten becik, sinah ritatkala guru nyobyahang materi wenten sisya sane nenten prasida mirengang napi sane kasobyahang, Taler wenten sisya sane medal saking proses KBM sane kantun kalaksanayang santukan jaringan internetnyane nenten becik, napi malih wenten sisya sane nenten naenin nyarengin paplajahan saking riin nyantos kawentenang ulangan akhir santukan sisya punika nenten madue HP dadosne nenten mrasidayang ngamolihang gatra saking para gurunnyane.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Malajah Online Santukan Virus Covid-19-Ni Luh Putu Juliastini
Balinese
Rikalaning wénten sané mabuat pisan, sané ngeranayang mangda medal saking paumahan patut ninutin protokol keséhatan minakadi nganggén masker, nénten dados nampek, nénten dados mapumpul, mersihin tangan nganggén sabun utawi nganggén hand sanitizer, yéning kacunduk sareng timpal utawi semeton nénten dados masalaman wantah nyakupang tangan.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Pamuspan ring Pura Nénten Sekadi Dumun-I Gusti Agung Istri Pradnyasiwi S
Balinese
Indike puniki pastika ngwetuang pitaken ring parajanane sareng sami “kuliah 4 warsa nanging gaji bedik, adaan de dadi guru” punika bebaosan sane ketah medal saking parajanane.
English
-
Indonesian
-
Government Gaji Guru Tileh Cenik Ngranayang Gegaen Guru Kacingak Sebelah Mata, Napika Pemerintang Ngerunguang?
Balinese
Kayun indik ngwangun patung GWK sampun medal duk warsa 1989, sakewanten ngenahang watu sane kapertama wau kalaksanayang ring warsa 1997 ring Desa Ungasan, Bukit Jimbaran, Badung, olih I Nyoman Nuarta miwah Joob Ave pinaka menteri Pariwisata, Pos, miwah Telekomunikasi daweg punika.
English
-
Indonesian
-
Place Garuda Wisnu Kencana (GWK)
Balinese
Ri kala Hidimbi jatuh ati sareng Bima, medal wewadonan ipun tur dados anak sane arjawa, satya miwah bakti.
English
-
Indonesian
Ketika Hidimbi jatuh cinta dengan Bima, muncullah sifat keperempuanannya serta menjadi orang yang jujur, setia san berbakti.
VisualArt Hidimbi: Luih ring Tengah Ati
Balinese
Raja I Gusti Ngurah Made Agung kesarengin pengikut ipun medal ring puri makta senjata wenten makta tombak lan keris.
English
-
Indonesian
-
Literature Situs lan Tongos Bersejarah Indik Puputan Badung
Balinese
Disubanne Ni Limbur mati, Ida Raden Mantri makakalih medal, ditu lantas Ida Sang Prabu ngidih urip teken Raden Mantri, lantas Ida Sang Prabu muah kaulane makejang kakelesin.
English
-
Indonesian
Setelah tahu bahwa yang bercerita itu putranya, maka permaisuri dengan putra-putrinya berpeluk-pelukan dan bertangis-tangisan karena ingat akan kesengsaraan mereka.
Folktale I Dempu Awang
Balinese
Dané nénten kadaut ngambar sarwa mambu dekoratif sane medal saking gambaran tradisional.
English
-
Indonesian
-
Biography of I Dewa Putu Mokoh
Balinese
Suba melah tegakne, pecutina ban anake odah jit sampine, macuet malaib sampine alah mimis, meteng ditu beneng kangin, kanti sing bani kedat I Sigir di tundun, bin kenyengne teked ia di tanggun gumine kangin sing lawang ida Bhatara Surya medal.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
Balinese
Suba melah tegakne, pecutina ban anake odah jit sampine, macuet malaib sampine alah mimis, meteng ditu beneng kangin, kanti sing bani kedat I Sigir di tundun, bin kenyengne teked ia di tanggun gumine kangin sing lawang ida Bhatara Surya medal.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
Balinese
Nenten kauningin yéning ida sering medal ring makudang-kudang média, ring media elektronik miwah media cetak, antuk ngicénin Dharma Wacana (wacana suci) majeng umat Hindu.
English
It is not surprising that he often appears in various media, both electronic and print media, to provide Dharma Wacana (sacred discourse) to Hindus.
Indonesian
Selain sebagai guru sekolah, ia juga adalah seorang pemegang sabuk hitam karate dan pernah bergabung dalam DPD Gojukai (Dewan Sabuk Hitam) tahun 1988 – 1991.
Biography of Ida Pedanda Gede Made Gunung -
Balinese
Nincapang Kesadaran indik Keamanan Malancaran Kenyamanan turise nenten ja medal saking rasa aman ring wewidangan kesehatan kemanten, wewidangan tiosan patut taler tangarin.
English
-
Indonesian
-
Government Indik Utsaha Nglimbakang Pariwisata Bali
Balinese
Sane melah utawi sane nenten kapatutan sida antuk medal tur nenten meweh karerehang drika.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Jadma Istri miwah Hoaks
Balinese
Mawinan Corona puniki, Akeh pisan jatma mangkin ampun wanti" pisan medal ring jeroan mawinan jejeh keni Corona, conto nyane sekadi titiang sane jejeh medal ring jeroan.
English
-
Indonesian
-
Covid Jagat lan hati sepi mawinan Corona (purnamadewi)
Balinese
Hotel , Destinasi Wisata ,Sekolah diliburkan , miwah sane lianan , sekadi keampehang gulem mesawang selem , karyawan sane mekarya ring pariwisata di rumahkan , PPKM diperketat tusing buin nyidayang medal lakar melali.
English
-
Indonesian
-
Government kemBALI ke-BALI.
Balinese
sane ngawinang punika pastike pikenoh sane medal saking sirah iragane.
English
The leader is described as a giant without arms and legs, which means that without direct intervention they can make the war happen.
Indonesian
Pada pemimpin digambarkan sebagai raksasa tanpa tangan dan kaki, yang bermakna tanpa turun tangan secara langsungpun mereka bisa membuat perang itu terjadi.
VisualArt KALI CITTA PRALAYA
Balinese
parilaksana sane nenten patut punika medal saking pikenoh jadma sane nenten patut maparilaksana.
English
As a leader, you should think more about the condition of your people.
Indonesian
Sebaiknya sebagai pemimpin lebih memikirkan keadaan rakyatnya.
VisualArt KALI CITTA PRALAYA
Balinese
Nguratiang kebersihan miwah kenyamanan lingkungan inggih punika pamargi sane becik pisan sajeroning nambakin makudang-kudang panyungkan mangda nenten medal.
English
-
Indonesian
-
Government Kakirangan Sarana Miwah Prasarana Fasilitas Sane Jangkep Ring Sekolah
Balinese
Sisiane malajah ring sekolah wantah ajebos, ring galah mangaso nenten kaicen medal saking kelas, lan patut makta bekel ajengan.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto - ( Kaliwatan malayang liang ngantos new normal) - (I MADE BHAKTI TRIASNANTARA)
Balinese
Kléng sané medal saking genine punika madaging zat-zat sané mayanin minakadi logam berat miwah kimia beracun, sané prasida ngawinang gangguan pernapasan, iritasi mata, miwah pikobet kesehatan tiosan.
English
-
Indonesian
-
Government Kebakaran ring tpa bali suwung
Balinese
Sakewanten rebat taler medal yening kramane sane mabinayan agama nenten presida mesikang penampen.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Kebersamaan Hati
Balinese
Nguratiang kebersihan miwah kenyamanan lingkungan inggih punika pamargi sane becik pisan sajeroning nambakin makudang-kudang panyungkan mangda nenten medal.
English
-
Indonesian
-
Government Kekurangan Sarana dan Prasarana Fasilitas yang memadai di Sekolah
Balinese
Suara sene alus pisan, sane kapertama medal saking muladara kabaos para, salanturnyane marua sane kasar, medal saking cangkem kabaos waikhari.
English
-
Indonesian
-
Folktale Kembang miwah Kumbang
Balinese
Yadian karya sastra sane medal riinan makehan nenten kasurat, tur nenten kauningin sapasira sane ngawi.
English
-
Indonesian
-
Literature Sastra Bali
Balinese
Sasukate pinungkan Covid-19 mrebehin jagat, samian krama saking alit kantos lingsir kaaptiang nganggen masker ri tatkala medal saking jero.
English
Since Covid-19's disease is affecting the world, everyone from small to old is expected to wear a mask when leaving the house.
Indonesian
Semenjak penyakit Covid-19 menimpa dunia, semua orang dari kecil hingga tua diharapkan menggunakan masker ketika keluar rumah.
Covid Kuala Nekepin Bibih (I Wayan Kuntara)
Balinese
Hasil pekaryan sane dahat penting medal saking pekayun, nyihnayang cerita bhutakala sane dados kacingakin lan kegabag.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Lanang Istri nenten dados halangan mekarya ogoh-ogoh
Balinese
Iraga patut taler ngajahin Dane nyaritayang indik baya saking gas metana sane medal saking tongos sampah.
English
-
Indonesian
Kita juga harus mengajari dia untuk berbicara tentang bahaya gas metana dari tempat pembuangan sampah.
Government Lempas Saking Pikobet TPA Suwung Denpasar Badung Bali
Balinese
Iraga patut taler ngajahin Dane nyaritayang indik baya saking gas metana sane medal saking tongos sampah.
English
-
Indonesian
Kita juga harus mengajari dia untuk berbicara tentang bahaya gas metana dari tempat pembuangan sampah.
Government Lempas Saking Pikobet TPA Suwung Denpasar Bali
Balinese
Ajengan kas Bali mangkin nenten wenten sane uning, santukan akeh ajengan saking dura negara sane rauh ka Bali.Dumogi pemerintah prasida ngatasi pikobet sampah sane wenten ring Bali, santukan akeh sampah sane sayan nincap, utaminnyane sampah plastik.Nyabran rahina akeh pisan limbah sane medal saking pabrik sane ngawetuang limbah sane kaicalang sane nenten manut ring tata cara sane sampun kaaturang ring lingkungan iraga ring Bali sane prasida ngicalang pertanian sane wenten ring Bali, utaminnyane limbah B3, titiang ngaptiang pemerintah lan pabrik prasida ngatasi indike punika.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Ring Masa Depan
Balinese
Ring rahina Nyepi, makasami krama ring Bali nenten dados ngamargiang kegiatan lan nenten dados medal saking umah 24 jam, ngawit saking jam 6 semeng kantos jam 6 semeng benjang (Ngembak Geni).
English
-
Indonesian
Dalam Hari Raya Nyepi, semua masyarakat di Bali tidak boleh melakukan aktivitas dan tidak boleh keluar dari rumah selama 24 jam, mulai dari pukul 6 pagi sampai jam 6 pagi keesokan hari (Ngembak Geni).
Literature Bali Sunyi
Balinese
Kawéntenan parajanané nénten ja prasida kakembangang, kawéntenan punika prasida medal saking angga.
English
-
Indonesian
Saya harapkan setiap saran dapat diterima untuk Bali yang lebih baik.
Literature Bali masih bersih ?
Balinese
Yening cingak saking kawigunannyane, basa Bali wantah pengartos manah, napi sane kayunang prasida medal saking cangkem iraga, tur katerima sareng sang sane mirengang.
English
-
Indonesian
-
Literature Basa Bali Wiki Sebagai "Jembatan Budaya"
Balinese
Ring situasi PPKM mangkin para kramane kaorahin nongos ring jumah soang-soang, sane wenten pakaryan utawi kepentingan wau dados medal.
English
-
Indonesian
-
Literature Bersama Membasmi Pandemi COVID-19
Balinese
Ri tatkala acara punika mamargi, para sujana sane madruwe ilmu hitam raris medal tur maparilaksana.
English
-
Indonesian
-
Literature Calonarang Sebagai Tari Sakral di Bali
Balinese
Désa batur kasub antuk pariwisata sané becik sakadi gunung batur, danu batur, bukit abang, miwah gunung Agung, akéh para tamiu sané rauh mriki, taler para tamu saking dura negara miwah dura negara sané jagi malancaran miwah sané tiosan, miwah kaéndahan pemandangan rikala semengan saking margi jagi nyingakin suryané medal saking ungkur gunung, akéh krama sané seneng rikala nglintangin batur rikala mamargi ring dija ja, santukan nyingakin sané becik.
English
-
Indonesian
-
Literature GUNUNG BATUR TERTUTUP RESTORAN
Balinese
Ri sampune puput mababaosan, tamiune lingsir medal tur ical nenten kacingak malih.
English
-
Indonesian
-
Literature Geguritan Yadnya di Kuruksetra: Yadnya Sederhana Paling Utama
Balinese
Sakewanten, pikobet medal ritatkala kawentenan krama Bali asli sane milih ngadol tanahnyane ring wong dura negara.
English
Bali is a very small island with an area of only 5,780 km².
Indonesian
Namun, permasalahan muncul ketika sebuah fenomena terjadi dimana warga asli Bali malah memilih untuk menjual tanahnya kepada orang asing.
Literature Kalau Dijual, Bali Tambah Sempit
Balinese
Raris kulkule katepak ngantos makejang kramane medal ka genah sunar punika sambilanga makta lampu sentir.
English
-
Indonesian
-
Literature Kapurwan Parinama Desa Batubulan
Balinese
Punika ngawinang krama takut medal ring tengah wengi santukan wewidangan punika sering keni kajahatan.
English
-
Indonesian
Sehingga membuat masyarakat takut untuk keluar di malam hari karena daerah rawan kejahatan.
Literature Kasus Kejahatan
Balinese
Sapangrauh ring kos, pelaku ngraris ngoros bangkyang ipune makta ngeranjing ke jeroan kamar, nanging mapan korban punika makesiab dadosne ten prasida makaukan wantah mrasidayang ngelawan antuk nyobain medal saking kamar.
English
-
Indonesian
-
Literature Kasus Pelecehan Mahasiswi Di Buleleng Sudah Jadi Perhatian Oleh Polres Buleleng
Balinese
Sapangrauh ring kos, pelaku ngraris ngoros bangkyang ipune makta ngeranjing ke jeroan kamar, nanging mapan korban punika makesiab dadosne ten prasida makaukan wantah mrasidayang ngelawan antuk nyobain medal saking kamar.
English
-
Indonesian
-
Literature Kasus Pelecehan Mahasiswi Di Buleleng Telah Jadi Perhatian Oleh Polres Buleleng
Balinese
Kakirangan vitamin C mawasta Scorbut sane ngawinang cangkem sang sane sungkan utamannyane ring isit prasida medal rah.
English
-
Indonesian
Kekirangan vitamin C bernama scorbut yang membuat mulut orang yang sakit tepatnya pada gusi mengeluarkan darah.
Literature Kekayaan yang Utama Sesuai dengan Geguritan Kesehatan
Balinese
Wayan lan kaluarga sane wau rauh saking Jakarta taler keni cureng krama, rauh medal orti yening Wayan lan kaluargane keni covid, tur patut kasepekang apang tusing pesu dumun saking jro.
English
-
Indonesian
-
Literature Kekuatan Wanita
Balinese
Suara sene alus pisan, sane kapertama medal saking muladara kabaos para, salanturnyane marua sane kasar, medal saking cangkem kabaos waikhari.
English
-
Indonesian
-
Literature Kembang miwah Kumbang
Balinese
Iraga ngajiang ide-ide sane unik sane medal ring Wikithon puniki, sane minab ngeranjing ngawigunayang bahan daur ulang, nglimbakang teknik pewarna sane ramah lingkungan, utawi pendekatan anyar ring desain busana sane awet.
English
We can study unique ideas from this Wikithon that concern reusing or recycling materials, introducing eco-friendly coloring techniques, or new approaches to durable fashion designs.
Indonesian
Kami menghargai keunikan ide-ide yang muncul selama Wikithon ini, yang mungkin melibatkan penggunaan bahan daur ulang, pengembangan teknik pewarnaan ramah lingkungan, atau pendekatan baru dalam mendesain pakaian yang tahan lama.
Literature MENGUATKAN PRODUK LOKAL BALI
Balinese
Risampunne ngamargiang pangrupukan samian pacang medal ring margi jagi nyingakin pawai ogoh-ogoh, akeh kramane saking dura Bali rauh nyingakin pawai ogoh-ogoh.
English
-
Indonesian
Di bali diperingati sebagai hari pangrupukan karena para warga bali akan melaksanakan ngerupuk untuk mengusir butha kala dan kejahata.
Literature Mari Menonton Ogoh-ogoh
Balinese
Titiang ngaptiang mangdane pamimpin sane kapilih jagi ngwangun pendidikan inklusif sane kuat mangda prasida ngwantu parajanane medal saking belenggu kakirangan punika.
English
-
Indonesian
Saya berharap pemimpin terpilih nantinya akan membangun pendidikan inklusif yang kuat guna membantu mereka dalam keluar dari belenggu khususnya.
Literature Melepas Belenggu dengan Pendidikan
Balinese
Nanging Presiden Ukraina tetep kukuh nenten nuutin kenehne Rusia mangda Ukraina medal saking NATO.
English
-
Indonesian
-
Literature Membela Musuh Menyerang Temen
Balinese
Riantukan punika ngawinan parajanané rumasa dangan pacang medal saking jeronnyané.
English
-
Indonesian
-
Literature Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Balinese
Pinaka genah pariwisata sané setata ngajakin anak tiosan rauh pastika nénten nglipurang polusi sampah sané pacang medal ring makudang-kudang wewidangan sané dados destinasi wisata.
English
-
Indonesian
Merawat lingkungan sudah menjadi kewajiban masyarakat bali sejak dulu untuk menjaga kearifan bali.
Literature Menjaga kebersihan di lingkungan bali.
Balinese
Nyabran rahina akeh pisan limbah sane medal saking pabrik sane ngawetuang limbah sane kaicalang sane nenten manut ring tata cara sane sampun kaaturang ring lingkungan iraga ring Bali sane prasida ngicalang pertanian sane wenten ring Bali, utaminnyane limbah B3, titiang ngaptiang pemerintah lan pabrik prasida ngatasi indike punika.
English
-
Indonesian
-
Literature NGIRING BANGKITKAN BUDAYA BALI
Balinese
Manut Jero Bandesa Desa Adat Peliatan, upacara Ngunya punika matetujon nambakin pangrabdan sasab mrana sane medal sangkanin prawesan sasih.
English
-
Indonesian
-
Literature NGUNYA Nambakin Pangrabdan Sasab Mrana
Balinese
Kayun nyurat malih medal ritatkala kagelarang sayembara suk warsa (1968) Direktorat Bahasa dan Kesusastraan cabang Singaraja (Balai bahasa sekarang).
English
-
Indonesian
-
Literature Panglimbak Kesusastraan Bali Anyar
Balinese
Buku sane kapertama medal mamurda Peroempamaan, Jaitoe Beberapa Tjerita Dalam Bahasa Bali (1910), sane kakardin olih I Wayan Dwija (Juru bahasa di Praja).
English
-
Indonesian
-
Literature Panglimbak Kesusastraan Bali Anyar
Balinese
Puisi Bali Anyar ngawit medal duk warsa 1959, sane kacihnayang antuk kamedalang pupulan puisi pakaryan Suntari PR sane mamurda “Basa Bali” sane munggah ring majalah Medan Bahasa Yogyakarta.
English
-
Indonesian
-
Literature Panglimbak Kesusastraan Bali Anyar
Balinese
Polusi punika medal saking kendaraan trasnportasi miwah pabrik.
English
-
Indonesian
-
Literature Polusi di Bali
Balinese
Duk pinanggal 14 Oktober 2019 Wikipedia Basa Bali sampun medal anggen panuntun krama mlajahin basa Bali.
English
-
Indonesian
Pada tanggal 14 Oktober 2019 Wikipedia Bahasa Bali Resmi diluncurkan untuk menjadi ensiklopedia daring berbahasa Bali.
Literature Relevansi Pelestarian Bahasa Bali dan Masyarakat Yang Pragmatis
Balinese
Gering agung covid 19 puniki sampun makinkin 2 warsa merajalela ring gumine, sami wargane jejeh nenten prasida medal saking jero.
English
-
Indonesian
-
Literature Sami kranayang gering agung covid19
Balinese
Ombak, angin, ageng pisan, sarwa mina sane ageng taler aeng medal.
English
-
Indonesian
Pengarang memakai istilah, “…katah ilang drajating budi, tuna ring panerima…” Untuk menghadapi atau menyeberangi zaman ini memang hanya ada satu jalan, “reh kocap tan saking sastra, tan mantra tatan mas manik, sida manulak snaghara, kewala sane asiki, ksusilaning budi, punika kangken perahu, kukuh kaliwat-liwat, tuara keweh tempuh angin, sida mentas saking sanghara sagara”, karena tidak sastra, tidak mantra, tidak pula emas permata, dapat menolak sanghara, namun hanya yang satu, yaitu kasusilaan budi.
Literature Sanghara Sagara
Balinese
Yening iraga medal saking umah kapituduhin mangda nyaga jarak utawi ngelaksanayang social distancing tur nganggen masker.
English
-
Indonesian
-
Literature Singaraja SAKTI Ngelawan Gering Gumi
Balinese
Ring jamban taler nénten wénten toya miwah sabun anggén ngumbah tangan, mawinan tiang raris medal tur nénten malih nganggén jamban punika.
English
-
Indonesian
-
Literature Taman Kota
Balinese
Krama Baline ngamargiang uger-uger guru wisesane mangdane ngawatesin pagubugan (social distancing), nenten medal saking girya, jero, utawi pakubon soang-soang, sadurung rahina suci Nyepi punika rauh.
English
-
Indonesian
Masyarakat diharapkan melakukan kegiatan di rumah masing-masing dan mengurangi aktifitas di luar rumah.
Literature Taur Katur ring Gumi miwah Angga - Utsaha Nepasin Sasab Marana Covid-19 Anut ring Daging Sastra
Balinese
Ri sampune sarana Basa Bali Wiki puniki medal, mangkin wantah kapisaratin majeng ring krama mangda prasida sareng-sinareng ngawi utsaha ngajegang basa Bali tileh maurip.
English
-
Indonesian
-
Literature Wiki Basa Bali, Oasis Pelestarian dan Ruang Partisipasi Publik dalam Mempelajari Bahasa Bali
Balinese
Suara talawia inggih punika warga suara sane medal santukan patemon madian lidah (laminal) miwah langit-langit (palatal) utawi yening ring ilmu linguistik punika kawastanin suara laminopalatal.
English
-
Indonesian
-
Literature Wit Parinama Desa Panjer
Balinese
I Lutung nimbal nyawis, “Inggih jero Dukuh, mangdane uning yening ngolah ulam Lutung mangda nenten pahit kadi kantawali, sampunang bacin tiange medal.
English
-
Indonesian
-
Folktale Lutung Teken Kakua Mamaling Isen
Balinese
Dadosne pikobet luu puniki medal, utamanipun luu saking pemedek.
English
-
Indonesian
-
Government Luu sane akeh ring Pura Besalih Santukan Kesadaran ring pare Semeton Kirang
Balinese
Akeh taler wisatawan sane malaksana becik ring Bali, kantos medal ring berita utawi koran lokal.
English
Many tourists also act as they please in Bali, to the point where they appear in the news or local newspapers.
Indonesian
Banyak juga wisatawan bertindak se enak nya di Bali, hingga muncul di berita atau koran lokal.
Literature Menjaga dan meningkatkan keamanan di bali
Balinese
Yadnya inggih punika sesajen suci sane katur madasar antuk tulus ning ati miwah rasa tresna asih sane medal saking hredaya pinaka bakti sane sujati ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
English
Yadnya is a holy sacrifice offered with a sincere heart as well as a sense of love that comes from the heart as true devotion to God Almighty.
Indonesian
Yadnya adalah korban suci yang dipersembahkan dengan hati iklas juga rasa cinta kasih yang keluar dari hati sanubari sebagai pengabdian yang sejati kepada Tuhan Yang Maha Esa Wasa.
VisualArt Mayadnya
Balinese
Sakewanten, ring era reformasi, sane utamanyane nyokong kebebasan puniki, medal makudang-kudang ekspresi kebebasan, inggih punika sajeroning pikayunan, ideologi politik, pemahaman agama, miwah ekspresi hak-hak dasar.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat Kerukunan Agama
Balinese
Sakewanten, ring era reformasi, sane utamanyane nyokong kebebasan puniki, medal makudang-kudang ekspresi kebebasan, inggih punika sajeroning pikayunan, ideologi politik, pemahaman agama, miwah ekspresi hak-hak dasar.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat kerukunan agama
Balinese
Sedek rahina anu, wenten bawi putih sane nglikub tanah sane dalem kantos wenten toya medal saking tanahe punika.
English
Then one day a white pig dug deeper into the ground until water emerged from the ground, then formed a lake.
Indonesian
Lalu suatu hari ada seekor babi putih menggali tanah lebih dalam sampai air muncul dari tanah, kemudian membentuk sebuah danau.
Literature Tirta taman mumbul
Balinese
Santukan makasami sane kapredi patut katumbas nganggen jinah, ngawinang kramane osek ring kayun, pikobet medal ring psikis.
English
With one website, you can fill in several videos and virtual exhibitions from art museums throughout Bali.
Indonesian
Karena semua yang dibutuhkan harus dibeli menggunakan uang, membuat masyarakat susah hati, permasalahan muncul di psikis.
Government Namtamin Kalanguan Jagat Bali ring Ambaralaya
Balinese
Ring panguntat bulan Désémber warsa 2023, BNN maosang indik Kabupatén Buléléng ngranjing ring Zona Mérah kasus penyalahgunaan Narkoba miwah sané pinih akéh medal inggih punika sabu-sabu.
English
At the end of December 2023, BNN stated that Buleleng Regency was included in the Red Zone for drug abuse cases and the most widespread was crystal methamphetamine.
Indonesian
Pada akhir Desember tahun 2023, BNN menyebutkan bahwa Kabupaten Buleleng masuk dalam Zona Merah Kasus penyalahgunaan narkoba dan yang paling banyak beredar yaitu sabu - sabu.
Government Ada ké Narkoba di Buléléng?