Literature Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir

From BASAbaliWiki
27972602 1994662037414665 4593233729526864960 n.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
https://www.google.com
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Ring tengahing kota tiang mamargi, paling masled tan, makipekan nolih sisi kangin lan kauh. Ten uning napi karuruh, ny n jani lakar alih? sami pada mengkeb, malaib uli lawat pedidi, ento mawinan tiang marasa sungsut ring manah taler embas makudang-kudang pitak n. Ny n san ngawinang krama Balin jerih sakadi puniki? Saking panegara napi san bani ngusak-usik katreptian jagat Baline? Yen saihang dumun, kadirasa saling s nggol ring margin , nyebrang ring margi agung karasayang m weh pisan. Nanging mangkin, margi puniki karasa gelah padidi, n nten w nten malih sep da motor, mobil miwah san tiosan, makejang sameton sami pada ngoyong jumah ngiwasin san mawasta Corona. Y ning maosang indik Corona utawi Covid-19 ring warsan puniki, n nten asing malih ritatkala kabaosang, makasami krama Balin suba pada sayaga tek n sapangrauh gumatat-gumitit inucap. Napi malih y ning nyatua ngen nin indik iyusan Corona, sami pada keni dampak saking virus puniki, ngawit alit-alit ngantos anak lingsir, n nten nyingakin napi geginan ipun, sugih miwah tiwas makasami marasa m weh, marasa kosekan ring kayun soang-soang. Mirib sajaba parindikan san kaon, n nten malih san w nten. Sak wala iraga dados krama Bali sujatin satata w nten kruna Aget , amongk n ja kaon parindikan , n nten prasida l mpas saking aget punika. Y ning dados titiang ic nin gegambaran, rikala labuh ring margin , motor suba benyah latig, nanging sameton san makta sep da motor inucap tuah matatu gigis. ak h sampun pakrimik banjar , Aget Ia tusing kenapa-kenapa . Yadiastun Ia suba labuh kanti mapaid ngantos batu kancing , enu masih kruna aget inucap. Pateh sakadi sapangrauh Covid-19 puniki, sujatin patut iraga sareng sami nyelehin indik napi kasuksman san prasida kapolihang? Ngamanggihin masa pandemi puniki, titiang ling tek ning tutur anak lingsir dugas simalu. Sujatin tutur anak lingsir puniki ak h madaging piteket bilih-bilih ngen nin indik nilai pendidikan karakter san pinaka silih sinunggil kearifan lokal Bali, yadiastun karasayang guyu-guyu olih generasi millennial krana panglimbak jagat sakadi mangkin san sampun makejang serba praktis, lah lan aluh. Ento ngawinang cerik-cerik pepesan meboya tek n tutur rerama. Mapaiketan sareng nambakin panglimbak Covid-19 ring Bali, Anak lingsir dugas simalu satond n ada Corona suba ta n mapiteket: 1 Elingang teka uli malali sisi , macelep ka paon dumun sambilang ngumbah lima; 2 Eda pesan di pesar an dog n, sainin bangun semengan, lantas olahraga miwah majemuh apanga segeran bayun ; 3 Rikala usak bayun , sainin ngae loloh apanga mawali seger bayun ; 4 Y n suba masan anak gelem, kangguang ngoyong jumah, eda malu pesu melali. Makasami tutur punika becik pisan y ning sandingang tek n adi laku rikala gumatat-gumitit masolah. Ring masa pandemi puniki iraga patut satata ling ring raga krana sujatin iraga dados krama Bali sampun madu kearifan lokal, ngiring sareng-sareng margiang mangda n nten alpaka tek ning anak lingsir. Yadiastun naenin engsap, mangkin kawitin, jumunin indik parisolah hidup sehat mangda prasida lempas saking virus Corona puniki. Sajaba ling ring raga, iraga dados krama Bali patut nguratiang saha ngamargiang pituduh saking pamerintah, yadiastun iraga dados manusa n nten prasida lempas saking sameton san tiosan, ngawit mangkin kangg ang saling pajohin dumun. Pajohin puniki maarti mangda ngaw ntenang jarak ring angga sarira. N nten apanga saling puikin, ngiring wigunayang t knologi angg n nagingin interaksi sareng sameton san lianan. Taler san mabuat pisan, ngoyong jumah n nten maarti iraga lemah peteng ring pasirepan, nanging punapi caran mangda iraga satata produktif, sayan madu pikolih san mawiguna majeng ring pad w kan taler krama Bali makasami. Covid-19 pastika matilar y ning iraga sareng sami prasida maprakanti antuk nyaga pad w kan. Y ning dumun para panglingsir ten ajerih ngangkat bambu runcing ngalawan kaum penjajah, san mangkin ngiring iraga sareng sami krama Bali dados Pahlawan malarapan antuk di jumah g n taler sareng-sareng ngastiti mapinunas majeng ring Ida Sang Hyang Parama Kawi dumogi Covid-19 sagerehan matilar ring Pulau Dewata lan makasami kapica karahayuan.

  In Indonesian