Mamilah lan Mamilih Informasi

0F105477-DDF0-49BF-B939-3A2277773632.jpeg
Photo credit
https://cewekbanget.grid.id/read/06852917/ngegosip-sehat?page=all
Contributor
Dewa Gede Arnama


You are not allowed to post comments.

Description


English

Balinese

Ring aab jagat sakadi mangkin, iraga n nten pacang prasida l mpas saking t knologi. Kaw ntenan t knologi informasi lan komunikasi sampun sayan nglimbak wiadin maju. Punika prasida kacingakin ngerahina, smartphon san mangkin boya ja dados gaya hidup manten sak wanten sampun manados kebutuhan soang-soang krama. Utaminyan ring masa pandemi sakadi mangkin, sampun pastika sayan ak h san ngangg n t knologi informasi lan komunikasi, santukan sami pikaryan lan parikrama ajah-ajah kamargiang antuk onlin utawi katah kabaos mod l pembelajaran jarak jauh. Intern t san sampun nglimbak ngantos ring pedalaman, ngawinang para janan sami dangan ngaks s wiadin ngrereh gatra malarapan antuk ngangg n smartphon san sampun kadruw ang. Ring intern t pastika mak h w nten informasi san d r ng pastika kasujatianipun, parindikan sakadi puniki sering kabaos berita hoax utawi berita bohong. Informasi san d r ng pastika kasujatiannyan pastika pacang ngawinang inguh ring kayun. Sakadi awarsa puniki, iraga sareng sami sampun uning ring kaw ntenan jagat katib n gering agung san kabaos Pandemi Covid-19. Indik puniki prasida kaangg n sarana mabaos wiadin ngaryanin berita hoax olih jadma san n nten bertanggung jawab. Mak h piragi titiang gatra san kaanggen para ibu-ibu rumah tangga sarana mabaos ritatkala matumbasan ring warung ngerahina. W nten san maosang sekancan krama san polih lunga ka rumah sakit, pastika sampun keni covid-19. Silih sinunggil krama san w nten ring wewidangan titiang, keluar masuk rumah sakit santukan ipun keni pinyungkan diab tes. Nanging indik sakadi asapunika kaanggen sarana nuturang pisaga olih jadma san n nten madruw tanggung jawab. D r ng w nten bukti sampun maosang pisaga keni covid-19, sak wanten kasujatiannyan sang san kabaosang punika keni pinyungkan tiosan. Parindikan sakadi asapuniki pastika ngawinang buyar utawi iwang panamp n. Satios ring punika, taler w nten gatra san maosang indik undian berhadiah san sering ngiasin m dia sosial. San sering cingakin sareng-sareng, gatran puniki kadagingin antuk link lan lengkara pituduh san nganikain mangda iraga mengklik link punika jagi c k wiadin nyarengin undian berhadiah. Sak wanten parindikan punika wantah strat gi san kaanggen olih peretas jagi nyadap m dia sosial iragan . Peretas san wikan nyadap m dia sosial pacang ngambil alih akun m dia sosial iragan jagi kaangg n makarya postingan san madaging unsur pornografi. Indik puniki sering nib n para janan an ngawinang manah brangti taler sebet, santukan akun dimanfaatkan kaangg n san boya-boya olih jadma usil. Taler w nten informasi san d r ng janten sering w nten ring beranda facebook wiadin intern t sane maosang indik manggala murdaning jagat. Irika mak h w nten orti sane maosang kaon para tokoh masyarakat wiadin pemerintah. Padahal, gatra-gatra punika d r ng ja pastika kasujatiannyan . Punika san ngawinang titiang mak lingin para semeton sareng sami utaminyan san istri-istri, sumangdan prasida mamilah lan mamilih informasi, enc n informasi san patut wiadin iwang. Punapi tata caranyan ? San kapertama, sampunang semeton panik tur asal nyebarang gatra san kapanggihin ring internet wiadin m dia sosial. Sakadi san sampun kauningin, san ngaryanin miwah nyebarang hoax prasida keni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. San kaping kalih, pinih becik tak nang dumun kasujatian gatranyan . Sampunang mudah percaya sareng gatra wiadin baos san metu saking kraman ring sisi. San kaping untat, y ning ngamolihang telepon wiadin sms san madaging penipuan beciknyan laporkan ring pihak berwajib. Y ning san muat informasi palsu punika marupa link, prasida laporang majeng ring kominfo sumangdan link utawi situs palsu prasida kablokir. Iraga sareng sami patut bijak ngangg n t knologi informasi lan komunikasi san sampun nglimbak wiadin maju. Semeton titiang san istri mangda nenten asal mabaos ritatkala ngamolihang informasi. Sakadi baos para panglingsir , sampunang sakadanin baos kaangg n b n cangkem wiadin ring bahasa Indonesia kabaos buah bibir. Santukan mak h panggihin titiang krama istri san seneng gosip wiadin gibah ri kala kumpul-kumpul wiadin patedunan lan menyama braya ring pasemetonan. Sampunang sangkaning informasi san d r ng pastika jatuh harga diri anak san kakaryanang orti.

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )