More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

Ngiring ngwangun wirausaha milenial ring jaman revolusi industri 4.0

20220416T042316241Z365843.jpg
0
Vote
Name of Place
Ngiring ngwangun wirausaha milenial ring jaman revolusi industri 4.0
Location
Reference
Lontar
  Folktales
   Biographies
    Children's Books
     Books
      Holidays and Ceremonies


       Add your comment
       BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

       What policies should the government enact to improve problems in your village?

       Information about place


       In English

       In Balinese

       Ngiring ngwangun wirausaha milenial ring jaman revolusi industri 4.0 malarapan antuk nglimbakang peken tentenan pinaka pasar mingguan majeng ring para yowanane Desa Suter ngelah Gedung serba guna ane gede, luih tur mewah. Biasane, sadina-dina kegiatan ane kalaksanayang di bale serbaguna ento luire anggona olahraga ajak bajang-bajang tur teruna-turane makadi skateboard, senam ibu-ibu, tur bulu tangkis. Kanti jani, Gedung Serbaguna ento tonden maksimal pikenohne. Apa buin jani gedung ento suba kapah anggona tongos kegiatan, sajaba yen ada acara penting luire lomba bulan bahasa Bali, seminar, tur kegiatan dines ane lenan. Liunan yowanane di desa Suter demen madagang, ngadep sakancan dagangan luire jaja bali, dedaaran ane siap saji, inem-ineman cara boba, pop ice tur ane lenan. Ada masih ane ngadep baju ane jani liu sajan demenina teken anak-anak teruna teruni. Nolih kondisi buka keto, tiang ngelah sarin keneh apang bale serba guna di desan tiange ento nyidang anggona ajak teruna teruni milenial ngadang kreativitas ane matetujon nincapang ekonomi di desa. Di video ene tiang dot nyobiahang isin keneh tiange apang anggona kebijakan teken prajuru desane tur pemerintah. Mogi-mogi ja pemerintah ledang mendukung apang balai serba guna di Suter nyidang dadi peken ten-tenan ane kalaksanayang aminggu cepok nuju sabtu peteng. Ane maadep-adepan tuah teruna terunine di desa apang yowana milenial ento ngelah kreativitas anggona nincapang ekonomi desa. Peken tentenan ento mabukak nuju sabtu peteng dogen apang tusing ngugul sekolah. Program peken ten-tenan pasar mingguan ene masih tusing ja lakar ngugul kegiatan-kegiatan ane lenan ane merluang tongos di balai serbaguna ento krana tuah anggona aminggu cepok dogen. Gegiras generasi mileniale pinaka ane lakar nyalanang programe ene, sokongan uli prajuru desa tur krama seken-seken kaperluang. Prajuru desa nyidang ngwantu nyediaang sokongan galah, keamanan, fasilitas tur ijin nganggon bale ento. Kramane dadi mablanja kema, milu promosi teken krama ane lenan apang kegiatan ene nyidang terus majalan. Kegiatan peken tentenan ene sujatine sajan-sajan merluang dukungan uli krama tur pemerintah sawireh apa-apa ane positif pastika lakar mabuah ane positif anggo ajak makejang.

       basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik ngwangundesa membangundesa milenialberaksi

       In Indonesian


       Ni Putu Lilis Aprillia