UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Kapurwan Desa Ularan

From BASAbaliWiki
WhatsApp Image 2020-05-25 at 19.31.07.jpeg
Title (Other local language)
Photograph by
Website Desa Ularan
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Desa Ularan
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Kapurwan Desa Ularan

  Bali pinaka silih tunggil pulo ring wewidangan Negara Kepulauan R publik Indon sia sampun kaloktah ring sajebag dura negara antuk kaasrian alam, budaya miwah tradisi. Ring kaasrian alam san dahat becik, pulau puniki taler katah madu kapurwan budaya miwah seni tradisi san tawah. Y ning selehin ring teges krunan , tradisi utawi dresta madu teges pinaka adat san kamargiang tumurun saking leluhur tur kantun kamargiang olih kraman kantos mangkin. Wewidangan ring Bali san kapahdados makudang-kudang kabupat n gumanti madu sejarah, seni, tradisi utawi dresta san dahat mabinayan ring soang-soang kabupat n. Kaw ntenan sejarah miwah tradisi punika pinaka tetamian leluhur san kantun kalaksanayang olih kraman ring Bali kantos mangkin. Kapurwan Bali nenten sida lempas ring Masyarakat Bali. Kapurwan utawi asal usul d sa ring Bali w nten ring Kesusastraan Bali Purwa sekadi Babad, purana miwah san lianan. Mawit Saking kapurwan miwah legenda Desa Ularan nenten lempas saking carita jaman Kerajaan Klungkung inggih punika Patih Puri Klungkung. Desa Ularan punika silih tunggil desa kuna sane magenah ring Kecamatan seririt Kabupaten Buleleng, sane madue kaunikan Banjar Adat sane satu Desa masyaratne mabanjar adat ring Patemon, Lokapaksa, miwah ring Desa Ringdikit. Desa Ularan puniki nenten lepas saking tokoh sejarah inggih punika Ki Lampor utawi Arya Ularan. Arya Ularan punika Patih jaman Pemerintah Raja Dalem Watu Renggong Raja Klungkung . Nanging riantukan kala punika dane Patih Ularan iwang ring sajeroning ngamargiang titah Ida Dalem Watu Renggong, inggih punika Patih Ularan nyedayang Ida Dalem Sri Juru sane dados agung ring jagad Blambangan, krana punika Patih Ularan kene hukum miwah mangde nilar saking Puri Gelgel. Wit saking Punika raris wastan Patih Ularan maubah wastan dados Ki Lampor miwah ngurang lampah kaicain tanah utawi genah ring Den Bukit palemahan Buleleng. Sepetilar dane Ki Lampor kepaica panjak satak diri 200 sane mawasta Pasek Batulepang. Pasek Batulepang puniki sane ngiringang pemargin Ki Lampor. Selaturnyane pamargin Ki Lampor ke Den Bukit ngelintangin sisi kauh Gunung Watu Karu dane polih mesandekan ring Desa Gobleg. Ring Desa Gobleg puniki Ki Lampor ngewangun pura inggih punika Pura Ularan miwah Pura Blambangan sane kantos mangkin pura punika kari. Selanturnyane sesampun masandekan raris Ki Lampor ngelanturang pamargi ke Desa Busungbiu. Ring Desa Busungbiu puniki ngawun pura malih inggih punika Pura Taman Busungbiu masimbol Desa sane subur miwah maka cihna baktin Ki Lampor majeng ring Ida Dewi Seri utawi Dewi Laksmi. Kasuwen suwen raris kesah sakeng Busungbiu ngelanturang pemargin dane ngelod kauhang nuju genah sane becik punika Desa Ularan mangkin , duk punika durung wenten Desa kantun Alas Kocap. Kala i rika raris Ki Lampor ngabas alas kairing antuk panjak dane ngewangun desa. Raris Ki Lampor punika tan pegat utsaha ring sajeroning ngertiang panjak dane mangda presida mangguh rahayu majalaran antuk Tapa Berata , ring genah sane pingit, mawastu rauh mangkin dados genah pura keanggen oleh krama Desa Ularan , kawastanin Pura Tapanan , taler kewastanin Pura Ulu genah dane Arya Ularan metape sane dumun, wenten indik kagunan Pura punika mangkin kanggen Pura Puseh lan Pura Subak Tegal ring Tri Khayangan Desa Pura. Siosan ring punika Ki Lampor utawi Arya Ularan naler ngawangun inggih punika Meru , makacihna Baktin dane Ki Lampor utawi Arya Ularan majeng Ida Dalem Watu Renggong. Taler Pinaka cihna dane nahanin ngiring Ida Dalem , inggih punika dados pepatih , mawinannya Meru sane kewangun punika Meru Tumpang Pitu 7 pateh ring Meru sane wenten ring pedarman Dalem Watu Renggong Meru Tumpang Pitu , Meru punika kagenahang ring Pura Desa Ularan, sakewanten duk warsa 1976 masehi, meru punika pungkat antuk wenten Linuh Ageng Gempa raris kala punika kabecikang Meru punika kadadosang Tumpang Sia 9 olih panyungsung sametonan Gusti Patemon. Asapunika mungguing kawentenan Desa Ularan, wastan desane Ularan wit saking pesengan sane ngewangun , inggih punika Arya Ularan utawi Ki Lampor. Kapurwan Desa puniki patut kauningin mangda iraga masyarakat bali uning tur patut lestariang.

  In Indonesian