Orti Hoax Tsunami

8A88BD26-8256-49E1-9C7F-9CE6AF78BE0E.jpeg
Photo credit
purikartoon.weebly.com
Contributor


You are not allowed to post comments.

Description


English

Balinese

Om Swastyastu, Dumogi Semeton titiang stata kenak lan rahayu. Titiang Kadek Rahari Megaranti saking Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Sane mangkin titiang jagi nyobiahang indik pengalaman sane titiang tandangin, inggih punika Orti hoax. Daweg punika titiang ngemolihang gatra indik tsunami. Orti punika tiang polih ring group WhatsApp. Ring rahinane sane sampun lintang, nepek ring pinanggal 14 11 2019. Kulawarga titiang biapara mawinan gumine magejeran, asapunika titiang polih kiriman video ring group WhatsApp. Samian kulawarga tiange jerih awinannya video sane kasobyahang olih oknum sane nenten bertanggung jawab. Ipun nyobiahang video sane ngicen gatra kocap pacang wenten tsunami ring Buleleng mawinan toya sagarane punika sampun munggah. Ipun ngerekam pikobet sane mialangin lan jadma samian ngungsi kagenah sane tegeh. Ipun taler ngraosang ring video punika, asapuniki gatrane Semeton hari ini gempa berpotensi tsunami, air laut sudah mulai naik. Ayo selamatkan diri, menuju tempat yang tinggi semeton . Manut gatra ipun saking Desa Pangastulan, kecamatan Seririt, Kabupaten buleleng. Awinan video punika, akeh anak sane pati kepug mataki-taki lan malaib mialangin padewekan ipun. Nanging sawitran titiange malih ngicen gatra indik video sane nyobiahang wenten bencana tsunami punika hoax. BPDB sampun mawanti wanti ngaraosang indik linuh punika nenten ngawinang tsunami. Titiang taler nganikain sareng reraman tiange mangda nenten sareng panik. Pamuputne anak sane ngawedar video hoax punika nyerahang padewekan ipun ka polisi.

Sepatutne iraga dados manusa sampunang pisan makarya orti sane nenten pasti sane ngawinang jadma lianan paling lan jerih utawi ketug. Nenten wenten pikenoh makarya orti Hoax punika, taler ngawinang kramane sami sengsaya. Inggih wantah asapunika sane prasida titiang icen indik pengalaman titiang pribadi. Suksma, Om Santih Santih Santih Om

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )