Pituduh

From BASAbaliWiki
pitudu;
Root
Other forms of "tuduh"
Definitions
  • will; wish; desire (Mider) en
  • kehendak (Mider) id
Translation in English
will; wish; desire
Translation in Indonesian
kehendak
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Mider
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Yen mula suba pituduh Hyang Widhi, raga masti matemu.
English
-
Indonesian
Jika sudah kehendak Tuhan, kita pasti bertemu.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
taler prasida nyalanang pituduh guru wisese inggih punika Ekonomi Kreatif .
English
-
Indonesian
-
Government LRT Ngentosin Setra
Balinese
Tan wenten anak sane purun nglawan pituduh Idane.
English
His two children were ask to permission to his mother to accompany him to find rice.
Indonesian
Beliau menuju rumah dagang nasi, istri Dalang Patemon.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
I raga para sisia patut eling ring swadarmaning sisia, inggih punika seleg malajah, sumungkem ring pituduh rerama, susrusa ring pawarah guru.
English
-
Indonesian
-
Government Bahaya minuman keras
Balinese
Ni Luh Made Wali ngisinin pituduh anak istri lingsir punika.
English
-
Indonesian
Ni Luh Made Wali semakin tidak berdaya.
Folktale Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema
Balinese
Sang Weda kaliwat pageh, tusing pesan taen lempas ring pituduh Dang Gurujati.
English
-
Indonesian
-
Folktale Begawan Domia
Balinese
Makejang masemaya tusing tempal tekening pituduh raja.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bojog Mogbogin Raksasa
Balinese
Sajaba éling ring raga, iraga dados krama Bali patut nguratiang saha ngamargiang pituduh saking pamerintah, yadiastun iraga dados manusa nénten prasida lempas saking sameton sané tiosan, ngawit mangkin kanggéang saling pajohin dumun.
English
-
Indonesian
-
Covid Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
Balinese
Pepes pesan ada pituduh nadak apang mragatang paileh gaene di makudang-kudang tongos.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-New Normal di Paileh Ngedumang Bantuan-I Putu Suweka Oka Sugiharta
Balinese
Puniki pituduh Batara Siwa ring okan Ida Batara Gana.
English
Ganapati Tattwa is a lontar manuscript containing dialogs between Lord Iswara (Shiva) and his son, Ganapati (Ganesha).
Indonesian
Bagian lain dalam Ganapati Tattwa ini memuat tentang asal mula aksara omkara dan aksara-aksara suci lainnya seperti dasa aksara dan tri aksara.
Lontar Ganapati Tattwa
Balinese
Ganapati Tattwa inggih punika lontar sane madaging pituduh Batara Iswara (Siwa) majeng ring okan Ida, Batara Ganapati (Ganesha).
English
Ganapati Tattwa is a lontar manuscript containing dialogs between Lord Iswara (Shiva) and his son, Ganapati (Ganesha).
Indonesian
Bagian lain dalam Ganapati Tattwa ini memuat tentang asal mula aksara omkara dan aksara-aksara suci lainnya seperti dasa aksara dan tri aksara.
Lontar Ganapati Tattwa
Balinese
Ulihan pituduh Ni Limbur, Ida Sri Prameswari kategul di batan pedeman siape tan kaicen ajengan muah putrane makatetiga kakutang di tengah alase masi sing kicen mekelin apan-apa.
English
-
Indonesian
Atas perintah Ni Limbur, permaisuri diikat di bawah kandang ayam dan tidak diberi makan.
Folktale I Dempu Awang
Balinese
I Durma tusing milihin gae, asing pituduh Jero Dukuhe kgarap kanti pragat.
English
-
Indonesian
Walau pun demikian ia tidak pernah lupa bermasyarakat, selalu ingat dengan petuah ayahnya serta ajaran Jero Dukuh.
Folktale I Durma
Balinese
Ne jani ada pituduh bapane teken Cening.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Langgana
Balinese
Yening sampun pituduh Hyang Widhi sinah iraga sareng sami sida ngamargiang kauripan madampingan sareng virus civid 19 puniki lamakana sami sektor sane wenten ring pemerintah utawi kakuuban jagate sida taler maurip malih sakadi jati mula.
English
-
Indonesian
-
Covid (Idup Masanding Pandemi Covid 19 ring New Normal) - ( I Ketut Suwindu)
Balinese
Tigang bulan nongos jumah, inguh ngenehang napi sane prasida kalaksanayang tur napi sane kaplajahin kaanggen ngrereh sekolahan duaning pituduh pamrintah indik tes ngrereh kuliah nyambran rahina setata maubah ngawinang titiang bingung.
English
-
Indonesian
-
Covid Inguh Dados Sisia - Kadek Jayanta
Balinese
Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica pituduh sane anyar ring tiang.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Keberagaman lan toleransi kehidupan beragama
Balinese
Sajaba éling ring raga, iraga dados krama Bali patut nguratiang saha ngamargiang pituduh saking pamerintah, yadiastun iraga dados manusa nénten prasida lempas saking sameton sané tiosan, ngawit mangkin kanggéang saling pajohin dumun.
English
-
Indonesian
-
Literature Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
Balinese
Sanè pinih utama patut kamargiang inggih punika midep ring pituduh Guru Wisèsa.
English
-
Indonesian
-
Literature Nyepi Caka 1942 Pinaka Srana Nangluk Mrana
Balinese
Haji Joko Widodo netepang pituduh makarya saking jumah (work from home) mawit saking tanggal 16 Maret 2020 taler mituduhang para kramane nongos jumah petangolas dina.
English
-
Indonesian
-
Literature Singaraja SAKTI Ngelawan Gering Gumi
Balinese
Nah, yen sampun wenten bukti ciri sekadi asapunika para wargine sami kayun ipun ngemarginin pituduh pamerintah lan purun sami pada mavaksin.
English
-
Indonesian
-
Literature Surat Vaksin Dipakai Sebagai Syarat Perjalanan Selama PPKM Di Masa Covid 19
Balinese
Napi Sane Kamargiang Mangdane Prasida Ngupapira Rasa Tresna Asih Ring Umat Meagama Setata Eling Ring Pituduh Utawi Tata Titi Maagama.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Maintain religious harmony
Balinese
Setata Eling Ring Pituduh Utawi Tata Titi Maagama.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Maintaining Religious Harmony
Balinese
Sanè sering cingakin sareng-sareng, gatranè puniki kadagingin antuk link lan lengkara pituduh sanè nganikain mangda iraga mengklik link punika jagi cèk wiadin nyarengin undian berhadiah.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Mamilah lan Mamilih Informasi
Balinese
Duaning asapunika para sisia nyambran rahina wantah ngantos pituduh ngambil tugas ring umah wali kelasne utawi para wali kelasne sane ngabaktayang ke umah sisiane soang-soang.
English
-
Indonesian
-
Covid Melajah Kaentos Makta Tambah
Balinese
I raga para sisia patut eling ring swadarmaning sisia, inggih punika seleg malajah, sumungkem ring pituduh rerama, susrusa ring pawarah guru.
English
-
Indonesian
-
Government Narkoba bahaya
Balinese
I raga para sisia patut eling ring swadarmaning sisia, inggih punika seleg malajah, sumungkem ring pituduh rerama, susrusa ring pawarah guru.
English
-
Indonesian
-
Government Narkoba membunuh mu
Balinese
Nunas baos maartos ‘nunas sabda’ utawi ‘nunas pituduh’ saking roh-roh alus, roh leluhur utawi batara ngeninin indik pikobet sane tan prasida kapuputang antuk cara kadi biasa.
English
Nunas baos means 'to ask for an oracle' or 'to ask for guidance' from spirits, ancestral spirits or gods for problems that cannot be solved by ordinary means.
Indonesian
Roh akan memberikan petunjuk melalui pergerakan atau gambar yang ditunjukkan.
Holiday or Ceremony Nunas Baos
Balinese
Mangkin patut nyihnayang pituduh lan nuntun margi sané patut majeng ring para yowana mangkin.
English
-
Indonesian
-
Government Para Pamimpin lan Para Yowanane
Balinese
I raga para sisia patut eling ring swadarmaning sisia, inggih punika seleg malajah, sumungkem ring pituduh rerama, susrusa ring pawarah guru.
English
-
Indonesian
-
Government Krisis Air Bersih
Balinese
Paketel-tel yeh peningalane ulung

Ngarasayang idupe buka kakene Bayane tusing ngidang ban narka Lacure teka nibenin buka ne jani Ngangah rasa tangkahe benyah Virus coronane teka ngubek gumi Ngarebeda iriki ring umate sami Bingung, sebet kenehe maadukan Sami jatmane duka mondong lara Tusing pesan bani kija-kija Sami nuutin pituduh Guru Wisesa Ngoyong jumah mangda mayasa Nunas ica ring Ida Hyang Widhi Wasa Dumogi ja, virus coronane gelis ical Wusan ngawinang sengsara

Mangda mewali ring jati mula
English
-
Indonesian
-
Covid Sengsara ( Luh Widiasih)
Balinese
Tenang....hening....ngemargiang pituduh pamerintah.
English
-
Indonesian
-
Covid Gering COVID-19 (Ni Made Gawati)
Balinese
Geguritan Purwa Sanghara nyritayang indik pituduh semangat puputan nglawan Belanda.
English
Gaguritan Purwa Sanghara is one of the literary works written by I Gusti Ngurah Made Agung (1876-1906), the seventh king of the Kingdom of Badung who died during the Puputan Badung incident on September 20, 1906.
Indonesian
Gaguritan Purwa Sanghara adalah salah satu karya sastra yang ditulis oleh I Gusti Ngurah Made Agung (1876-1906), raja ketujuh Kerajaan Badung yang tewas ketika peristiwa Puputan Badung 20 September 1906.
Lontar Purwa Sanghara
Balinese
Nanging, anake sane kantun alit sering pisan malaksana tan paguna, tan satinut ring pituduh, tur ipun meled mangda kauratiang.
English
-
Indonesian
-
Government Remaja zaman sekarang
Balinese
Murda wakya puniki tityang anggit saking pelambang sastra Ramayana, piteket Sang Rama ring arin Idane Dewa Bharata rikalaka pituduh jagi ngadeg ratu ring Ayodya Pura.
English
-
Indonesian
-
Government SANGKANING WERUH AJI GINEGEN
Balinese
Indike punika dados dasar utawi pituduh sajeroning ngwangun paiketan sane becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Tat Twam Asi
Balinese
Kewala ingetang, tusing dadi bengkung apabuin piwal teken pituduh gelahe.
English
-
Indonesian
Dia memuaskan hawa nafsunya mengisap darah raja.
Folktale Tuma Teken Titih
Balinese
“Inggih, titiang ngiringang pituduh jerone,” keto sautne I Titih.
English
-
Indonesian
Titih senang dijadikan murid oleh Tuma.
Folktale Tuma Teken Titih
Balinese
“Inggih, sangkaning kedeh manah tiang polih merta, titiang pacang pituduh lan ajah-ajahan jerone.
English
-
Indonesian
Titih senang dijadikan murid oleh Tuma.
Folktale Tuma Teken Titih
Balinese
Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica pituduh sane anyar ring tiang.
English
-
Indonesian
-
Intercultural diversity and religious tolerance
Balinese
Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica pituduh sane anyar ring tiang.
English
-
Indonesian
-
Intercultural keberagaman dan toleransi kehidupan beragama - andrean sastra
Balinese
1.Setata Eling Ring Pituduh Utawi Tata Titi Maagama.
English
-
Indonesian
-
Intercultural menjaga kerukunan umat beragama