Wuku Sinta

20220917T072750496Z700391.jpg
Name of Lontar
Wuku Sinta
Identification
Wuku
Photo Reference
BASAbali Wiki
Location
Credit
Reference
Background information
  • Pawukon di Bali


You are not allowed to post comments.

Summary


In English

In Balinese

Betara Yamadipati: keras, tusing nyidang tawah

Kayune kayu putih: keras nanging dadi anggon ubad

Kedisne guak tur kokokan: celang pesan makeneh

Satone rangrangan: yen ngutgut, sing kodag baan naenang sakitne

Gedongne di arep, maumbul-umbul: ngelah wisesa

Lumbung puyung: arta branan bisa telah

In Indonesian

Direct transcription/translation


Bahasa Kawi/Kuno


In English

In Balinese

Anake ane lekad di Wuku Sinta ngelah keneh ane celang. Ento awanan ia bisa nampi baos niskala. Yen ia lekad di Anggarane, ia enggal jerih teken gae. Yen lekad di Sukrane, ia sabar. Yen lekad di Budane, ia kenyih tur enggal pedih. Ia masih keras nanging mabudi luur. Ia dadi tongos masayuban yen ada anak kena sengsara, gelem utawi katundung. Ia jemet magae tur pagaene tamped. Demen matapa. Ia bisa kena sengkala yen tuuhne suba liwat seket tiban.

In Indonesian

Index