Jerih

From BASAbaliWiki
Root
-
Definitions
  • give up, afraid, the feeling after a threat is made en
Translation in English
afraid
Translation in Indonesian
takut
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
negara
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
jejeh
Andap
jerih
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
siap ane tiang abe matajen jerih gati
English
-
Indonesian
ayang yang saya bawa untuk sabung ayam penakut sekali
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Ida dane sareng sami ring galahé puniki, wisatawan dura negara utawi “bule” sané wénten ring Bali, dados soroh soroh sané kauratiang olih kramané santukan ngigel tur ngawinang para kramané jerih.
English
Adverse Immigration Problems: High levels of overstaying and violations of immigration regulations create a serious burden on the immigration system.
Indonesian
Pelanggaran Lalu Lintas yang Meningkat Data statistik mencatat peningkatan dramatis dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh sejumlah WNA.
Government "WARGA NEGARA ASING NGAWINANG MANAH AJERIH RING KRAMA BALI"
Balinese
Kawentenan e-coommerce puniki sekadi butik utawi tiuk, sane prasida taler ngemetuang pikobet sane ngeranayang UMKM ring Indonesia taler ring Bali merana/jerih, riantukan kawentenan oknum-oknum sane meadolan ring e-coommerce nenten ngangge sane kewastanin harga pasar, ipun meadolan mudah-mudah pisan, sinah ngawasanayang UMKM ring bali sepi bilih-bilih prasida bangkrut.
English
-
Indonesian
-
Government LRT Ngentosin Setra
Balinese
Adipati Blambangan jerih yening tan pagada besi kuning.
English
-
Indonesian
Tanpa diduga, dua selir Minak Jinggo, Dewi Sahita dan Dewi Puyengan jatuh hati dengan Damar Wulan.
Folktale Damar Wulan
Balinese
Perang puniki nenten ja unen-unen sane sida kacingak olih anak sane jerih sareng rah!
English
-
Indonesian
-
Place Desa Tenganan Pegringsingan Karang Asem.
Balinese
Nyén sané ngawinang krama Baliné jerih sakadi puniki?
English
-
Indonesian
-
Covid Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
Balinese
Sadurung wenten virus Corona puniki, iraga sareng sami mrasidayang nenten jerih nyalanang swadarma soang-soang ring pagubugan, Sakewanten mangkin sami sampun matiosan, jadma ring mrecapada mangkin sampun jerih yening nglaksanayang swadarma sareng anak akeh, napi malih nenten nyarengin pawarah-warah guru wisesa antuk ngamargiang Protokol Kesehatan punika ring geginan iragane makadi odalan miwah sane tiosan.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Panglalah Covid-19 Ngranayang Geginan Jadma ring Mrecapada Benyah Latig- Nyoman Miantari
Balinese
Covid 19 wiadin virus Corona ngawi jagate jerih.
English
Covid19 or Corona virus has made all of world side into difficult situation.
Indonesian
Covid 19 atau Virus Corona membuat keadaan dunia menjadi kacau.
Covid Gumi Gering, Gumi Gerit
Balinese
Ane cerik tonden pasti jerih, dayane adokang!” keto I Bikul ngedenang bayune.
English
-
Indonesian
Menurutnya, tak usah takut dengan burung garuda.
Folktale Jero Ketut
Balinese
Salantang jalan ia marasa bangga kerana I Sampi, buron gede tusing bani nglawan dewekne. “Sampi suba jerih, yadiastun buron gede jeg makirig ia kerana sing bani nglawan I Kidang.
English
-
Indonesian
Kaki Lingsir bagikan tugas kepada warga Siput sawah.
Folktale Kakul Ngalahang Kidang
Balinese
Nanging, kantun akeh parajanane mrasa nenten bebas tur jerih jagi ngumpahang daging-daging pikayunan.
English
-
Indonesian
-
Government Kebesan Berpendapat jadi Tolak Ukur Kemajuan Negara
Balinese
Nanging I Kedis Sangsiah tusing nyak jerih.
English
-
Indonesian
-
Folktale Kedis Sangsiah lan I Lutung
Balinese
Ipun malaib saling langkungin kerana jerih.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ki Balian Batur, Siat Peteng
Balinese
Panjak Beraban jerih ngarepang Kala Bebau kalintang sakti.
English
-
Indonesian
-
Folktale Lelipi Poleng Bukit Let
Balinese
Sabilang ada anak kolok, para rerama pastika nganikaang alit-alite mangda macelep ka umah utawi jero ngawinang alit-alite jerih sareng anak kolok.
English
-
Indonesian
-
Literature Anak Kolok Boya Ja Buduh
Balinese
Nanging punika tan ngaenang ragan tiange jerih lakar nyalanin kauripan.
English
-
Indonesian
-
Literature Ayo Bangkit, Yukk Kita Jualan
Balinese
Nyén sané ngawinang krama Baliné jerih sakadi puniki?
English
-
Indonesian
-
Literature Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
Balinese
Sadurung Wenten virus Corona puniki, irage sareng sami mrasidayang nyalanang Swadarma soang-soang antuk nenten medaging jerih ring kawantenan pengalah covid 19.
English
-
Indonesian
-
Literature Kegiatan masyarakat hancur karena peraturan dan pandemi covid 19
Balinese
Sami raris para kramane jerih ring kawentenan jagat tur banget pisan ngawinang sungkan angga riantukan kajerihan.
English
-
Indonesian
-
Literature Kyai Dangu
Balinese
Puniki ngawinang krama Ukraina merasa osah tur jerih antuk kawentenan perang sane nenten rered.
English
-
Indonesian
-
Literature Menjaga Persaudaraan dan Tergerak Menolong Sesama Sebagai Mahluk Sosial
Balinese
Ida Sang Rama muji Rahwana sane malaksana luih ritatkala ngamargiang tapa taler kasub pinaka raja mawisesa ring jagate sane nenten jerih yening seda ring rananggana.
English
-
Indonesian
Kakawin Nitisastra telah mempertegas hal tersebut bahwa kewajiban seorang raja memberi pelajaran kepada segenap rakyatnya, dari golongan utama, madya, nista sekalipun.
Literature Pamimpin: Catraning Jagat
Balinese
(Sang ksatria sane jaya ring ranang gana prasida ngamolihang rasa bagia, kawibawan, miwah karahayuan/ sang ksatria sane padem ring ranang gana, pacang ngamolihang suargan taler pacang kairing olih apsari-apsarine/ Sakewanten yening wenten jadma sane jerih ngamargiang payudan, ri sampuna padem pacang kasiksa olih cikrabala-cikrabala Bhatara Yama/ yening nenten padem, pacang kabaos nista taler kasuryakin olih kramane sami// Asapunika urip utawi sedannyane sang ksatria sane pateh manten, santukan yening kantun maurip, pacang ngamolohang suargan ring jagate puniki.
English
-
Indonesian
-
Literature Puputan
Balinese
Sepatutne iraga dados manusa sampunang pisan makarya orti sane nenten pasti sane ngawinang jadma lianan paling lan jerih utawi ketug.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Orti Hoax Tsunami
Balinese
Samian kulawarga tiange jerih awinannya video sane kasobyahang olih oknum sane nenten bertanggung jawab.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Orti Hoax Tsunami
Balinese
Sakewanten informasi" punika durung janten kawyaktiannyane duaning samian anake prasida nyobiahang informasi, punika sane ngawinang kramane jerih.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Puara Disinformasi Majeng ring Anak Istri
Balinese
Makejang buronné jerih tur ngalih tongos mengkeb ané tekis.
English
-
Indonesian
-
Folktale Rakrek Sakti
Balinese
Sauning titiang, Putu Bagas punika kalintang sakti, yadiastun ipun kategul nenten ja jerih ngarepang musuh.”
English
-
Indonesian
Cepatlah menyembah.
Folktale Sang Mong Nangtang Manusa
Balinese
Makejang jerih, masekeb ring genah soang-soang.
English
-
Indonesian
Banyak masukan dari supervisor saya yang membuat setiap bimbingan by e-mail.
Covid Sebet Metimpal Aget!
Balinese
Konvensi 1951 indik Status Pengungsi, negesin indik pararudan pinaka anak sane jerih santukan pawiadi indik ras, agama, bangsa, kelompok miwah partai politik, sane malianan sareng bangsan anake punika taler nenten nempahang dewek ring negara punika.
English
In this regard, there are many ways that can be done to build awareness towards refugees.
Indonesian
Konflik Rusia vs Ukraina menyebabkan banyak dampak bagi dunia.
Literature Bantuan Kemanusiaan Untuk Pengungsi Ukraina
Balinese
Sareng ngunggahang kualitas objek pariwisata sane wenten, kesinarengin sane ngemastiang para pariwisatane sane jagi pacang rauh mangda nenten madue rasa jerih santukan wenten virus santukan ring objek punika sampun kalengkapin antuk protokoler sane sampun berstandar internasional.
English
-
Indonesian
-
Government Upaya Pariwisata Bali Matangi
Balinese
Saantukan punika nenten wenten purun ngarya pikobet ring anak tiosan, riantukan jerih jagi ngamolihang pikobet sane pateh.
English
This philosophy applies not only among the Balinese or the people in general, but also to the whole creation.
Indonesian
Itulah yang menyebabkan masyarakat Bali tidak berani membuat masalah dengan orang lain, karena takut akan hal itu juga menimpanya.
Intercultural What Makes Bali Have Salunglung Sabayantaka ?
Balinese
Yen ia lekad di Anggarane, ia enggal jerih teken gae.
English
-
Indonesian
-
Lontar Wuku Sinta