Caption - Ngaritang Sampi - Dewa Gede Arnama

P 20200601 162636 BF 1 1 2 1.jpg
Title
Caption - Ngaritang Sampi - Dewa Gede Arnama
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Ngaritang Sampi. Mula saja, tiang anak desa. Uli cerik suba biasa nutug rerama magarapan ka abian. Ngubuh sampi aakit, masanjata baan arit, majalan ngalih ane kasengguh padang gajah. Sesai tiang makeneh nguda bisa madan padang gajah nanging baang sampi?. Miribang tiang, padang ento gede-gede makada kaadanin padang gajah, yen sing keto padang ento ane paling demenina kaamah baan gajah. Nah keto ja malu tiang narka. Sing karasa jani tiang suba dadi mahasiswa, ngalahin desa luas ka kota. Mapakian kedas maimbuh jas turmaning ngandong tas. Sing kabayang baan tiang, sedeng demena tiang luas ka kampus nadak sara lekad virus ane madan Korona. Sasukat ento tiang kamulihang, mawali ka desa, sing dadi pesu kija, apang tusing makunyit di alas ngajak leak ane madan Korona. Korona ngaenang gumine sepi, apabuin di desa makejang keweh. Mabelanja keweh, hasil petani di desa ane kanggo adep maaji mudah, ane lakar beli ngangsan mael. Kanggoang ane jani mawali ka abian maubuhan sampi, mamodal ngelah padang gajah tur don uli entik-entikane.Tiang buin nyemak gae daki, matepuk ngajak sampi, ngisiang arit matimpal tali. Sabilang wai tiang ngarit padang mawarna gadang apang basang sampine bengkang. Disubane basang sampine bengkang ulian suba betek, mara keneh tiange liang.

   In Indonesian