Literature Para Anak Muda Di Masa Sekarang

From BASAbaliWiki
20230509T104232247Z811531.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMA Negeri 2 Abiansemal
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Wyn Sumerta

  14 months ago
  Votes 0++
  Yen papinehin, jeg mula saja, anak jaman jani bek ane bani teken anak sane kelihan, etika sane kirang sopan, uling pendidikan sepatutne mresidayang ngebentuk etika sopan santun ring anak jaman jani punika.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Para Yowana ring Aab Jagate Mangkin

  Awuku sampun lintang titiang nyarengin lomba pramuka. Sawai-wai titiang malajah lan latian kirang langkung abulan. Guru Pembina titiange nglatih ring jenjang SMA lan SMP. Punika mawinan titiang lan timpal titiange latian sabilang dina ring SMP punika. Tatkala latian punika kasarengin olih sisya SMP lan SMA. Wenten cingakin titiang anak cerik, nanging nenten je didian, ipun ngajak timpal-timpalne, uling gedung lantai 3 ia ngelunin titiang lan timpal titiange. Mawit nika titiang makeneh, adi kene ye anak cerik jani, nenten ngelah etika, tusing nawang lek, apa buin ritatkala anak punika ngelunin tiitiang wenten gurune sane liwat. Ditu titiang mekeneh pendidikanne jani mula melenan tekenne pidan. Dugas pidan jeg ketat pisan pendidikanne, memunyi abedik tusing bani, nyeh keni sanksi. Yen jani sisya-sisyane punika wanen pesan teken aturan sekolah apa buin etika sisyane yening wenten anak nenten kenal. Pangaptin titiang dumogi pendidikan ring Bali puniki ngancan ngamecikang lan ngutamayang etika sopan santun. Saking sekolah sisya-sisyane ngamolihang kaweruhan taler ngamolihang indik tata etika sane patut.

  In Indonesian