Nang

  • father
  • toward (eg. nang kaja is toward the north)
  • place where there are bushes (di nang nangan)
Media
nang
Kasar
Unknown [edit]
Halus
nanang
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Dictionary


In Balinese:   Ia ngêlah kurungan simaluné tuwah dadua, jani sêkaté pêpêsan mênang ia matajén, ngêliunang dogén kurungané.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Men Cubling lantas ngomong, “Ih Bojog makejang, tulungin ja icang ngae bangbang ane gede tur dalem, lakar tongos nanem bangkene Nang Cubling!” lantas bojoge makejang ngae bangbang gede tur dalem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   tung.”

I Bojog buin nakonang, “Apa, kerasang te!” Nang Cubling nyautin, “I Lut, I Lut, I Lut, I Lutung!”

Mara I Bojog ningeh munyin Nang Cublinge ngorahang I Lutung, lantas ia malaib morahan teken timpalne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita di desa anu ada anak mapungkusan madan Nang Cubling.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek bojoge ngeduk bangbange, lantas Nang Cubling bangun nyemak bedeg anggona nekepin bangbange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas malaib Nang Cubling tur morahan teken kurenanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek dina ia masangin bojog di tukade, lantas ada bojog gede teka tur matakon,

Nang Cubling, basang apa ento kaumbah?” Nang Cubling masaut, “Basang I Lut.”

I Bojog tusing buin matakon, nglantas magedi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nang Cubling lantas katunden marurub baan kasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin kesepne buin ada bojog gede teka, masih ia matakon,

Nang Cubling basang apa ento kaumbah?” Nang Cubling masaut, “Basang I Lut.”

I Bojog lantas magedi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bojoge lantas matakon, “Ih Men Cubling, nguda ngeling?”

Men Cubling masaut, “Kurenan icange ia mati.” I Bojog masaut, “Ento apa ya di balene?”

I Bojog makejang kemo, tur ngungkab rurub Nang Cublinge, dapetanga Nang Cubling nylempang, tusing makrisik-krisikan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Liu bojoge teka matakon, nanging pasaut Nang Cublinge patuh dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing makelo liu bojoge teka, lakar ngrejek Nang Cubling.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makejang bojoge ngaden Nang Cubling saja mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Critayang jani ada bojog cenik matakon,

Nang Cubling, basang apa ento kaumbah?” Nang Cubling masaut, “Basang I Lut.” I Bojog buin nyekenang, “I Lut ento celeng?”

Nang Cubling nyautin, “Tusing I Lut ento, I Lut, I Lut, I Lut...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Timpalé mabriag kedék ningeh ané orahang tiang dugas bapak guru nakénang unduk apa gaé dugas liburan sekolahé.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bapak guru masemu tandruh tur buin nyekénang: dadi anggo apa boboré?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sanggra lan Sanggri

Ni Wayan Sanggri Dados rabi ring puri Jero Kawan Beringkit Dados Jero Sandat Biung Gusti Bagus I Gusti Bagus Dherana Pensiunan BPD Bali

Tujuh Belas Agustus Dua Ribu Sepuluh Palebon ring setra Setra Puri Gede Belayu

I Made Sanggra Mapungkusan Nang Mundri Meparab Pekak Sibak Meparab Pekak Tile Meparab Kumpi Kevin

Pratisentana Pasek Gelgel Pratisentana parekan geriya Geriya Gede Belayu

Dua Puluh Dua Mei Dua Ribu Delapan Belas Anggara Paing Wuku Sungsang Kageseng ring Setra Jebaud Kapuput Ratu Surya Geriya Gede Belayu Kaanyut ring Dam Tungkub Ngaben mekingsan ring geni

Kaateh antuk: Pianak lan mantu Cucu lan kumpi Semeton puri Semeton banjar Beraya lan wargi

Mejalan,mejalan lan mejalan Mejalan nuju umah wayah Mejalan sampunan kipak-kipek Mejalan sampunan tolah-tolih Mejalan leser-lempeng Nuju sunia loka Kaluwarga ngrastitiyang

Jeron Mangku Beji

22.05.18

In English:  

In Indonesian: