makeneh

  • like to do something this way
  • to have an opinion, want, intend
Andap
makeneh
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Ia makeneh ngilangang sebetne aji ngorta ka pisaga, nanging buka matutuh nyemingkin buta sebetne nyayan nyangetang krana pisagane demen ngae pisuna.
[example 1]
She intends to alleviate her sadness by sharing it with her neighbor, but like an eye medicine make you blind, her sadness has doubled because her neighbor like to spread lies (said of someone who should not try to do something but does so anyway, making whatever he is doing worse than before).

Property "Word example text en" (as page type) with input value "She intends to alleviate her sadness by sharing it with her neighbor, but like an eye medicine make you blind, her sadness has doubled because her neighbor like to spread lies (said of someone who should not try to do something but does so anyway, making whatever he is doing worse than before)." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Komik 104 - Joged.jpg
Let's dance, Brother.

Just remember, if you want to get down, do it properly. Don't incite lust or the like. This is our own tradition, don't spoil it. In the future tourists will look at our tradition and think that it's ugly. We who own this tradition should honored it. Alright, Yan!

Go!!!!

Property "Word example text en" (as page type) with input value "Let's dance, Brother. </br>Just remember, if you want to get down, do it properly.</br>Don't incite lust or the like.</br>This is our own tradition, don't spoil it.</br>In the future tourists will look at our tradition and think that it's ugly.</br>We who own this tradition should honored it.</br>Alright, Yan!</br>Go!!!!" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Luh Ayu Manik Mas teka ngoopin, kewala ia musti makeneh lakar ngamatiang monster ane sujatiné kena iusan ala polusin i manusa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anak ia suba mati amah buron.”

“Yadiapin ja belin kaine suba mati, kai makeneh ngalih, apang bangkene dogen apa tepuk.”

“Nah, lamun keto, mai kai nulungin!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makeneh lantas I Angsa ngajak I Kerkuak kema ka tukad dangin desa ngalih amah-amahan.

“We Kerkuak di tegale suba telah amah-amahane, lan bareng ajak icang ka tukad dangin desa ngalih amah-amahan,” keto munyine I Angsa.

“Ye jeg ngepas sajaan, basang icange suba layah!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen suba nawang buka keto, lan jani kenken caranne iraga makeneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak makeneh ngugat Ida Bhatara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak lantas makeneh ngmlinunin sayemwarane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulian tutur I Meme mase tiang dadi makeneh yening ipidan memen tiange anak muani ane demen nutur bogbog miwah ngae pisuna.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipun lantas makeneh magedi uling telagane, madunungan sambilang ngalih-ngalihin telaga melah.

In English:  

In Indonesian:   Di telaga itu ada angsa jantan dan betina sedang mandi.

In Balinese:   Agetne, satonden pamerintahe nombang bandara lan pesawate, tiang suba makeneh lakar mulih ka Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Para guru sami kadroponan makeneh, ken-ken carane jani mlajah on line nenten je sami sisyane ngelah HP.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dinane ento kurenan tiange malipetan ka tongose ngkos, makeneh ngalih gae serabutan apang ada tambahan, krana suba sing luung kenehne yen buin malipetan nongos di kampung ulian pakrimik desane.

In English:  

In Indonesian:   Hari itu suami saya bertolak ke kosan kami, berniat mencari pekerjaan serabutan agar ada tambahan penghasilan, karena sudah tidak bagus rasanya kembali ke kampung halaman karena cibiran orang di desa.

In Balinese:   Kalingan madaar di restoran, lakar meli nasi jinggo dogen tiang nu makeneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang makeneh yen tiang lolos lumayan maan wantuan tiap bulan Rp 600.000.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Prajani ngetel puesne tur makeneh nyarap bebedage totonan. “Yen ne amah sinah betek basange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I macan poleng makeneh nyarap i cicing alas. “Da jejeh Poleng, manira mastu cai dadi macan poleng ane galak,” ucap Ida Bhagawan sinambi ngurut-ngurut tendas cicinge.

In English:  

In Indonesian:   Di belakangnya tampak seekor macan tutul mengejarnya.

In Balinese:   I Truna Bagus suba makelo jumahne, ngomong ia teken memene, “Meme jani icang suba kelih, icang makeneh teken anak luh, alihang icang anak luh!” “Aruh Dewa Ratu, nyen men anake alih meme?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Truna Bagus suba makelo jumahne, ngomong ia teken memene, “Meme jani icang suba kelih, icang makeneh teken anak luh, alihang icang anak luh!” “Aruh Dewa Ratu, nyen men anake alih meme?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas tiang makeneh, kene terak alih-alihane jani, yening tiang milu nyongkok dibucun sakane tusing magae, suba pasti lakar makenta ajak onyang.

In English:   It was exactly the full day of Kadasa, where I prayed in front of Bhatara Hyang Guru, asking for a way to get inspired to sell, after praying, suddenly my offering container was burnt with incense.

In Indonesian:   Tidak bertele-tele, saya langsung bertanya dengan ayah saya, apa saja alat-alat untuk ngecat.

In Balinese:   Panglimbak guminè jani

Suba tusing kena baan ngorang Mara seger ajak ngorta Akijapan bisa suba kena penyakit Mirib enè cihna gumi kaliuga Neked pamineh tusing dadi tepasin Timpalè ada maan kenè Ada maan keto To konè bakat kenehang To konè iriang Yen mirib suba pantes Do buin ento omonganga Yèn mirib tusing pantes kangguang paesè gelekang Do makeneh anè boya-boya Yèn ngelah ja karang awak Kangguang ento tandurin Nuju sanjanè teka Ditu laku masliahan Anak rtanè suba ngemang paplajahan Baang malu beburonè tis pules Baang malu tentanduranè melah maangkian Apang joh teken manusanè Ané ngelah pamineh

Krikil lalab bisa dadi nasi

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging ipun tetep mapi-mapi buta ane lemet tur tusing makeneh ngamah godogan. “Titiang pacang nyalanang karmaphala,” I Lelipi Tua nugtugang satuane. “Satonden mati, tiang lakar ngandong godogan.

In English:  

In Indonesian:   Ular itu melihat ratusan kodok berjejer di atas permukaan kolam.

In Balinese:   Tiang inget dugas ento bapak guru metakon “Ape ento kepanjangan Covid_19?”, tiang makeneh “ape ento covid_19 aa?”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging satonden ragane nyumuin mamaca buku ane nglilayang ene anggon ngalih pasautne, tegarang orahang teken tiang: Apa ngranayang ragane makeneh langite mawarna pelung?

In English:  

In Indonesian:   Tetapi sebelum kalian mulai membaca buku yang menyenangkan ini untuk mencari tahu, coba beri tahu kami: mengapa kalian berpikir bahwa langit berwarna biru?

In Balinese:   Sesai tiang makeneh nguda bisa madan padang gajah nanging baang sampi?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen nyai makeneh dadi nak muani bajang, maisi pinunas nyaine,” keto kone raos anake odah ento, lantas ilang.

In English:   By the time it is granted, Miss Daha Tua became a young fine gentleman, then he was very happy.

In Indonesian:  

In Balinese:   Di gumine cara jani mula saja PPKM; pada-pada keweh makeneh, pada-pada keweh maulehan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen media tur lakar promosi kesehatane liu tur terus kaunggah di ambarane, tiang yakin ngancan liu kramane ane ngresep indik baya pandemi COVID 19 ene, apanga masyarakat nyidang makeneh bijaksana tur kooperatif nyalanang kebijakan indik COVID-19 ene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di masan COVID buka jani, kondisi pawongan tur palemahane enggal sajanmaobah tur ngawe masyarakate bingung tur sukeh makeneh lakar malasang encen kabar luung, encen kabar beneh tur encen kabar ane hoaks.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen prade jani disubane suba longgar, tiang makeneh, kebijakan nenenan nu majalan apa tuah greget dimalu dogen?

In English:  

In Indonesian:   PPKM Darurat sudah berlalu.

In Balinese:   I Pucung, pianak lengit sane makeneh teken Raden Galuh

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ene madan corona

Makejang pada mulih Makejang ngoyong jumah Pada maca buku Pada maolahraga Lan ngae karya seni Pada melajah ane baru Pada ngoyong lan ningehang Mare inget teken dewek Anake sembahyang lanmaturan Mara inget teken ne baduuran Mare ningalin dewek pedidi Makejang makeneh len Ada ne sakit, ada ne seger Idup sing ada jelema liu Idup belog lan sing ada guna Matepuk dewek pedidi Ngeing ulian ada ne mati Makejang suba ilang Ne krana pikobet ne teka Ne krana iraga ngsap tur lali Bes ampah idup di gumi Ida betara sampun ngingetang Pang iraga de engsap

sembahyang lan maturan

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yèn mirib tusing pantes kangguang paesè gelekang, eda makeneh anè boya-boya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipidan kadirasa magenep aluh, lakar kija-kija tusing liunan makeneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala ane jani, solah jadmane nyansan soleh sawireh disubane ada negara Indonesia, buin ada ane makeneh nyujukang kadaton, ngaku ririh tur pradnyan muah ngedengang kuasa.

In English:   Furthermore, if we re-read the historical books of Indonesia, the warriors prepared themselves with weapon of knowledge and sharp bamboo to prevent Indonesia from invaders attack.

In Indonesian:   Begitu pula dengan organisasi sesat yang berdasarkan agama lainnya yaitu organisasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) pada tahun 2016, dan telah memiliki pengikut hingga 50.000 orang.

In Balinese:   Makejang anake inguh paling kemu mai ender corona, apa sujatiné corona né to ?, yen jumah tiang makeneh nak tuah penyakit biasa dogen, kuala nyajang makelo mare ngerasayang pedih ulian corona.

In English:  

In Indonesian:  
  1. Fred Eiseman
  2. balqkomik01 , Urip Adi