Literature Krikil Malablab

20200322-WA0079.jpg
Photograph by
Authors
Subjects
  Reference
  Where this story takes place
  Event
  Reference

  Description


  In English

  In Balinese

  Panglimbak gumin jani Suba tusing kena baan ngorang Mara seger ajak ngorta Akijapan bisa suba kena penyakit Mirib en cihna gumi kaliuga Neked pamineh tusing dadi tepasin Timpal ada maan ken Ada maan keto To kon bakat kenehang To kon iriang Yen mirib suba pantes Do buin ento omonganga Y n mirib tusing pantes kangguang paes gelekang Do makeneh an boya-boya Y n ngelah ja karang awak Kangguang ento tandurin Nuju sanjan teka Ditu laku masliahan Anak rtan suba ngemang paplajahan Baang malu beburon tis pules Baang malu tentanduran melah maangkian Apang joh teken manusan An ngelah pamineh Krikil lalab bisa dadi nasi

  In Indonesian


  Name of Other Language

  -

  Translation into another Indonesian language

  -

  Comments


  There are no comments yet