What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

The Effort To Increase Taksu Of Balinesse Language: Balinesse Language And Water The Source Of Life

20221113T121914422Z988946.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Dewa Semara
Author(s)
Affiliation
SMAN 1 Semarapura
Category
High School
Reference for photograph
bit.ly/Twibb_9BBW
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemaksimalan


  Semara Anggita Madhurya

  15 months ago
  Votes 0++
  Om Swastyastu Sameton Sami nunas vote-nya nggih. Suksma
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

  Description


  In English

  In Balinese

  Yening dumun basa Baline mawiguna pisan ring ati para jana miwah para sujana sane pacang ngamedalang kruna wiadin baos ring sakancan genah. Duk punika basa Baline kabaos jaya, napi mawinan kabaos jaya? Sangkaning basa Baline akeh sane migunayang, akeh sane ngupapira tur akeh sane ngangge pinaka piranti sasuratan. Napi malih taksu ring basa Bali sane dumun sane nenten prasida kaadungan sekadi basa Bali sekadi mangkin. Taksu basa Bali metu sangkaning sang sane niwakang baos, sang sane niwakang baos puniki w nten kakalih wenten ri sajeroning parikrama mababaosan wiadin mababasan, wusan punika ri sang sane kabaos kawagmin wiadin sang maraga kawiswara sane ngangge basa wiadin kruna maka piranti sanjata mautama ri tatkala niwakang daging kayunnyane. Nanging prasida ke basa Bali punika katincapang malih taksunnyane? Pastika taksu basa Baline prasida yening sameton maksami setata nglimbakang basa Bali druene, saha mabasa Bali nganutin tata-titi desa kala patra. Napi malih aab jagate sekadi mangkin iraga sampun kadung kadoktrin mawit ring pakulawargan raris ring media sekadi televisi, elektronik miwah sane tiosan. Nganutin cihna sekadi mangkin mangkin akeh para orang tuane wiadinn guru rupakane ngurukang basa tiosan ring basa Bali sekadi basa asing. Sapunika taler media-media sekadi ring televisi ak han ri tatkala ri sajeroning penyiaran utawi tayangan punika akehan nenten ngangge basa Bali minakadi basa Indonesia wiadin basa Inggris. Boya ja titiang ngaonang basa Indonesia pinaka basa panagara druene wiaidin basa sane tiosan. Gumanti sekadi asapuniki sameton titiang akehan film animasi sane katonton taler film drama sane tayang ri TV punika akehan ngangge basa sajaba basa Bali. Banget becik tur ramia pisan yening sinetron animasi sekadi sane katonton para yowana ngangge basa Bali taler film drama Korea upamine ring bebaosane ngangge basa Bali. Yening mresidayang kadi asapunika basa Bali nenten ja pacang kalah keren sareng basa sane tiosan. Duning kadi asapunika akehan para janane pacang nginutin napi sane kaunggahang ring media tontonan upamine sekadi televisi, youtube miwah sane tiosan. Media kadi mangkin nenten binane sekadi obat bius masyarakat, wiaidin candu masyarakat sangkaning napi sane kaunggahang ring media pacang kawawanin olih para janane. Puniki silih tinunggil strategi jitu nincapang malih taksu basa Bali druene. Nanging titiang pinaka pangawi matur suksma pisan majeng ring Basa Bali Wiki sampun ngamedalang animasi grafis sane mawasta Luh Ayu Manik Mas taler sampun marupa carita komik sane interkatif, edukatif tur refressentatif. Nanging pacang sayan becik animasi Luh Ayu Manik Mas punika katincapang malih dadosang film animasi per-episode wiadin per-chapter duaning animasi punik mabuat pisan majeng ring alit-alit utawi para yowana ring Bali tur ring dura Bali. Minab wantah aspunika daging atur sang pangawi, minakta wenten salah atur nunas geng rena pangampura. Boya ja pangawi mamanah maboya majeng sameton pamekasnyane sang maraga wikan mabasa Bali utawi sang sane ngraksa basa Bali. Sane pinih mabuat inggih punika asapunapi cara iraga numbuhang rasa tresna asih majeng basa Bali druene. Basa Bali satmaka Ibu sane ngupapira iraga, mapan mautama pisan yening iraga ngajiang basa Bali. Mangda basa Bali setata ajeg, setata membah tan surud-surud kantos panelasing yuga. Bali Ajeg.

  In Indonesian