How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Titah

titah

tit;
  • command; order (Mider) (Noun) en
  • destiny (Mider) (Noun) en
  • perintah (Mider) (Noun) id
  • takdir (Mider) (Noun) id
Andap
-
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Eda buin ngenehang ento. Ento tuah suba titah Widine.
Don't think about that anymore. It is God's destiny.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Antuk titah raja, Ngurah Kalianget katiwakin pamidanda pati, tan lian wantah Arya Dalem Banculuk Tegehkuri (VII).

In English:   Gusti Made Tegeh pray and begging to doves the millet tree to let him stay there.

In Indonesian:   Dalam peladenan itu Luh Bendesa dijamah oleh Arya Tabanan dan kemudian menjadi hamil.

In Balinese:   Titiang mitaenang, Arya wantah ngamargiang dharma kasatiaan paduka ring pianak titiang puniki, Panji Sakti II, inggih punika ngamargiang titah mangda nyerang.

In English:   The pupetter's family then making a well hole for him to take shelter in.

In Indonesian:   Amat heran pikiran I Bendesa melihat kejadian yang aneh dan ajaib itu.

In Balinese:   Peduman titah Ida Sang Hyang Widhi ane gamel icang.” Keto kone pesautne I Gancung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Santukan Sang Bima nenten ngitung pocol wiadin jiwabayane ritatkala ngmargiang titah guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cai bani tekening titah Ida sesuhunan?” Para gajahe tusing precaya tekening munyin kelincine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring Kakawin Hariwangsa taler, Mpu Panuluh nyambat indike dane ngripta kakawin punika antuk titah lan palugrayan Raja jayabhaya.

In English:   The point of this story is Sri Krishna's marriage to Rukmini.

In Indonesian:   Karena itu, nama Mpu Panuluh pun bukanlah nama asli.

In Balinese:   Gelisang cerita, sangkaning titah Hyang Widhi, dadi gelis Ida Raden Galuh kenak kadi jati mula.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Salanturnyane ipun nagingin titah Ida Anake Agung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas ada ane ngemaang titah.

In English:  

In Indonesian:   Mereka tak lagi menangkap dan membunuh kutu melainkan mencabuti bulu garuda.

In Balinese:   Nanging i bojog tusing makirig, maimbuh ngewerin, kenyar kenyir ngelanting di carang kayune.

“Jani gaenang sayemwara!” titah Ida Sang Prabu disubane nyingakin juru borose tusing nyidang ngejuk I Irengan. “Nyen ja nyidang ngejuk Irengan, idup utawi mati, maan hadiah kebo matanduk emas!”

Paman Patih lantas milehan nyobihang sayemwarane ento.

In English:  

In Indonesian:   Teriakan yang keras membangunkan seekor kepiting yang sedang beristirahat.

In Balinese:   Makejang leake ento nyalanang titah Ki Balian Batur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rejek!” asapunika titah Ida Cokorda Sakti Blambangan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rajan bojoge setata nuturin panjak-panjakne. “Cai nyai ajak makejang dadi ngamah buah pohe sakita keneh, kewala yatnain da kanti buah pohe ulung ka tukade!” Panjak-panjak bojoge satinut tekening tutur lan titah rajane.

In English:  

In Indonesian:   Pohon yang paling digemari kera-kera itu adalah pohon mangga.

In Balinese:   Minab gering di guminé jani mula titah Hyang Widhi apang i raga ajak makejang inget tekén kulawarga, inget ngelah rerama, inget ngelah panak, inget saling asah asih asuh manyama braya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging riantukan kala punika dane Patih Ularan iwang ring sajeroning ngamargiang titah Ida Dalem Watu Renggong, inggih punika Patih Ularan nyedayang Ida Dalem Sri Juru sane dados agung ring jagad Blambangan, krana punika Patih Ularan kene hukum miwah mangde nilar saking Puri Gelgel.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Minab gering di gumine jani mula titah Hyang Widhi apang i raga ajak makejang inget teken kulawarga, inget ngelah rerama, inget ngelah panak, inget saling asah asih asuh manyama braya.

In English:  

In Indonesian:   Sebelum adanya peraturan dari pemerintah untuk tinggal di rumah saja, tidak sedikit orang yang jarang dapat berkumpul dengan keluarganya.

In Balinese:   Makejang anak titah Widhi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula tusing tawang apa ane tepuk buin mani, kadi ngendah pikayun Sang Hyang Tuduh micayang titah ring damuh Ida.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kramane suba kanti ngekoh nuutin titah saking narapraja, kene kone papineh kramane "PPKM kone pada pada kuangan madaar".

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Akéh masyarakat ané sakit terpaksa sing durus berobat awanan kekurangan gelar awanan béa usada pesan mahak, jika indik niki beneng dibiarkan kénkén titah masyarakat lainnya?

In English:  

In Indonesian:   Banyak masyarakat yang sakit terpaksa tidak jadi berobat karena kekurangan dana karena biaya pengobatan sangat mahal jika hal ini terus dibiarkan bagaimana nasib masyarakat lainnya?

In Balinese:   Manggala praja dangan ngamolihang napi sane kaaptiang malarapan antuk titah, punika mawinan dahat mabuatke iraga prasida nyaga pikayunan saking paindikan-paindikan sane kaon?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Malih Ida Betara Guru ngandika, “Cening Naga Basukih, nah ene titah Ajine ane abedik malu laksanaang!”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kawentenan pemimpin punika wantah titah saking krama, ring dija pamimpin punika kapilih ring pamilu olih sawewengkon kramanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   napi ké niki titah Hyang Ibu?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Brahmana, Bhujangga miwah Rsi kaicen titah olih Batara Kala mangda ngaturang sesajian kapining Ida miwah Batari Durga tur nglebur dasa mala ring manusa.

In English:   Lord Shiva then came down to earth as Bhatara Kala (Bhairawa) because he was attracted by the power of Bhatari Durga's vision.

In Indonesian:   Brahmana, Bhujangga dan Rsi diberi tugas oleh Bhatara Kala menghaturkan sesaji kepada dirinya dan Bhatari Durga dan meruwat sepuluh jenis kekotoran (manusia).

In Balinese:   Foto iki nggambarake otak manungsa kanthi otak plastik mripat siji-sisi yen isih ana titah Gusti sing penting diperhatikno, Yaiku alam ..

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Utama pisan anake bisa ngwales pitresnan anak, apabuin tresna matulung urip, apang eda kaucap mirat dana, tuara bisa ngwales kapitresnan anak.” Sang Bima nenten purun tempal ring titah ibiang. “Inggih biang, titiang wantah sairing.” Asapunika atur Sang Bima marep ring Dewi Kunti.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyen ja nyidang ngaturang be pindang cekalan, man upah uling raja!” asapunika titah sang prabu maring pepatih idane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging iraga patut tetep nginutin titah saking pamerintah mangda jagate gelis kenak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pateh sakadi titah ratuning jagat, prasida nguwah jagat.

In English:   The same goes for the voice of the government; it can change the world.

In Indonesian:   Sama halnya dengan perintah penguasa wilayah, bisa merubah dunia.

In Balinese:   Sawireh bena berag buka jani tusing mampuh majalan, yen nyak ja Jero Gede ngandong bena, ditu mara bena nyak matulak kema ka puri.” Kaselek Ida Sengguhu, sawireh suba titah Ida Sang Prabu, sumanggup Ida ngandong Mpu Lalumbang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tangiang tradisi manyama braya, maplalian sareng-sareng, lan nglaksanayang aktivitas budaya minakadi majejaitan,Kewala krama Bali tusing ja engsap manyama braya, satata inget asah asih asuh,Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Irika tiang matemu lan madue timpal timpal baru saking sekolah lianan, irika malih tiang dilatih sareng tentara, polisi lan polih kaweruhan antuk hidup manyama braye sareng timpal timpal,Ri sampune viruse sampun jakti-jakti Ical, irika iraga malih mapupul sareng kulawarga, mapupul manyama braya, mecikang karma, saling nunas iwang, saling ngampurayang,Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inget teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh,Yadiastun ia tusing manyama teken iraga, patut masih saling tulungin,Krama ring panepi siring sane kaloktah antuk manyama braya taler meweh saling matetulung pantaraning krama,Ané pidan ngelah ipah saling mamisuh, jani bisa raket manyama, adung saling tulung ngaé banten apang kulawargané makejang rahayu,Taler,titiang nunas mangda nyama iraga makadadua puniki enggalang balik manyama sakadi sampun,Covidé ené ngaé cupit krana para krama Baliné ané geginané sabilang wai di jalan sakadi manyama braya, ngalih pangupa jiwa, ngayahang sekaa, tur ané lénan tusing nyidayang magarapan.Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Yan di manyama tugelan suba seken mulané iraga saling kébék, maiyegan, bisa-bisa mapuikan ngewai ulian ada dogén pakerahanga,Minab gering di gumine jani mula titah Hyang Widhi apang i raga ajak makejang inget teken kulawarga, inget ngelah rerama, inget ngelah panak, inget saling asah asih asuh manyama braya,Para krama sane lianan pastika sampun asih tur ngajak para pengungsi sane wenten saking negara lianan pamekas ngawangun rasa manyama braya.Krama ane sabilang wai cara manyama braya ajak turise krana pepes tepuk tur nyatua bareng-bareng jani orahina ngoyong jumah krana nyeh kena mrana, uli dija maan pipis yen kene unduke?Pandemi COVID-19 ene dadi entitas utawi pikobet ane ngranaang anake bingung di pantaraning anake manyama braya.manahang titiang, ring Bali khususnyane pinaka daerah sane ngajegang rasa manyama braya, antuk pengungsi punika kadadosang dumun mengungsi ka Indonesia,Tata titi punika pinaka dados dasar antuk makrama, tur manyama braya ring wewidangan desa sane kagenahin.Rasa anake manyama suba tusing ada ulian corona, seka bedik enceb care gumine jani, liu anake mati ulian corona ,Olasin ja dewek icange, kaden iraga manyama melah.Sakewala makanggo-kanggoang, tiang manyama ngajak liu apa ada ento daar.sami punika mabinayan, sakewanten ngiring sane mabinayan punika angge titi pangancan tur angge sasuluh ngardi jagat rahayu, sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, manyama braya ring jagate puniki.Iraga taler ngajakin para semetone mangda setata nincapang rasa manyama braya, jengah makarya, lan setata nganutin pakibeh jagate, pamekasnyane teknologi sane sayan nglimbak,Iraga dadi nak Bali suba sepatune luung-luung manyama braya, saling menghormati lan mengasihi,Kéné suba, bakat nguberin arta kanti engsap manyama,Ipun malajah matimpal lan manyama braya.Majalaran antuk parikrama punika iraga sareng sami prasida ngukuhang rasa manyama braya miwah rasa persatuan sane pinih utama, sane dados unteng tetujon mangda negara Indonesia sayan kuat lan maju.Sing ngidaang buin makenyem bungah Tusing ngidaang malali ngalimurang manah

In English:  

In Indonesian: