Tonden

tonden

etoen Ñn/
  • (tondén) - not yet (Andap) (Adverb)
Andap
tonden
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
durung
Alus madya
dereng
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Guna: Cukup..e..nem puluh ribu polih uli di ngajang kayune nika, Bu?

Nyoman: Pang wenten, kanggeang tiang ngentugin. Pang.. numbasang beras..pang wenten, numbasang ajengan pang wenten, kenten. Ajengan nasi nika. Guna: Oo kenten. Sampun sue nyemak gae?

Nyoman: Ampun, tiang. Uling tonden macucu tiang ampun.
[example 1]
Guna: Is it enough ... you get sixty thousand Rupiah for carrying that wood, Bu?

Nyoman: As long as there is some money coming in. I accept whatever I can get to make ends meet. So I can buy rice ... so I can buy food ... that's how it is. Rice ... I mean Guna: Oh .. I see. So have you been working long?

NYoman: Yes. Before I had grandchildren ... I was already working.

Tiang tonden ke peken.
[example 2]
I have not yet gone to the market. Note that this is different from "Tiang suba ke peken" (I have already gone to the market) or "Tiang lakar ke peken (I will go to the market).

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Uli mara jumun lingsire baana nguskus kanti maka peteng buin makalemah kanti limang pesel nelahang saang masi tonden nyak gebuh pelase.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala kene, sawireh tonden madan nyat telagane, sing ja nyandang iraga sangsaya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   B: Mih, tonden taen kene “KAMEHAME” cai…

In English:   B: Gee, you've never been struck by “KAMEHAME” …

In Indonesian:   B: Wah, belum pernah dikenai“KAMEHAME” kau…

In Balinese:   Ia lantas mautsaha nempa I Gerantang ri kala matakon tekening krama ane tonden tawang.

“Jero jero sang nuwenang pondok, kola niki manusa boya raksasa, Kola dot matakon tekening jerone, apa makada gumine dini sepi jampi?”

Ningeh patakon alus buka keto, sang nuenang pondok ngwanenang dewek ka sisi maekin I Gerantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wayan Sereg neked jumah tumben nyagjagin paon yadiastun basangne tonden seduk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wayan Sereg neked jumah tumben nyagjagin paon yadiastun basangne tonden seduk.

In English:  

In Indonesian:   Mereka sepakat bertemu di sungai Yeh Lali.

In Balinese:   Krana iraga ngoyong sing dadi pesu uli jumah, iraga bisa mamaca kriya sastra ané tonden suud kabaca, ngaé reragragan indik apa gén ané dot kagaé, miwah yen demen ngaé kriya sastra bisa ngirim kriya sastrané ento ring internet utawi tongos ané patut anggon nampi kriya sastra.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas tonden ada corona, liu saudagar-saudagar uli dura desa mablanja ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Reraman beline masih tonden orahin beli, lek atin beline, tanah baan ngontrak bakat tuturang.

In English:   My parents also don't know yet, I'm ashamed, anyway it's just rented land.

In Indonesian:   Orang tuaku juga belum tahu, aku malu, toh juga hanya tanah sewaan.

In Balinese:   Ento mara ane ngenah, tonden buin pipis ane di ATM-e, jeg setata liu misi saldo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tuni semengan satonden luas ka peken ia tonden manjus.

In English:  

In Indonesian:   Pagi tadi sebelum ke pasar ia belum mandi.

In Balinese:   Yen tonden ada anak meli, da pesan nira kalahina mulih, dini malu nongos ajak makejang!” Mara keto pangandikan Ida Raden Mantri, lantas makejang pada suud ngeling.

In English:  

In Indonesian:   Sesudah itu raja menyerahkan tahtanya kepada kedua putranya.

In Balinese:   Tonden teked baduur, I Klaleng ulung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Da padidian cai ngamah di babuan,” gelar gelur I Kancil di beten punyan nyambune sawireh ia tusing bisa menek.

“Sabar, basang icange tonden betek,” saut I Lutung sambilanga ngilag nyambu. “Eh Lutung, enggalin entungin nyambune tuun, gelek-gelek pues icange puk, bang ngidih nyambu sik!”

Ping telu ping pat I Kancil gelar gelur nanging tuara sautina baan I Lutung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Pucung kone gegaenne tuwah mapikat di carike, nanging ke nyalah unduk pajalanne mapikat krana ia mikatin kedis masan padi tonden serab.

In English:   Reputedly I Pucung's job was only catching birds in the rice fields, but his journey was in vain because he hunted birds when the paddy had not been fruitful.

In Indonesian:   Pekerjaan I Pucung konon katanya hanya menangkap burung di sawah, Namun perjalananya menjadi sia-sia karena ia berburu burung saat padi belum berbuah.

In Balinese:   Dugase ento I Tabuan tonden teka uli pesu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging jalan di desa nenenan tonden mekejang misi aspal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane cerik tonden pasti jerih, dayane adokang!” keto I Bikul ngedenang bayune.

In English:  

In Indonesian:   Menurutnya, tak usah takut dengan burung garuda.

In Balinese:   “He buron gede, tanduk caine saja lanying tur lantang, nanging pocol kerana tonden mabukti cai sitengan tekening wake.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan, pada tengah malam warga Siput sawah berkumpul membahas tantangan si Kijang. “Kamu cari gara-gara saja, kenapa kau ladeni tantangan si Kijang.

In Balinese:   Tonden ada ane nyidang ngalahang kai malaib.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging tonden kudang tindakan, I Kelinci suba tusing ngenah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tonden man mapitulung, krama ane lenan ngeling gerong-gerong mapan pianak somahne mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sisan daganganne tonden magampilan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bojoge ane tonden mekad tuah buin aukud.

In English:  

In Indonesian:   Ia membentangkan tubuhnya menjadi sebuah jembatan penyeberangan.

In Balinese:   Krana iraga ngoyong sing dadi pesu uli jumah, iraga bisa mamaca kriya sastra ané tonden suud kabaca, ngaé reragragan indik apa gén ané dot kagaé, miwah yen demen ngaé kriya sastra bisa ngirim kriya sastrané ento ring internet utawi tongos ané patut anggon nampi kriya sastra.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba liwat uli atiban sekat Virus Corona diumumkan di Indonesia, sakewala tonden masih ada tanda-tanda lakar membaik.

In English:   It is true that the cooperation of the community and the government is needed in handling the pandemic.

In Indonesian:   Sudah lewat dari satu tahun semenjak Virus Corona diumumkan di Indonesia, namun belum juga ada tanda-tanda (keadaan) akan membaik.

In Balinese:   Lantas yen cara buruh, perusahaane enu cerik tonden nyidang ngasukang kariawane ka BPJS lalar cara kenken.

In English:  

In Indonesian:   Selanjutnya, negara juga harus menghentikan seluruh aktivitas ekstraktif skala besar.

In Balinese:   Murid-muride di desa tonden makejang ngelah HP, Komputer, utawi Laptop.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kasus kapertama virus corona di Indonesia nyumunin uling bulan Maret ngantos jani tonden ja suud-suud.

In English:  

In Indonesian:   Hal ini tidak terlepas dari gen orang tua yang memang bertubuh kurus.

In Balinese:   Yening tingalin ring para jadma Baline nu akeh sane tonden mavaksin santukan wenten penyakit bawaan ring anggane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Upaminyane, pedagang kaki lima utawi pedagang sane ngadep dedaaran patutne baang medagang kanti daganganne telas, nenten ja medagang nganggen galah pang sing pedagang e ento kelah rugi santuka daganganne tonden ada ne maadep sakewala galahe sane ngranayang sampun harus tutup.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pemerintah mase sube nerapang PSBB, PPKM ane terbaru kanti ada level 4,nanging tonden ngidang ngilangang corona uli gumi Indonesiane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Andeg Malu Kenehe Lakar Malali

Ditengahing kondisi ekonomine ane tonden sarwa pasti, ngandegang keneh lakar malali pinaka keputusan ane beneh.

In English:   Make Savings

Making savings does not mean that our economy is deteriorating, but it is an adjustment in order to survive the crisis.

In Indonesian:   Tunda Rencana Liburan

In Balinese:   Yen enu padidi (lajang) patut ngelah pipis dadurat ane liuane enem kali liun pengeluaran, ane suba makaluwarga sakewala tonden ngelah pianak patut ngelah pipis darurat saliu-liune sia kali pengeluarane lan ane suba makaluawarga lan suba ngelah pianak patut ngelah pipis darurat saliun-liune roras kali pengeluaran.

In English:   For singles, the ideal emergency fund is six times the amount of monthly expenses.

In Indonesian:   Maka perlu menyiapkan rencana cadangan sesegera mungkin.

In Balinese:   Yan rasaang, beh cara munyin kerug sasih kaulu munyin doosanne I Naga Basukih amah kenyelne, masih tonden nyidaang nguluh Gunung Sinunggale.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita ne jani pelanan suba telah gading bayunne I Naga Basukih masih tonden nyidaang nguluh gununge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti jani, Gedung Serbaguna ento tonden maksimal pikenohne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala bisa tonden karuan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buina kai tonden taen merasa kalah.

In English:  

In Indonesian:   Kamu hanya seekor burung kecil, mau mengalahkan aku.

In Balinese:   Makudang-kudang utsaha suba taen jalanin tiang, uli ngadep loloh cemcem, matetanduran, kanti ngubuh siap, kewala tonden nekaang hasil.

In English:   Based on what I experienced, I hope that the government will support local entrepreneurs by providing assistance and incentivizing people to shop and buy local Balinese products.

In Indonesian:   Dikeadaan ini saya malah lebih bersyukur karena saya mendapat ilmu baru bagaimana caranya memulai sebuah usaha ,walaupun usaha itu kecil.

In Balinese:   Nanging, ento tonden masih karuan bisa nulungin apa ane aptiang iraga bisa lanus pajalane katuju.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makudang-kudang kebijakan lan himbauan suba pesuanga, sakewala tonden ngae perubahan ane marasa.

In English:  

In Indonesian:   Hal ini dilakukan agar tetap berjalannya roda perekonomian masyarakat.

In Balinese:   Nepukin I Titih nagih nyegut Anake Agung, I Tuma lantas nembahang. “Ih Tittih, eda malu ngutgut Ida Anake Agung kerana Ida tonden sirep!

In English:  

In Indonesian:   Jangan cari bahaya, tahan dulu nafsumu!”
  1. Ni Nyoman Sri, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa
  2. Fred Eiseman "How Balinese People Express Ideas" 2010