Literature Krikil Malablab

20200322-WA0079.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Panglimbak gumin jani Suba tusing kena baan ngorang Mara seger ajak ngorta Akijapan bisa suba kena penyakit Mirib en cihna gumi kaliuga Neked pamineh tusing dadi tepasin Timpal ada maan ken Ada maan keto To kon bakat kenehang To kon iriang Yen mirib suba pantes Do buin ento omonganga Y n mirib tusing pantes kangguang paes gelekang Do makeneh an boya-boya Y n ngelah ja karang awak Kangguang ento tandurin Nuju sanjan teka Ditu laku masliahan Anak rtan suba ngemang paplajahan Baang malu beburon tis pules Baang malu tentanduran melah maangkian Apang joh teken manusan An ngelah pamineh Krikil lalab bisa dadi nasi

  In Indonesian