UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Sungsut

From BASAbaliWiki


su \u æuu t/
sungsut
Root
-
Definitions
  • sad, downcast, grief, sadness en
  • sedih; sudah hati id
Translation in English
sad
Translation in Indonesian
Synonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
sebet
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
sungsut
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Adin titiange ngaenang benange ento sungsut
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Dados anak istri masekolah ngantos perguruan tinggi nenten nglantur dados pegawai, sampunang sungsut!
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Anak Istri Era Digital Anti Hoaks
Balinese
Ritatkala Sang Prabu mireng pangandikan Sang Arya kadi asapunika, ida rumasa sungsut ring kayun.
English
Then he decide to go back to Sukasada palace to prepare his death sentence but will beg for his family life to spare. 10 of villagers accompany him.
Indonesian
Mereka telah bertekad bulat, hidup atau pun mati akan tetap setia mengikuti.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
sami pada mengkeb, malaib uli lawat pedidi, ento mawinan tiang marasa sungsut ring manah taler embas makudang-kudang pitakén.
English
-
Indonesian
-
Covid Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
Balinese
Nah ané jani tusing nyandang sungsut ring kayun, tusing nyandang sangsaya tekenin keadaan, lawan covid-19 bareng-bareng nganggo keneh galang nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, suba ada cahya dumilah dumogi guminé gelis mewali melah, pakerengin ngewacikin tangan, pepesan nganggo masker yéning pesu, pakerengin jaga jarak.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Mara Jani-Ni Wayan Mariani
Balinese
I Wayan Juniarta madue gaginan pinaka juru gatra utawi jurnalis sane makarya esai kaanggen nungkulang manah rikala sungsut, samaliha utsahanyane makarya puisi sane setata keni kapiambeng.
English
I Wayan Juniarta's primary profession is as a journalist who finds solace in crafting essays following his tragically failed attempt at writing poetry.
Indonesian
Profesi utama I Wayan Juniarta adalah seorang jurnalis yang menemukan penulisan esai sebagai pelipur lara, diikuti dengan usaha gagal dan tragis ketika mencoba menulis puisi.
Biography of I Wayan Juniarta
Balinese
Orti-orti sane durung pastika sayuakti kewentenanyane utawi kabaosang “hoaks”, pasambrag mawacana ring internet punika tur sida ngawinang sungsut ring pikayunan kramane sami.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Jadma Istri miwah Hoaks
Balinese
Miragi wacana sakadi punika, malih sungsut manah titiang, jeg mih...
English
-
Indonesian
-
Covid Foto - ( Kaliwatan malayang liang ngantos new normal) - (I MADE BHAKTI TRIASNANTARA)
Balinese
Nanging disubane virus covid 19 neked di bali, mekejang meelenan, murid" harus melajah uli jumah, tusing ngidang bersosialisasi, tusing ngidang mase berinteraksi,, kadirasa sungsut keneh e yen nepukin i cening ngortang kangen melali,kangen masekolah, kangen mecanda ngajak timpal" lan kangen ngajak guru gurune.
English
-
Indonesian
-
Covid KANGEN MEPLALIANAN
Balinese
Sungsut manah Ida Sang Prabu riantukan akeh panjak idane ngemasin mati sangkaning kasaktian Ki Balian Batur lan sisian-sisianne. “Ih Ki Balian Batur, cangkah cumangkah cai di panegeran gelahe.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ki Balian Batur, Siat Peteng
Balinese
rasa sungsut ring keneh nyingakin Bali ne mangkin.
English
-
Indonesian
akan di bawa kemana warisan ku ini jika semua akan berubah dengan seiring berjalannya zaman?
Literature Bangkit bersama bali
Balinese
sami pada mengkeb, malaib uli lawat pedidi, ento mawinan tiang marasa sungsut ring manah taler embas makudang-kudang pitakén.
English
-
Indonesian
-
Literature Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
Balinese
Mpu Tanakung ring kriya sasran idane inggih punika Kakawin Wrettasancaya maosang indik sungsut kayun Sang Dewi sane katinggalin olih jiwatmannyane inggih punika Sang Kawi (mango): mas ningwang toh diwasa tekaping mangwalanglang kalangwan/ tolih ranten rasika kari tibrangarang kandehan kung/ sokagring ring taman agulingan ring hebing nagapuspa/ mandakranta bhramara manangis ring ruhur darpa manghreng// “Uduh jiwatman titiange, sampun sue dados pangawi (mango) ngumbara alanglang kalangwan/ cingakin titiang sane ngajap-ajap/ sungsut, lara ring telenging taman, nylempang ring soring taru nagasari/ ring duhure makebertiosan sinambi nangis ngrieng// Parikan kakawin ring teks baduur punika muatang kruna mango taler lango.
English
-
Indonesian
-
Literature Lango taler Mango
Balinese
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta S.Sos malih ngicénin pangaptin idané inggih punika : “titiang nunas ring para janané sami utamannyané ring jagat Badung sampunang sungsut, sangsaya yéning pamargin Corona puniki pacang sué titiang dados manggaling jagat Badung sayaga ngicénin wantuan marupa sembako, paridana, miwah sané lianan, yéning antuk anggaran danané nénten wedarang titiang, sakéwanten sampun wentuk titiang satgas Covid-19 Kabupaten Badung sané pacang sayaga ngwantu iraga sareng sami.”
English
-
Indonesian
-
Literature Nyadokang Indik Pariwisata Ring Badung Sasampune Mrana Corona
Balinese
Yadiastun Rahwana ngamargiang laksana adharma, Wibisana rumasa sungsut ring ati, mapakayun indik sameton tugelanidane sane sampun seda.
English
-
Indonesian
Pemimpin sering kali menjadi figur keteladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
Literature Pamimpin: Catraning Jagat
Balinese
Nah ané jani tusing nyandang sungsut ring kayun, tusing nyandang sangsaya tekenin keadaan, lawan covid-19 bareng-bareng nganggo keneh galang nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, suba ada cahya dumilah dumogi guminé gelis mewali melah, pakerengin ngewacikin tangan, pepesan nganggo masker yéning pesu, pakerengin jaga jarak.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto - Mara Jani - Ni Wayan Mariani
Balinese
Dadi sungsut lantas Ida Anake Agung lanang istri.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Kiles
Balinese
Bule sane rauh ke Bali ngancan sue ngancan mekarya sungsut ring Kayun wargi Bali turmaning ngerebeda .
English
-
Indonesian
-
Government Ngicenin Kaweruhan Ring Wisatawan Asing
Balinese
Saking makudang-kudang pikobet sané wénten ring kota puniki, wénten pikobet sané sering pisan kapanggihin, pikobet indik palemahan, sané ngawinang para kramané miwah tamiu sané rumasa sungsut.
English
-
Indonesian
-
Government PAMRAGAT PIKOBET LUU RING KUTA
Balinese
Sekadi sane sampun iraga uning suasana Baline mangkin sedeng sungsut ‘Bali Berduka” Ring konteks puniki maksudne sane mapaiketan sareng palemahan.
English
-
Indonesian
-
Government PEMIMPIN BALI PATUT MAPIKAYUN INDIK PIKOBET PALEMAHAN
Balinese
Punika ngawinang sungsut ring manah, duaning sami jadmané kasengguh ngamargiang "Social Distancing".
English
-
Indonesian
-
Covid Panglalah COVID-19 Majeng ring Para Tani ring Panepi Siring
Balinese
Setata nuutamg basang gedeg sane sing patut ken panak sane makada pianak sungsut lan merasa tan patut ring gumine.
English
-
Indonesian
-
Government Perindikan Yowana Bali Akehan Nganten Muda
Balinese
Iraga mangda mirengin piteket pemerintah sane " DI RUMAH SAJA" punika ngawinang sungsut ring manah duaning sami jadmane kasengguh ngemargiang "SOCIAL DISTANCING" dumogi sasab covid-19 puniki gelis ical ring jagate mangda jagate prasida becik sekadi iwawu mangda jatmane ngamolihang karahayuan malih.
English
-
Indonesian
-
Covid Pertemuan Kahalangin Covid - 19 ( Kadek Peni Widiastuti )
Balinese
Merasa sungsut manahe mangenehang, ring pantai Pandawa puniki kantun wenten makueh pikobet sekadi toilet umum sane durung terawat, bale utawi gazebo sane sampun tatas rusak miwah wenten makudang-kudang toko sane durung layak kanggen maadolan ring wewidangan pantai Purnama.
English
-
Indonesian
-
Place Potensi Desa Kutuh: Pantai Pandawa
Balinese
Kawéntenan sakadi puniki ngawinang sungsut ring manah, santukan titiang pracaya saking akéh para yowana inucap pastika wénten sané prasida ngamedalang unteng pikenoh sané mabuat anggén tetimbang pamerintah ngambil kebijakan.
English
This is regrettable, because I am sure that of the young generation in Bali, there will definitely be those who come up with visionary ideas as consideration for the government in making policies.
Indonesian
Hal ini disayangkan sekali, karena saya yakin dari sekian generasi muda di Bali pasti akan ada yang memunculkan gagasan visioner sebagai pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Literature Melestarikan Bahasa Ibu, Bersuara di Wikithon
Balinese
Eda sungsut Apang tusing otaké buwut
English
-
Indonesian
-
Covid Ulian Corona (Karunia Sasmitha)
Balinese
Sungsut ring ati menyaputin

Cangkeme nenten prasida ngeraos Napi sane pacang kekaryanin

Nenten mresidayang malih tiang memargi ring urip sekadi asapuniki
English
-
Indonesian
-
Covid Urip Sengsara Olih: Putu Anggariani
Balinese
Yen gek matilar, sampunang matulak wali,

Sampunang malih manyakitin ati,

Puputang sampun gek ngawe sungsut.
English
-
Indonesian
-
Covid Gek Ona (Wayan Antari)
Balinese
Margi agung ka buat sepi
       Pada sungsut teken dewek pedidi
       Mangenehang nongos di puri
Kanti engsap teken melali
English
-
Indonesian
-
Covid Lali Tekén Melali Olih : Kadék Arya Darsana
Balinese
Sawireh buka keto pariselsel Ida Brahmana lanang, lantas nyawis matur Ida Brahmana Istri, “Inggih Beli, sampunang gelis sungsut, sane kawastanin istri patut nulungin susatya ring rabi.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Bima Dados Caru
Balinese
Saparindikan sakadi ne mangkin, samian tokoh seni kaarsang sungsut ring kayun krana kewentenan gering sahananing mala COVID-19 puniki sane ngawatesang karya seni budaya baline, minakadi pelatihan sane kangge pagelaran seni budaya .
English
Hopefully the COVID-19 outbreak will soon disappear so that the arts and culture of Bali can go on again as before.
Indonesian
Kondisi seperti sekarang, semua pelaku seni merasa sedih karena adanya wabah serta virus COVID-19 ini yang membatasi karya seni budaya Bali, misalnya pelatihan pertunjukan seni budaya.
Covid SENI KAHALANGIN COVID19 (Kadek Dwi Lestari)
Balinese
Napi malih tanah ipune kaadol kaanenggen biaya upacara sane ageng-ageng, punika sane mawinan sungsut manah titian nyingakin kawentenan budaya lan agamane mangkin ring bali.
English
-
Indonesian
-
Intercultural preserving balinese culture