UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Luu-Liu Sing Rungu

From BASAbaliWiki
20240418T060445291Z537730.jpg
0
Vote
Title
Luu-Liu Sing Rungu
Affiliation
SMA Negeri 1 Seririt
Regency/City
Buleleng
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://www.beritasatu.com/news/318697/kawasan-wanigiri-buleleng-dipenuhi-sampah-plastik#menu-canvas
Video Credit/Source
-
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

-

In Balinese

Sameton ta n sing nepukin luu mabrarakan? K nk n an rasayang y ning nepukin luu mabrarakan? Keto an pepes tepukin tiang nyabran wai. Tusing di jalan, di peken, keto masi di tongos-tongos an ram . Liu tiang nepukin luu utaman luu plastik an mabrarakan kadirasa tusing ada an rungu. Yadiastun tiang nawang pemerintah suba mesuang aturan indik sampah plastik sak wala luu plastik ngliunang dog n tepukin tiang. Tiang makeneh suba majalan aturan apa k nk n? Y ning uratiang, jani liu sajan dedaaran an mabungkus aji plastik. Mula saja aluh lan praktis, sakewala baya luu plastik en patut pesan katangarin. Ulian anak tusing nawang, liu masi anak an morbor luu plastik ento. Tusing rungu tek n an madan pencemaran, luu plastik ke ento ngidang masi dadi tongos legu dadine bek wargane ane kene penyakit deman berdarah.Yening sameton uratiang luu plastik enu macampuh mabrarakan ajak luu an l nan. Tongos ngutang luu masi langah an anut teken soroh luun sakadi luu organik, anorganik, lan B3. Sapatutn pemerintah seken nguratiang indik luu plastik en . Tusing pragat ngelah aturan dogen, sak wala k nk n di kraman masi patut kauratiang apang nyak cara tetujon . Pemerintah utaman dinas apang nguratiang lan ngecek pajalan aturan ane suba ada. Uli TK lan SD apanga murid seken nawang lan tangar tek n baya luu plastik. Yening uli cenik suba urati lan biasa sinah sayan kelih nyak rungu teken luu plastik. K nk n baya luu plastik masi apang tawange tek n cenik-cenik uli TV, HP, lan an l nan. Ne jani langah sajan tiang nepukin ada berita lan info an nyatuayang baya luu. Uli cenik sing ada jejeh krana pemerintah enu kuang nguratiang wantah nga aturan dog n. Lenan teken ento, pemerintah sapatutn ngajain di masyarakat di keluarga apanga sayan bedik anak nganggon luu plastik. Y ning nganggon plastik masi apang nawang k nk n caran ngolah luu plastik apanga maguna tusing nyemerin palemahan . Liu jani luu plastik an dadi ecobrick, dadi pot, lan barang-barang an ngidang maguna anggon sadina-dina. Pelatihan-pelatihan ngolah luu plastik masi apanga sayan liu ada. Yening ento suba liu ada, tiang marasa indik luu plastik en ngidang lakar sayan medikang.

In Indonesian

-