Ki Balian Batur - Gerubug Desa Cau

From BASAbaliWiki
Batur 11.jpg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Peteng dalu, ri kala krama Desa Cau aris sirep, nadak sara gumine mangmung. Suaran gumatap gumitip prajani mendep. Kala ento Ki Balian Batur sane nyuti rupa dadi leak teked di Desa Cau. Api ngendih warna warni masliweran di langite. Makejang sisian Ki Balian Batur sane nyuti rupa dadi leak kedek ngakak. Nadaksara krama Desa Cau ane ngengkis sirep prajani enten, ngrasayang kebus lan ongkeb. Cicinge kraung-kraung saling sautin. Keto masih munyin goake ngegaok ri kala wengi. Rare ngeling tusing nyidang nungkulin. Kramane prajani jejeh mapan petenge seliwah. Api ane amul guwungan siape tuun di pempatan desa kairing api ane cenik-cenik. Sesubane neked beten, leak ane marupa api masalin rupa dadi bangkal, cicing bengil, bojog, gegendu, celuluk, tur klicak klicak di jalanne. Makejang leake ento nyalanang titah Ki Balian Batur. Para leake nyambehang wisya di Desa Cau. Rikala semengan, kramane makejang ngortaang unduk petenge ane seliwah. Dugas ngorta, nadaksara ada kramane nyerit ngidih tulung. Ipun nyambatang pianakne nadak nyakitang basang, ngutah mising. Tonden man mapitulung, krama ane lenan ngeling gerong-gerong mapan pianak somahne mati. Satonden mati nyakitang basang lan ngutah mising. Lemahe ento liu sajan kramane mati ulian nyakitang basang maimbuh ngutah mising. Krama Desa Cau mabyayuhan kena gerubug. Kramane lantas ngidih tulung tekening prajurune apang ngalih balian. Akeh balianne teka ka Desa Gerubug pacang mapitulung. Nanging tusing nyidang ngubadin kramane, maimbuh balianne mati ngutah mising. Kramane di Desa Cau nganti kenyel ngrusang nanem krama ane mati. Sekadi makajang bangke ka setrane. Mapan gumine grubug, ada krama desane ngelah paitungan ninggal desa. Nanging lacur, mara neked di pempatan desa nadak nyakitang basang, ngutah mising kanti ngemasin mati. Ngancan wai ngancan ngliunang kramane ngemasin mati. Ento ngranayang krama desane ngancan jejeh. Tusing ada bani sirep ajak didian tur sing bani pesu. Munyin cicinge ngulun-ngulun nyujukang bulun kalong. Munyin goake ngancan ngawinang gumine serem. Kala semengan, penglingsir desa lan prajuru adat marembugan, nadak sara ada anak pondal, gundul, majenggot lan makumis jempe teka. Munyinne patikacuh mirip lebian nglonggong lau. Ipun nyambatang pianakne mati. Cen leake ane ngamah panak icange, tujuhin jep, jani kal jambal matane matah-matah, keto munyine I Pondal. Suwud ngomong keto, prajani ngutah mising kanti ngemasin mati.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.