UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Mamilah lan Mamilih Informasi

From BASAbaliWiki
0F105477-DDF0-49BF-B939-3A2277773632.jpeg
Photo credit
https://cewekbanget.grid.id/read/06852917/ngegosip-sehat?page=all
Issue name
Year
Contributor
Dewa Gede Arnama
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Ring aab jagat sakadi mangkin, iraga n nten pacang prasida l mpas saking t knologi. Kaw ntenan t knologi informasi lan komunikasi sampun sayan nglimbak wiadin maju. Punika prasida kacingakin ngerahina, smartphon san mangkin boya ja dados gaya hidup manten sak wanten sampun manados kebutuhan soang-soang krama. Utaminyan ring masa pandemi sakadi mangkin, sampun pastika sayan ak h san ngangg n t knologi informasi lan komunikasi, santukan sami pikaryan lan parikrama ajah-ajah kamargiang antuk onlin utawi katah kabaos mod l pembelajaran jarak jauh. Intern t san sampun nglimbak ngantos ring pedalaman, ngawinang para janan sami dangan ngaks s wiadin ngrereh gatra malarapan antuk ngangg n smartphon san sampun kadruw ang. Ring intern t pastika mak h w nten informasi san d r ng pastika kasujatianipun, parindikan sakadi puniki sering kabaos berita hoax utawi berita bohong. Informasi san d r ng pastika kasujatiannyan pastika pacang ngawinang inguh ring kayun. Sakadi awarsa puniki, iraga sareng sami sampun uning ring kaw ntenan jagat katib n gering agung san kabaos Pandemi Covid-19. Indik puniki prasida kaangg n sarana mabaos wiadin ngaryanin berita hoax olih jadma san n nten bertanggung jawab. Mak h piragi titiang gatra san kaanggen para ibu-ibu rumah tangga sarana mabaos ritatkala matumbasan ring warung ngerahina. W nten san maosang sekancan krama san polih lunga ka rumah sakit, pastika sampun keni covid-19. Silih sinunggil krama san w nten ring wewidangan titiang, keluar masuk rumah sakit santukan ipun keni pinyungkan diab tes. Nanging indik sakadi asapunika kaanggen sarana nuturang pisaga olih jadma san n nten madruw tanggung jawab. D r ng w nten bukti sampun maosang pisaga keni covid-19, sak wanten kasujatiannyan sang san kabaosang punika keni pinyungkan tiosan. Parindikan sakadi asapuniki pastika ngawinang buyar utawi iwang panamp n. Satios ring punika, taler w nten gatra san maosang indik undian berhadiah san sering ngiasin m dia sosial. San sering cingakin sareng-sareng, gatran puniki kadagingin antuk link lan lengkara pituduh san nganikain mangda iraga mengklik link punika jagi c k wiadin nyarengin undian berhadiah. Sak wanten parindikan punika wantah strat gi san kaanggen olih peretas jagi nyadap m dia sosial iragan . Peretas san wikan nyadap m dia sosial pacang ngambil alih akun m dia sosial iragan jagi kaangg n makarya postingan san madaging unsur pornografi. Indik puniki sering nib n para janan an ngawinang manah brangti taler sebet, santukan akun dimanfaatkan kaangg n san boya-boya olih jadma usil. Taler w nten informasi san d r ng janten sering w nten ring beranda facebook wiadin intern t sane maosang indik manggala murdaning jagat. Irika mak h w nten orti sane maosang kaon para tokoh masyarakat wiadin pemerintah. Padahal, gatra-gatra punika d r ng ja pastika kasujatiannyan . Punika san ngawinang titiang mak lingin para semeton sareng sami utaminyan san istri-istri, sumangdan prasida mamilah lan mamilih informasi, enc n informasi san patut wiadin iwang. Punapi tata caranyan ? San kapertama, sampunang semeton panik tur asal nyebarang gatra san kapanggihin ring internet wiadin m dia sosial. Sakadi san sampun kauningin, san ngaryanin miwah nyebarang hoax prasida keni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. San kaping kalih, pinih becik tak nang dumun kasujatian gatranyan . Sampunang mudah percaya sareng gatra wiadin baos san metu saking kraman ring sisi. San kaping untat, y ning ngamolihang telepon wiadin sms san madaging penipuan beciknyan laporkan ring pihak berwajib. Y ning san muat informasi palsu punika marupa link, prasida laporang majeng ring kominfo sumangdan link utawi situs palsu prasida kablokir. Iraga sareng sami patut bijak ngangg n t knologi informasi lan komunikasi san sampun nglimbak wiadin maju. Semeton titiang san istri mangda nenten asal mabaos ritatkala ngamolihang informasi. Sakadi baos para panglingsir , sampunang sakadanin baos kaangg n b n cangkem wiadin ring bahasa Indonesia kabaos buah bibir. Santukan mak h panggihin titiang krama istri san seneng gosip wiadin gibah ri kala kumpul-kumpul wiadin patedunan lan menyama braya ring pasemetonan. Sampunang sangkaning informasi san d r ng pastika jatuh harga diri anak san kakaryanang orti.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )