Peken

peken

p)k)n/
  • market (Andap) (Noun)
Andap
peken
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
pasar
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Komang10.jpg
Tiang madagang di Peken Kintamani
[example 1]
I sell at the Kintamani Market

Aa..ring Peken Tampak Siring, ke kanan, ngaleran drika.
[example 2]
Yes, in Tampak Siring market, to the right, there to the north.

Kitlv peken 1935.png
Peken. 1935
[example 3]
Market. 1935

Peken kitlv 108152 1925.png
Peken. 1925
[example 4]
Market. 1925

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Gegaenne sai-sai ngalih paku lan sang, adepa ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane bungane pada kembang, I Grantang ngalap bungane ento tur adepa teken Men Bekung ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pejalane I Cupak ngetor kabatek baan jejehne, jani suba neked kone ia di jaba puri Kedirine, ditu I Cupak nepukin peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nganteg di peken dapetange I Cupak masehin lima mara suud madaar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas tonden ada corona, liu saudagar-saudagar uli dura desa mablanja ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sekate covid-19 ampun nyerang cluster pasar utawi peken, tiang ten maang malih Memen tiange medagang ring peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Be sing nyidayang medagang ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang lakar melajah nyalanang hidup ring era new normal niki, nyumunin uli meblanja ke peken, megae ke sekolah anggo nyiapang tahun ajaran baru, ngatehang I Meme mulih ke jumah bajangne, liu malih sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadinne pasaian tiang nyidaang ngalapin bunganne, sabilang sanja adep tiang ka Peken Galiran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Taler seni kriya marupa patung, lukisan, ukiran, pinaka oleh-oleh rikala rauh ka peken sukawati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang sebagai anak truna ngerasayang keweh ngalih pipis di masan corona care jani, nanging tiang tetep berusaha nguwangun usaha, tiang medue usaha ngadol baju bekas utawi second , di peken tiang ngalih baju memerek meli aji 20 tali lantas adep tiang aji 50 nganti 100 tali usaha sane kadirian titiang puniki sampun mejalan 5 tiban, usaha niki wantah ngerereh baju bekas ring Pasar Kodok.

In English:   As a young person, I find it difficult to make money in the current corona era, but I am still trying to build a business, I have a business selling used or secondhand clothes, in the market I look for branded clothes and buy them for 20 thousand then I can sell up to 50 Up to 100 thousand businesses that I have founded have been running for 5 years, this business only looks for used clothes at the Frog Market.

In Indonesian:   Saya sebagai anak muda merasa susahnya mencari uang di masa corona pada saat ini, tapi saya tetap berusaha membangun usaha, saya punya usaha menjual baju bekas atau second, di pasar saya mencari baju ber merek dan membelinya sebesar 20 ribu lalu bisa saya jual sampai sebesar 50 sampai 100 ribu usaha yang sudah saya dirikan ini sudah berjalan selama 5 tahun, usaha ini hanya mencari baju bekas di Pasar Kodok.

In Balinese:   Tetep semangat medagang online miwah medagang ring peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Memene lantas ngidih tulung tekening I Belog apang ka peken meliang bebek.

In English:  

In Indonesian:   Ibunya pun minta tolong ke anaknya untuk beli bebek di pasar.

In Balinese:   Kacarita jani I Belog padidiana jumah, tusing ada ane nyakanang, ban layah basangne lantas ia ka peken meli ubi, kasela, gatep, muah ane len-lenan ane sarwa mudah-mudah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita jani sedek semengan, memenne bakal luas ka peken.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan sekarang ibunya datang.

In Balinese:   Buin manine, buin memenne ka peken.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan sekarang ibunya datang.

In Balinese:   Jani kacerita memenne I Ketimun Mas, mara teka uli di peken.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan sekarang ibunya datang.

In Balinese:   Sai-sai I Tiwas ka alase ngalih saang lakar adepa ka peken.

In English:   I Sugih said, "Eh Tiwas, find me louse!

In Indonesian:   I Sugih segera menuju ke rumah I Tiwas, lalu berkata seperti ini, “Eh Tiwas, ini aku mendapatkan kutu satu.

In Balinese:   Disubane katanding, udangne lantas adepa ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén anut tekén ané kasobiahang gatra di tipiné, di surat kabaré tekén ané ada di internété, anak ulian bukal lan sakancan bén buron alasé ané adepa liu di peken Wuhané nularin sasab SAR-CoV2.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring muncuk sisi kaler, akeh wenten jukung mawarna-warni makta ulam sane kaadol ring Peken Kedonganan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Desa Adat Sumerta pinaka desa adat sane wenten ring Kota Denpasar, madue petangolas banjar sakadi Banjar Tegal Kuwalon, Banjar Sima, Banjar Kerta Bumi, Banjar Peken, Banjar Pande, Banjar Lebah, Banjar Kedaton, Banjar Bengkel, Banjar Kepisah, Banjar Ketapian Kelod, Banjar Ketapian Kaja, Banjar Abian Kapas Kaja, Banjar Abian Kapas Tengah miwah Banjar Abian Kapas Kelod.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Elise ane nepukin parindikan ento mekesiyab nyagjagin tur metakon teken memene." Me, adi meme ngeling",Elise metakon sahase medalem memene. "Meme katundung ajak nak di peken".

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ri kala Pasah, Pan Koncreng lan Men Koncreng luas ka peken.

In English:  

In Indonesian:   Saat hari Pasah, Pak Koncreng dan Bu Koncreng pergi ke pasar.

In Balinese:   Peken utawi pasar mabuka pateh sekadi dumunan, yening pasar mebuka tengai nanging metutup selid punika mawinan krama ne megrudugan jagi matumbasan ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Peken utawi pasar mabuka pateh sekadi dumunan, yening pasar mebuka tengai nanging metutup selid punika mawinan krama ne megrudugan jagi matumbasan ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa dogen ane tolih tiang di peken?

In English:   What things can you see in the market?

In Indonesian:   Apa saja yang kami lihat di pasar?

In Balinese:   Lan tiang ten ensap antuk nulungin ibu sareng ajik mekarya jaje sane keadol ring peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Don selasawi punika nyabran awuku alap e tur adole ka peken, yening jae lan kunyit punika nyantos ia wayah, wawu mresidayang ngadol tur ngamolihan jinah, yening don selasawi punika nyanbran awuku sampun ngemolihan jinah yening adol ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulian covid-19 akeh pisan sane medagang online, sosmed sampun care peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Covid-19 utawi Corona ento simalu wit uli Duranegara gumi Cina Tengah Wuhan, virus corona ento katarka uling bukal anѐ liu ada di Cina tengah, bukal ento liu adepnѐ di peken Wuhan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Warung, peken, toko yen kabatasin dagange ngeluh sing ngidang hidup.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kema ka peken beliang icang be celeng, lakar basa, baas liunang, sambilang masi ngaukin brayane ajak mulih apang ada nulungin malebengan!” Memenne tusing liu raos laut majalan mayah anggehan tur mameken meli magenepan lakar anggona mebat-ebatan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngiring ngwangun wirausaha milenial ring jaman revolusi industri 4.0 malarapan antuk nglimbakang peken tentenan pinaka pasar mingguan majeng ring para yowanane Desa Suter ngelah Gedung serba guna ane gede, luih tur mewah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Peken tentenan ento mabukak nuju sabtu peteng dogen apang tusing ngugul sekolah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh ia nak muani tur bajangan teken Ni Daha Tua, dadi liunan dogen ia nyidayang negen saang mulih, tur sai-sai ia nyidayang ngadep saangne ka peken.

In English:   Although that, because he fed many mouth, he often left with not enough meal.

In Indonesian:  

In Balinese:   Istilah puniki mawinan akeh semeton sadu utawi bebas melelunga ke tongos melali, ngajak kulawarga meplesiran, meblanja ring peken utawi mall nenteng ganggen masker, lah nenten je jejeh sareng COVID-19.

In English:  

In Indonesian:   Ibarat angin, virus corona akan tetap ada di sekitar kita.

In Balinese:   Di peken ene sube liu masih ade dagang baju, kerajinan lan ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani reraman tiange madagang jukut di peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di peken ene sube liu masih ade dagang baju, kerajinan lan ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   B: Oh drika, dauh peken Bali, sane paling jaen.

In English:   B: Oh, just over there, the most delicious one is at the west part of the Bali market.

In Indonesian:   B: Iya di sana, kapanpun, Saudaraku!

In Balinese:   Jani yen tiang majalan nuju ka peken, utawi motokopi, utawi ka toko buku musti liwat jalur stopan PPKM.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krana, mangkin sampun akeh peken utawi pasar tradisional sane nglaksanayang protokol kesehatan sane kaperintah olih pemerintah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Covid-19 puniki selain ngranayang semeton khususnyane warga bali, sane warganyane pedagang, mayoritas banten, busung, bunga miwah sane lianan menurun pendapatannyane krana jejeh mablanja ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bes lebian dagang jukut jani di pekene.” Keto anake ngomong dugas tiang ngorahan lakar madagang baju utawi jukut di peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di Wuhan ento ada peken tradisional sané ngadep bé buron cara lelipi, nyingnying, bukal, dongkang, cicing, ajak buron sané lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Astungkara, dini utsaha rotine nyak lancar masari, kanti tiang nyidaang nyewa toko di peken, anggon tiang ngadep roti lapis segitiga lan soroh roti ane lenan ditu.

In English:   My triangle bread business ran smoothly and I even contracted a shop in a market to sell triangle bread and several other loaves there.

In Indonesian:  

In Balinese:   Nenten nika manten liu masyarakat terutama Bali sebet krana ulian gering agung covid puniki liu masyarakate keilangan gaene, mekejang sampun beralih profesi wenten sane dados dagang wenten maburuh ditengah peken ne apang payu meli ajeng – ajengan, paketan anggen pianakne sane kari masekolah miwah lakar banten sewai – wai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rikala ka peken nyarengin memen tiange, tiang nyingakin akeh krama sane medal nenten nganggen masker.

In English:   Everyone must feel the same way as me.

In Indonesian:   Yaampunn saya terkejut sekali.

In Balinese:   Kanti ked mabelanja ka peken kadirasa takut-takut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   COVID-19 ento sing je len tuah virus ane ngaenang gumine gerit buka jani, makejang sembakone pade menek, COVID-19 ngaenang makejang peken, sekolah,miwah tongos wisatane matutup, torise ane biasane sliwar-sliwer jani suba magedi ulian pandemine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang pepes tuturanga di jalané, di penggaké, di warungé, di pekené, wiadin di cariké.

In English:   People say I'm a spoiled parent because my child uses diapers.

In Indonesian:   Aku sering dibicarakan di jalan, di angkringan, di warung, di pasar atau pun di sawah.

In Balinese:   Makejang bangunan ane ada matutup, contone sekolah, kantor, peken, lan tongos malali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Liu anake marerod di pasihe ngalih be lakar adepa ka peken.

In English:  

In Indonesian: