Mapan

mpn/
  • be caused
Media
mapan
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Buin limang dina, ipah tiang di desa lakar nyakapang pianakne ane paling keliha. Mapan keponakan ane paling keliha, tiang milu masih incuh matulung yadiastun bah bangun melaib labuh ngurus gegaen lan pianak ane nu cerik-cerik. Tiang sanget lek teken nyama brayane yen sing nyidang mulih, mapan di mani puane tiang masih lakar patuh buka keto. Di samping apang ngenah luung manyama, tiang masih meled milu melajah ngae banten. Suba kanti dadua ngelah pianak, tiang tusing tatas bisa ngaenang pianake penyambutan. Yen kal meoton, biasane memen tiange ngaenang banten.
[example 1]
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Dados jog nyampahang gumi Baline, buin sadah elah kone baana nguluh mapan tuah amul taluhe geden gumi Baline.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mapan edote apang enggal ja ningalin gumi Baline, dong keto ya jenenga, jani menek kone I Naga Basukih ka duur muncuk gununge, uli muncuk gununge totonan lantas I Naga Basukih ninjo gumi Baline.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Men jani mapan aketo lantasan pakrengkenganne I Naga Basukih, ditu lantas Ida Betara Guru jog nyeleg di sampingne I Naga Basukih tumuli ngandika, “Uduh nanak Naga Basukih nganti suba pindo pireng Aji I Nanak nyampahang gumi Baline, I Nanak ngorahang gumi Baline totonan tuah amul taluhe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mapan kagedean lelipi sadah sambilanga maplengsagan mesuang bayu, dadi embid Gunung Sinunggale ane paek bena kelodne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi mapan aketo bebaos Ida Betara Guru, dadi matur I Naga Basukih, “Inggih Aji Agung, yang wantah Aji nitah mangda nguluh Sinunggale, maliha yan bantas amonika pakantenan jagat Baline, yening Aji maicayang jagat Baline jaga uluh titiang.” Keto kone aturne I Naga Basukih kaliwat bergah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah apa lantas ngawinang dadi buka Aji mialang pamargan I Nanak, mapan gumi Baline totonan joh pesan uli dini.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah mapan keto kone aturne I Naga Basukih, men Ida Betara Guru jog kadi blengbengan kayunidane miragi atur putrane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buina tuara merasa tendasne tinggahina baan Sang Lanjana, mapan Sang Lanjana madewek kedis cerik.

In English:  

In Indonesian:  
  1. Ida Ayu G.S Marheni, cerpen "Cicing Ngamah Gedang"