UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG PENGUNGSI YANG MENJADI KORBAN PERANG UKRAINA DAN RUSIA

From BASAbaliWiki
20220503T135938277Z842428.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
https://www.google.com/search?q=foto+pengungSIAN+UKRAINA&sxsrf=ALiCzsYMGBe1_l_PZoV24rHEqzN1BlBh2g:1652859510081&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZ2di_xej3AhXITWwGHZXxBlwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=7SNiNJf3AYgYaM
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pengungsi


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

  Description


  In English

  In Balinese

  Kaw ntenan perang san mangkin ring ropa Timur indik Ukraina miwah Rusia n nten ja gatra san pinih anyar, duaning perang sekadi puniki taler sampun na nang w nten duk warsa 2014 inggih punika Ukraina kaanggep silih tunggil pahan saking Rusia. Kaw ntenan perang punika, ngaw ntenang dampak krisis nergi, makadi pasokan gas alam ring ropa. Lianan punika ajin minyak taler prasida nincap. Nika sane ngawinang perang puniki ngardi krisis nergi makadi minyak ring ropa. Lianan punika perang puniki taler ngardi makudang-kudang dampak sakadi ring bidang pertanian, krisis kemanusiaan, ngaw ntenang inflasi miwah nincap nyan suku bunga. Duaning asapunika y ning Indone sia keni imbas ring dampak punika sapunapi k h penamp n iraga sareng sami ngenenin kaw ntenan penduduk san ngungsi ring wawidangan Indonesia? Parilaksana iraga pinaka silih tunggil krama san w nten ring aab jagat Indonesia mangda muputang pik wuh kadasarin antuk manah san ning taler n nten ngangg san mawasta kakerasan, duaning kaw ntenan pik wuh niki silih tunggil pahan pikewuh Internasional san patut kapuputang antuk jiwa internasional. Raris ngen nin penduduk san ngungsi, mawali malih ring dasar manah iraga sareng sami mangda manggihin paripolah laksana san ngungsi. Yening madu paripolah san becik patut iraga mapanamp n becik, duaning n nten w nten iwang nyan iraga ngwantu krama ring dura negara san keni pik wuh. Taler y ning polah nyan n nten becik iraga patut ngandikain mangdan maparipolah san becik tur sopan y ning pacang nunas wantuan. N nten ja maitungan pacang milah jatma sane pacang pitulung, sak wanten ring saluwurin para jana ring aab jagat pastika manggihin paripolah sang san kadulurin pitulung. Lianan punika, kaw ntenan pangungsi makadi korban perang ring Ukraina san rauh ring wawidangan jagat iragan makasami patut kacelangin. Napik san ngawinang sakadi asapunika? Ngeninin indik kaw ntenan perang san metu saking negara Rusia miwah Ukraina puniki sampun ketah inucap utawi ak h san ngamaosang pinaka perang dunia ke-3. Ak h pisan wilayah utawi negara n masangk t utawi mesangkut paut ring kaw ntenan perang puniki, duaning ak h san katunasang tulung oleh negara Ukraina miwah Rusia mangdan prasida nyarengin pacentokan antar negara punika. Raris y ning kabaktayang ring Negara Kesatuan Republik Indon sia, napik dampaknyan san prasida metu saking perang punika? Negara san nyangket utawi ikut campur ring pacentokan utawi perang punika raris pastika kaken nin imbas pik weuh saking kaw ntenan perang punika tur maku h taler polisi milit r, tentara miwah pasukan-pasukan saking negara lianan san nyangket ring perang puniki kadadosang korban jiwa. Puniki san ngawinang iraga pinaka para jana ring aab jagat Indon sian mangda celang tur ling ring kaw ntenan para jane san rauh ngungsi ring wawidangan jagat iragan makasami, mapan ak h ring jaman sakadi mangkin anak san nunas pitulung n nten uning san kawastanin Suksma. Y ning sampun celang, sinah pacang pungkur n nten dados pik wuh san n nten manut ring manah makadi Indon sia san keni imbas ring paperangan Ukraina miwah Rusia punika. Lianan punika, ng lingang taler Ukraina pinaka pamasok gandum ring Indonesia mangdan n nten dados singsal ring manah para janan makasami. Lianan punika rikalan iraga namp nin pangungsi, mangdan n nten ngardi pik wuh ring aab jagat wawidangan iragan makasami, tur mangdan n nten kadadosang pik wuh kasarengin kraman makasami. Inggih wantah asapunika san prasida kaatur ngen nin indik panamp n rikalaning w nten pangungsi san rauh ring wawidangan jagat iraga sareng sami y ning kaw ntenan konflik, makadi napi san w nten ring jagat Ukraina Tur Rusia.

  In Indonesian