UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Asapuniki

From BASAbaliWiki


hspuniki
asapuniki
Root
Other forms of "puniki"
Definitions
 • this way; this much; like this (Alus mider) en
 • sebegini; sebanyak ini; seperti ini (Alus mider) id
Translation in English
this way; this much; like this
Translation in Indonesian
sebegini; sebanyak ini; seperti ini
Synonyms
 • Kene (l)
 • Antonyms
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  amone; kene; akene
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  asapuniki
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Wantah sakadi asapuniki kawentenan pondok titiange, nenten wenten napi.
  English
  This is how my hut is, there is nothing.
  Indonesian
  Beginilah adanya pondok saya, tidak ada apa.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  ida dane sareng sami, mapaiketan ring bantang wirasa kadi asapuniki, mungguing orasi sane jagi atur uningayang iraga mamurda “Warga Negara Asing Ngawinang Manah Ajerih Ring Krama Bali”.
  English
  Ladies and gentlemen, our honorable guest.
  Indonesian
  3.
  Government "WARGA NEGARA ASING NGAWINANG MANAH AJERIH RING KRAMA BALI"
  Balinese
  Inggih wantah asapuniki prasida titiang nuturan indik peraketan kerukuan hidup beragama ring kota Gianyar semoga kejantenan asapuniki mangda nglantur kayang kawekas.Mangda padabdan kauripan puniki mambu miyik nyihnayang kerukunan umat beragama memargi becik lan paras paros salunglung sabayantaka metuang kadirgayusan jagat .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Adung Luung
  Balinese
  Ring Bali begeh entik entikan ne ngidang dadiang lengis aromatherapi, Bali nika sugih antuk sumber daya alam asapuniki Iraga pinaka nak Bali patut nglestariang lan dueg ngolah sumber daya alam ring Bali.
  English
  In Bali there are many plants that can be used as aromatherapy oil, Bali is rich in natural resources so we as Balinese must conserve and be smart in processing natural resources in Bali.
  Indonesian
  Di Bali banyak tanaman yang bisa dijadikan minyak aromaterapi, Bali itu kaya akan sumber daya alam jadi kita sebagai orang Bali wajib melestarikan dan pintar mengolah sumber daya alam di Bali, kita bisa membuat minyak ini di rumah.
  Literature Bali Agrobisnis
  Balinese
  Indike puniki kabaosang ring pupuh Dandang Gula sane wenten ring Geguritan Sampik Eng Tay, sane cutetang titiang kadi asapuniki “Sangkaning takut ring bebawosan manis, mapan pangaku sujati tresna, bilih-bilih dangan antuk ngiringang anak istri punika, sane mabantang slake gebogan ipun asiu, punika sane doh kapanggihin, napi malih kenyeman, sakadi dangan antuk nyaupang, punika mawinan patut meneng, mangda nenten tuyuh ngucap, sane ngawinang brangti anak tiosan”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Anak Istri Patut Celih Ngeresepang Gatra
  Balinese
  Ring sisin Danu Batur medal Ida Bhatari Tolangkir sané mabaos kadi asapuniki: “Duh Pucangan, napi awinan Palungguh IRatu rauh mriki saha sepi??”.
  English
  This spear is called Lelemon, it has great authority.
  Indonesian
  Tombak ini namanya Lelemon, khasiatnya besar kewibawaan.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Sadurung titiang matur lugrayang titiang ngaturang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Parama Kawi, riantukan sangkaning sih pasuecan Ida, ring galahe sane becik kadi mangkin titiang ping kalih Ida dane prasida mapadu wedana, gumanti ngawiletin Bali maorasi sane ngangket pikobet pemilu Bali 2024: apa pakeweh ane paling nengsek tur patut katepasin baan para calon pamimpin Bali?, dumogi wekasan pidabdab kadi asapuniki sayan limbak kawentenan ipun mawastu sida raris mangguhang Bali kertha raharja.
  English
  Talking about the land environment that has been converted into a tourist spot, of course there are many daily activities carried out to produce plastic waste for society, this is what will become Bali's next problem.
  Indonesian
  Sebelum itu, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat beliaulah, kami dapat berkumpul disini dengan rasa bahagia dalam acara Wikithon Partisipasi Publik Bali berorasi, yang mengusung tema, Pemilu 2024: apa masalah yang paling mendesak untuk ditangani oleh para calon pemimpin Bali?
  Government BALI DAKI NAPI BALI MEWALI?
  Balinese
  Suarannyane sakadi asapuniki:

  Om Bhur Bhwah Swah Tat Sawitur Wareniyam Bhargodewasya Dimahi Diyoyonah Pracodhayat

  Paro Taja Sesawadhom.
  English
  It reads as follows:

  Om Bhur Bhwah Swah Tat Sawitur Wareniyam Bhargodewasya Dimahi Diyoyonah Pracodhayat

  Paro Taja Sesawadhom.
  Indonesian
  Bunyinya sebagai berikut:

  Om Bhur Bhwah Swah Tat Sawitur Wareniyam Bhargodewasya Dimahi Diyoyonah Pracodhayat

  Paro Taja Sesawadhom.
  VisualArt Baligrafi Brahma Gayatri
  Balinese
  Ring Bali begeh punyan-punyanan ne ngidang dadiang kerajinan, Bali nika sugih antuk sumber daya alam asapuniki Iraga pinaka nak Bali patut nglestariang lan dueg ngolah sumber daya alam ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kerajinan budaya bali
  Balinese
  Sira sane nguningang jagate pacang kadi asapuniki?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Usaha Ulam Banten Sebagai Pengukuh Budaya dan Penghidup Ekonomi Keluarga
  Balinese
  Kemaon mangkin kawentenan penyungkane sekadi asapuniki ngawinan sang sane madrue hotel, restoran, lan tempat wisata sane tiosan akehan sampun ring Bali sami pada sampun rered kadi tan sida rasayang titiiang ngelimbak, napi malih dagange sane alit-alit sanyan ngerered ring kahuripanne sarahina.
  English
  -
  Indonesian
  Dalam usaha-usaha yang telah dilakukan seperti usaha menengah ke atas seperti membuka restoran dan mebuka tempat wisata-wisata lainya bahkan hingga pedagang-pedagang kecil juga semakin sulit untuk mendapatkan konsumen (pembeli).
  Literature Tidak Boleh Meremehkan Suatu Pekerjaan
  Balinese
  Tiang pinaka guru ngarasayang meweh ngajahin para sisya yening sakadi asapuniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Malajah Online Santukan Virus Covid-19-Ni Luh Putu Juliastini
  Balinese
  Nanging kondisi sane ngawinang sakadi asapuniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Papineh Calon Sarjana ring Masa Corona-I Made Teja Mahadi Putra
  Balinese
  Nanging yening kari kondisi kadi asapuniki, wisuda kalaksanayang online, mangda semeton sareng sami prasida madue rejeki lan kesempatan anggen ngelanturang pendidikan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Papineh Calon Sarjana ring Masa Corona-I Made Teja Mahadi Putra
  Balinese
  Kaweruhan indik aksara kadi asapuniki lumrah kaanggen ritatkalaning nglaksanayang parikrama yoga miwah tantra.
  English
  This kind of knowledge is used in yoga and tantra practice.
  Indonesian
  Ilmu aksara seperti ini lzim digunakan dalam praktik yoga dan tantra.
  Lontar Ganapati Tattwa
  Balinese
  Sira sane dados kapelihang yening sampun asapuniki?
  English
  Who can be blamed if it's like this?
  Indonesian
  Siapa yang bisa disalahkan kalau sudah seperti ini?
  Government HARMONI "RATRIBRASKITA" NYUJUR KERAHAYUAN
  Balinese
  Kawentenan sakadi asapuniki sayuakti ngawinang ekonomi ring Bali sayan macet sawireh pariwisata punika pinaka sektor ekonomi utama ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Memelihara Bebek, Memelihara Kehidupan
  Balinese
  Wenten sabda sane kadi asapuniki: "Dugas tiang nongos ditu (ring Bali, red), tiang sai-sai malali ka pusat olah raga tur majalan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kurangnya kesadaran melestarikan lingkungan
  Balinese
  Duaning asapuniki, titiang ngrastiti ring Hyang Widhi saha mapinunas mangda jagat puniki ajeg lestari, seni budaya ne werdhi lestari tur setata eling ring raga, menget ring swadharma pacang ngelestariang seni budaya, adat, tradisi lan agama ngardi jagat bali pinaka pusat peradaban dunia .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ayo Menegakan Budaya Bali
  Balinese
  Wantuan saking pemerintah Nike sangat berharga bagi Krama nanging bentuk wantuan nyane berupa napi Nike pokoknya sangat berharga bagi Masyarakat Krana irage sareng sami pemerintah LAN Krama sane jagi ngusir covid-19 , yening pemerintah mekarye peraturan asapuniki " sire sane mematuhi protokol kesehatan care nganggo masker pas lunga, menjaga jarak , ngejohin pupulan lan sane Lianan wau je jagi aturin wantuan " Yen keto pemerintah he ngae peraturan jug pasti kramane sami ngemiluin protokol kesehatan dengan baik , nanging pemerintah masi harus nepatin peraturanne ane gaene .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bantuan dari pemerintah sangat berharga bagi masyarakat Bali
  Balinese
  Yening trs asapuniki kewentenane, sinah pacang ngeranayang nenten becik teken alit alite.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature JANGAN USIK BALI
  Balinese
  Asapuniki carita sane wenten ring galah duke riin...”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kapurwan Parinama Desa Kapal
  Balinese
  Kawentenan parikrama sakadi asapuniki, nyihnayang semangat para kramane sane sida satata ngawerdiang aksara Bali sane dados silih sinunggil kearifan lokal Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kawentenan Baligrafi Miwah Balisimbar Pinaka Sinalih Tunggil Utsaha Anggen Ngawerdiang Miwah Ngalimbakang Budaya Bali
  Balinese
  Ring pamuput satua kabaosang sakadi asapuniki, ‘Asapunika tutur anake wikan, sampunang ampah makta raga, duaning sareng makeh ring gumine.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Nyuksmayang Basa Nincapang Rasa: Satua Bali Pinaka Suluh Urip
  Balinese
  Ida dane sareng sami sane wangiang titiang,ring galah sane becik kadi asapuniki asapuniki lugrayang titiang jagi ngaturang orasi sane mamurda Luu Ngwetuang Byuta.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Luu Ngwetuang Byuta
  Balinese
  Parindikan sakadi asapuniki pastika ngawinang buyar utawi iwang panampèn.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Mamilah lan Mamilih Informasi
  Balinese
  Inggih wantah asapuniki prasida titiang nuturan indik peraketan kerukuan hidup beragama ring kota Gianyar semoga kejantenan asapuniki mangda nglantur kayang kawekas.Mangda padabdan kauripan puniki mambu miyik nyihnayang kerukunan umat beragama memargi becik lan paras paros salunglung sabayantaka metuang kadirgayusan jagatḗ .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural None
  Balinese
  Nanging resepang wantah kadi asapuniki “nuutin kayun lan emosi wantah merugikan ida dane sareng sami taler penyesalan wantah hadiah sane katerima.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Nuutin Jaman Dadi, Maroko Tusing!
  Balinese
  Pemimpin sane meduwe visi asapuniki nenten perlu usahe akeh untuk memeroleh kepercayaan masyarakat mangda keangkat dados prajuru.
  English
  A leader who has a vision like this does not need a lot of effort to gain the trust of the people and be elected as a leader.
  Indonesian
  Seorang pemimpin yang memiliki visi seperti ini tidak membutuhkan banyak usaha untuk meraih kepercayaan rakyat untuk terpilih menjadi pemimpin.
  Literature Satu Desa Satu Wisata
  Balinese
  Ipun taler ngraosang ring video punika, asapuniki gatrane Semeton hari ini gempa berpotensi tsunami, air laut sudah mulai naik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Orti Hoax Tsunami
  Balinese
  Sujatinne wantah asapuniki solusi sane dahat patut, nenten lianan!.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government PENANGANAN LUU RING BALI
  Balinese
  Dumadak wekasan, pamargi kadi asapuniki sayan limbak kawentenannyane, wastu sida ngawetuang jagat Baline ajeg.
  English
  When the learning process takes place, but the facilities used are not complete, of course the teacher and students will have diffulties and the learning process in the classroom will be disrupted.
  Indonesian
  Ketika proses belajar berlangsung, namun fasilitas yang dipakai belum lengkap, sudah barang tentu guru dan para murid akan malah belajar atau mengganggu proses belajar di kelas.
  Government PENDIDIKAN SANE BECIK PINAKA PIRANTI ANTUK NINCAPANG KUALITAS SDM BALI
  Balinese
  Raris, awig awig napi sane prasida katedunang olih pemerintah kaanggen nyawis parindikan kadi asapuniki?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Pasraman Doraemon
  Balinese
  Sekadi penelitian olih Rochaida (2016) sane nlatarang kadi asapuniki : "Pada negara maju, jumlah penduduk tinggi akan dianggap sebagai aset, karena didukung dengan sistem pendidikan yang baik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Pasraman Doraemon
  Balinese
  Wantah asapuniki sane prasida aturang titiang, mogi-mogi napi sane kaaturang titiang mawiguna antuk iraga sareng sami .
  English
  -
  Indonesian
  Para pemirsa , tentu tidak asing lagi dengan daerah yang bernama Nusa Penida yang dimana Nusa Penida ini begitu banyak memiliki keindahan alam , sehingga mampu menarik minat tamu –tamu untuk berkunjung ke Nusa Penida .
  Government Pengaptin Pelebaran Jalan ring Nusa Penida
  Balinese
  Inggih Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, yening cutetang titiang atur titiang iwawau sakadi asapuniki: luu plastik maka baya ageng sane patut uratiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pikobet luu sane nyansan Ageng
  Balinese
  Nyalanin urip sekadi asapuniki

  Karya nenten madue Jinah ngansan telas

  Utang nenten mresidayang naur
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Urip Sengsara Olih: Putu Anggariani
  Balinese
  Sungsut ring ati menyaputin

  Cangkeme nenten prasida ngeraos Napi sane pacang kekaryanin

  Nenten mresidayang malih tiang memargi ring urip sekadi asapuniki
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Urip Sengsara Olih: Putu Anggariani
  Balinese
  Gumanti sekadi asapuniki sameton titiang akehan film animasi sane katonton taler film drama sane tayang ri TV punika akehan ngangge basa sajaba basa Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Usaha Meningkatkan Taksu Bahasa Bali: Bahasa Bali Dan Air Sumber Amertha Kehidupan
  Balinese
  Lantas tiang ngenehang kadi asapuniki: "Tusing mape gumine buin karusak apang idupe stata jaen, pemerintahne dogen milu ngerusak."
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Tombol Suhu
  Balinese
  Nanging iraga tan ja pacang naenin ngangkenin indike punika. ((Sangkaning rasa urati punika, raris ida dane ngardi awig-awig kadi asapuniki: "Masyarakat mangda peduli ring lingkungan".
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Tombol Suhu
  Balinese
  Manut titiang kadi asapuniki : 1.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government VIRUS CORONA
  Balinese
  Sios punika nenten ja sangkaning palemahane kemanten nanging puniki mapaiketan majeng ring Tradisi miwah Budaya sane ngawinang kawentenan gumi Baline kadi asapuniki.
  English
  This is what makes the lives of the people of Bali who are in remote areas considered a 3T (underdeveloped, underdeveloped and remote) location.
  Indonesian
  Di samping itu tidak hanya karena lingkungannya tetapi ini juga berkaitan tentang tradisi dan budaya yang membuat keberadaan provinsi Bali menjadi seperti ini.
  Literature PERHATIKAN AGAR SEIMBANG