UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Surat Vaksin Dipakai Sebagai Syarat Perjalanan Selama PPKM Di Masa Covid 19

From BASAbaliWiki
Balipostcom kartu-vaksinasi-jadi-syarat-wajib-mobilitas-warga 01-696x464.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
BALIPOST.com
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  opini


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Nyingakin aab jagate sekadi mangkin para wargine keni pinungkan Covid 19, pamerintah iriki ring Bali sampun pada ngewehin piteket-piteket ring wargine sami dumogi prasida eling ring raga ewuh pikeweh ring kahuripan sane ngenenin ragene sareng sami. Tios ring asapunika ring sajeroning pakaryan wargine sami sampun kawatesin indik pakaryane sane wenten ring sektor perdagangan asapunika taler ring genah sane tiosan. Asapunika taler mungguhin kawentenan sepeda montor lan mobil sampun pada kawatesin napi malih jagi pacang lunga pamargine sane doh. Asapunika taler pamerintah sampun ngawentenan PPKM sane sampun wenten. Silih sinunggil daging tetujon pemerintahe punika mangda wenten ciri marupa surat sang sane sampun polih vaksin. Nyingakin kawentenan sekadi asapunika para wargini sane durung madue sertifikat vaksin covid 19 dadosnyane keweh ngayunin. Krana akeh para warga masyarakate ngerereh pengupajiwa ring luar daerah mangda prasida nagingin ring kahuripan ring keluarganyane duaning pemargine ke luar daerah mangda pastika madue bukti surat vaksinasi dumogi pemargine punika prasida landuh lan antar. Nah, yen sampun wenten bukti ciri sekadi asapunika para wargine sami kayun ipun ngemarginin pituduh pamerintah lan purun sami pada mavaksin. Nanging diastun wenten ciri bukti swalapatrane punika ring tengahin masyarakat wenten sane setuju wenten sane tan setuju. Ring kawentenan wargi sane eling ring raga pastika sampun mendukung tur ngelaksanayang pamargin indik vaksinasi, tur mangda wargine tan keni ring virus covid 19 punika. Nanging ring wargine sane ten nginutin tetujon pamerintahe wargine wantah prasida nonton kemanten. Nah, nika mawinan sepatutnyane patugas saking pamerintah patut nyobyahang ring wargi maka sami indik gunan vaksinne punika. Indik undang-undangnyane sampun kamedalan olih pamerintah numadak iraga sareng sami ten keni penyungkan covid 19 tur bebas saking iusan covid 19 puniki. Iraga dados wargi Indonesia mangda nginutin yening iraga jagi pacang lunga eling ring aturan pemerintahe sane kawentenan. Manut kadi baos pamerintah yen tan nganutin piteket nika jagi pacang keni danda wenten sane marupa jinah wenten sane marupa hukuman penjara. Nika mawinan iraga mangda siaga ring petunjuk pamerintah marupa swalapatra bebas covid sane kamedalang olih sang sane patut nitenin. Nika mawinan pamerintahe tan mawanti-wanti kenikain wargine sareng sami dumogi prasida nagingin sane kabaos 3M ingih punika ngwajik tangan, ngangen masker, lan ngwatesin ngenah utawi jarak. Yen prasida dagingin ngelaksanayang petuduh punika pastika sampun gelis iraga bebas saking penyungkan covid 19 puniki. Sane banget tetujon pamerintahe mangda wargine sami prasida mavaksin covid 19 paling ten ring soang-soang masyarakat mavaksin pingkalih. Yen pacang nginutin mavaksin ring Desa sampun kaicen swalapatra ring soang-soang wargi sane pacang nyarengin mavaksin irika ring Puskesmas, asapunika taler ring genah sane kapastikayang. Yen sampun polih vaksin iraga sareng sami sampun polih sertifikat vaksin. Yen sampun polih surate punika nika pinaka bukti lan ciri iraga sampun polih tamba vaksin, tur kaangen bukti lan ciri rikalaning iraga pacang lunga doh.

  In Indonesian