How to reduce waste at school canteen?

From BASAbaliWiki


Gaudia Anjeli

3 months ago
Votes 0++
menghindari alat makan sekali pakai dan tidak menggunakan plastik atau kresek untuk membungkus makanan

Anonymous user #1

3 months ago
Votes 0 You
alamat

Anonymous user #1

3 months ago
Votes 0 You
Kanti nyag

Anonymous user #1

3 months ago
Votes 0 You
Ngabe bekel uling jumah

Anonymous user #1

3 months ago
Votes 0 You

Yéning selehin saking sisi soang-soang, pikobet puniki sayan nglimbak santukan para sisyane kirang urati ring kawéntenan palemahannyané. Antuk punika, titiang ngusulang solusi anggen nanganin sampah ring kantin sekolah:

1. Ngambil bekel saking jumah (nganggep kotak makan lan tumbler) Antuk pamargi puniki, iraga prasida ngirangin pikolih sampah sane kapolihang saking konsumsi kantin santukan tumbler miwah kotak ajengan prasida kaanggen malih.

2. Ngirangin penggunaan sampah plastik sane berkala lan bertahap Kauripan iraga sampun kakeniang antuk plastik. Duaning punika iraga patut ngentegang malih pangelimbaknyane.

3. Nincapang galah luu Ngamecikang genah sampah sané becik, prasida ngwantu ngirangin genah sampah sané nénten becik.

Nanging sapunapi ja, rasa eling ring angga pinaka pahan sane mabuat pisan sajeroning nanganin sampah ring kantin puniki.

Pradnya Diannanta

3 months ago
Votes 1++
Manut sikian tityang, ngininin indik puniki, wenten makudang-kudang cara sane dados tityang aturang, inggih punika sane kapertama punika ngakehang genah leluu ring kantin sekolah mangdane para sisya-sisyane sami aluh ngutang leluune ring genah sane patut tur nenten nilehang leluune mekacakan. Sane kaping kalih punika inggih punika dadoa 'meminimalisir' ngidikang sane mawasta leluu sekadi leluu plastik, bungkus makanan miwah sane lianan, dados kagentos antuk umpami sekadi yening wenten sisya utawi guru pegawai sane numbas ajeng-ajengan dados nganggen piring utawi mangkuk ring kantin utawi soang-soang, tur nganggen piranti sane anut becik ring palemahan sekadi don biu miwah sane lianan. Sane kaping untat sane dados aturang tityang inggih punika antuk ngicenin pewarah-warah, edukasi, kampanye ring para sisya miwah warga sekolah sane wenten ngininin indik "Kantin Bebas Sampah" tur taler masi ring nyaga kabersihan sekolah, duaning yening kantin bersih utawi kedas sinah sekolah ipun taler masi bersih saking sane mawasta leluu.

Pradnyaning Wijayanti

3 months ago
Votes 0++

Yéning selehin saking sisi soang-soang, pikobet puniki sayan nglimbak santukan para sisyane kirang urati ring kawéntenan palemahannyané. Antuk punika, titiang ngusulang solusi anggen nanganin sampah ring kantin sekolah:

1. Ngambil bekel saking jumah (nganggep kotak makan lan tumbler) Antuk pamargi puniki, iraga prasida ngirangin pikolih sampah sane kapolihang saking konsumsi kantin santukan tumbler miwah kotak ajengan prasida kaanggen malih.

2. Ngirangin penggunaan sampah plastik sane berkala lan bertahap Kauripan iraga sampun kakeniang antuk plastik. Duaning punika iraga patut ngentegang malih pangelimbaknyane.

3. Nincapang galah luu Ngamecikang genah sampah sané becik, prasida ngwantu ngirangin genah sampah sané nénten becik.

Nanging sapunapi ja, rasa eling ring angga pinaka pahan sane mabuat pisan sajeroning nanganin sampah ring kantin puniki.

Diahpujilestari

3 months ago
Votes 0++

Manut ring sikian titiang, wenten mekudang kudang cara anggen ngirangin sampah plastik sane wenten ring kantin sekolah

1. Ngaryanin program *Jumat Bersih* program puniki prasida ngajak para sisya munduhang lan nyortir luu sane wenten ring ring sekolah minakadi ring kantin sekolah. luu sane kapunduhang harus anut sareng sorohnyane. Luu plastik sekadi gelas plastik, bungkus ajengan plastik lan luu plastik sane lianan harus kapunduhang mangda prasida kasalurang ke bank sampah

2. Ngirangin nganggen luu plastik contonyane sekadi sedotan plastik. mangkin sampun wenten sedotan sane ramah lingkungan inggih punika sedotan kertas duaning prasida enyag manados tanah sawatara 2-6 minggu

Deasasmitha

3 months ago
Votes 0++

Manut ring sikian titiang, mangkin wenten makudang kudang cara anggen ngirangin sampah ring kantin sekolah :

1. Ngaryanin lubang biopori. Lubang biopori punika nadosang leluu organik minakadi don-donan kering, bunga kering, ranting lan sisa makanan nadosang pupuk kompos sane maguna anggen tanah apang subur. 2. Ngadain wimbakara “Memanfaatkan Sampah Plastik”. Alit-alite jagi ngerereh leluu plastik ring sekolah minakadi gelas plastik, mika plastik lan botol plastik nadosang barang barang sane maguna utawi nadosang hiasan ring masing-masing kelas. 3. Ngaryanin bank plastik ring lingkungan sekolah. Alit-alite mangkin jagi ngaryanin bank plastik ring masing-masing kelas sane katulungin olih guru lan pihak sekolah. Leluu plastik ring sisya puniki jagi ka salurang ring pihak pengelola leluu plastik. Hasil dagangan leluu plastik jagi kamasukin ring kas masing-masing kelas.

Ngirangin luu plastik patut uratiang ring alit-alit sekolah mangkin. Krana yening iraga ten uratiang cara puniki, alit-alite jagi ngutang luu ngawag-ngawag lan ngedepinin luu ring kantin sekolah.

Ngiring ngirangin luu lan limbah sane mawinan baya anggen kesehatan alit-alite ring sekolah. Iraga patut saling ngingetin lan saling gotong royong anggen ngedasang leluu sane ada ring sekolah mangda palemahannyane bersih lan bebas ring luu.

Feby Purnama

3 months ago
Votes 0++

Manut ring sikian titiang, wenten makudang-kudang cara sane sampun prasida kaaturang titiang inggih punika - sane kapertama inggih punika ring kantin sekolah patut ngaryanin genah luu sane sampun manut ring soroh luu sane sampun wenten. - sane kaping kalih inggih punika para sisya sepatutne ngmiluang sosialisasi indik baya ne luu sane ten kutange ring tongosne lan indik ngirangin penggunaan luu plastik sane nganggen sepisan manten.

Makudang-kudang carane punika prasida ngingetang para sisya, guru, lan para warga sekolahane mangda ngirangin penggunaan luu plastik sane nganggen sepisan manten lan ngutang luu ring tongosne.

Gek Niti

3 months ago
Votes 0++

Sekadi manah titiang, wenten makudang pemargi nitenin indik mis marupa plastik sane wenten ring kantin sekolah : - sane kapertama, ngirangin kawigunan mis sane marupa kemasan ajengan taler nganggen wadah sane ramah lingkungan utawi wadah sane prasida kaanggen malih. - sane kaping kalih, prasida ngolah mis sane marupa plastik malarapan antuk daur ulang mangda dados barang sane mawiguna.

- sane kaping untat, inggih punika malarapan antuk mapiteges ring para sisyane lan macecingak ring wewidangan kantin ngitenin indik kawigunan mis plastik sane patut taler nyobiahang para sisyane mangda uning melah kawentenang sampah organik lan an organik.

Anonymous user #1

3 months ago
Votes 0 You
Tiga tahun napi bahasa balinya

I Wayan Sukada

3 months ago
Votes 0++

Yening manut titiang, Wenten makudang kudang pamargi sane Sida kamarginin, angge ngirangin luluhu plastik ring katun sekolah, inggih punika:

1. Ring kantin sekolah, nenten nyagayang ajeng-ajengang sane mabungkus antuk plastik, minakadi permen, miwah sanganan sanganan sane kantun mabungkus ngangge plastik

2. Rikala nyagayang jengan, manut edaran gubernur ring sekolah sekolah mangda mabungkus ngangge pambungkus non plastik, Niki kaangkat nngangge pamungkus Don biu, upih, miwah sane lianan 3. Yening kapariumpami, ring sekolah kantun akeh nyagayangg Ajeng ajengan sane kantun kkabungkus antuk plastik, dados ngambil pakargi, risampune usan ngajeng, patut ngenahang sampah punika ring genah sane sampun kacunawisang, antuk minayang genah, sampah organik sareng anorganik, risampuni kabinayang, yening sampun akeh sampah plastik sumangdakatunjel.

Inggih wantah asapunika kamanah antuk titiang, kurang kangkung tutiang nunas Ageng Rena panyinampura

Meri Ginoasih

3 months ago
Votes 0++

Rikala sampun usan ngajeng,patut ngenahang sampah punika ring genah tong sampah,yening sampun,pilah sampah sampah punika antuk genah sampah anorganik minakadi sampah plastik sareng sampah botol,lan sane paling becik pengurangan pemakaian kantong plastik.


Suksema🙏

Agung Mustika

3 months ago
Votes 0++

Yening manut ttyg,tatacare ngirangin Luu utawi sampah ring kantin sekolah punika sekadi 1.nenten ngangge bungkus plastik sane keangge apisan Mawinan plastik punike nenten maresidayang kaolah ring tanah 2.ngangge bungkus ajengan sane ramah lingkungan,sekadi kertas minyak,don biyu utawi pisang,miwah sane lianan 3.Makte bekal saking puri,makte bekal puniki akeh pisan kawigunane sekadi maresidayang nabung,tur jinah nike dados angge numbas sane lianan

Inggih wantah asapunike sane prasida aturang ttyg ampure yening wenten iwang,suksme
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.