What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Jadma Istri miwah Hoaks

Biang Sakti.jpeg
Photo credit
Prasi Arjuna Wiwaha
Issue name
Year
Contributor
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Grubug covid sane sampun mayusa kirang langkung atiban mangranayang pamargi ring saluiring tindak kalaksanyang ring ambara laya utawi virtual. Punika mawinan internet pinaka piranti niskala pinih mabuat kaangen ngamargiang kauripan. Bilih-bilih aab gering corona sane pastika makayunan jadmane mangkin nganggen internet punika. Nenten luput taler jadma istri sane ngancan lemuh pajrijinne nyolahang gadget utawi kotak sane madurgama. Santukan ring kotak punika, sahananing orti utawi sane lianan kamedalang tur prasida mangawinang bungah panetrannyane. Sane melah utawi sane nenten kapatutan sida antuk medal tur nenten meweh karerehang drika. Orti-orti sane durung pastika sayuakti kewentenanyane utawi kabaosang hoaks , pasambrag mawacana ring internet punika tur sida ngawinang sungsut ring pikayunan kramane sami. Manut penelitian sane kamargiang olih Universitas Gajah Mada sane madaging jadma istri utamanyane ibu rumah tangga inggih punika kelompok sane pinih nampek, keni ring sajeroning babaosang utawi orti hoaks tur kauningayang malih majeng keluwargannyane. Yaning kadirgamayang sakadi paumahan, jadma istri pinaka angkul-angkul sane prasida ngamedalang ring sahananing orti utawi warta ring kaluwarga miwah kramane sami sane pastika sida ngawe melah tur uwug. Napi malih aab mangkin, sami pada ngaben ring banjar utawi gerit pastika patut yatna-yatna miragiang orti utamanyane kaketus saking jagat maya sane nenten pedas kawiaktiannyane. Punika mawinan, patut iraga sareng sami nelebang napi tatujon irage nganggen internet, kawatesang antuk wiweka sane becik pinaka aling-aling mangda prasida kaanggen ngawantu rikala ngerereh pamargi ring sajeroning pikobet sane pastika stata kaarsayang.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )