Panjak

panjak

p Zéÿ k/
  • slave (Mider) (Noun)
  • ordinary citizen (Mider) (Noun)
Andap
panjak
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
wadua
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Titiang wantah panjak saking Klungkung
I am an ordinary citizen from Klungkung

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Gelisang satua, I Gede Pasek ngancan kelih, kasenengin antuk panjak ring jagat Bali.

In English:  

In Indonesian:   Anak itu diberi nama I Gede Pasekan.

In Balinese:   Uduh Hyang Widhi, icèn panjak iratu kagalangan manah, mangda Covidè gelis punah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Marasa tusing cocok dadi panjak.

In English:  

In Indonesian:   Sepanjang waktu menahan perut lapar.

In Balinese:   Panjak e buka abumi, buka a ibu pertiwi suba kenen covid- 19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kadirasa ngundukang basah layah tusing nyidang, apabuin ngitungang panjak.

In English:  

In Indonesian:   Salah bertutur dan bertingkah laku maka akan ditentang oleh rakyatnya.

“Maafkan hamba paduka, hamba tidak mengambil hadiah sayembara, hamba mohon diri.”

I Cupak bangun dan berlalu dari ruang pertemuan istana.

In Balinese:   Kimud kenehne nepukin panjak Puri Kediri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewanten, sadurung pariindikan kabrebehan gumine niki durung tuntas, kawentenan irage dados panjak Ida Sang Hyang Widi sane kaicenin idep sareng Ida, patut mautsahe ring jagate puniki mangde praside ngicenin kahuripan sareng kulawargene tur tetep mresidayang ngemargiang sakancan polah-palih pemargi upekara sane patut kemargiang sajeroning dados panjak deriki ring jagate.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida masabda di ajeng palinggih Prajapatine, “Yen makejang panjak tiange ambil Embok, nyen mani puan lakar ngaturin embok canang tuh ?”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rumasa seksek tangkah idane ngatonang, marewat-rawat panjak idane nemu kasengsaran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sugriwa nitahang panjak wanara ngalihin Dewi Sita mider jagat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panjak wanara kamanggalanin olih Hanoman, Anggada, Nila, lan Jembawan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panjak Idane yadin para menaka makejang sing pesan ada nyidaang, wireh raksasane ento sakti tur bisa maya-maya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Telah panjak ida malaib pati lebang-lebangin, asing bakatanga baan raksasane, ento matianga amaha, cereta getihne, bareng dadua, bareng telu, patpat, adasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Telah panjak ida malaib pati lebang-lebangin, asing bakatanga baan raksasane, ento matianga amaha, cereta getihne, bareng dadua, bareng telu, patpat, adasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panjak Idane yadin para menaka makejang sing pesan ada nyidaang, wireh raksasane ento sakti tur bisa maya-maya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gelisang satua, kacerita jani ada Sang Prabu ane demen nyakitin panjak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   pinanggal 17 agustus, panjak republik Indonesia jagi nyanggra rahina kemerdekaan.

In English:   On August 17, the Indonesian people celebrate independence day.

In Indonesian:   Tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan hari kemerdekaan.

In Balinese:   Ring upacara pawiwahan punika, I Jayaprana kairing olih panjak ring Dsa Kalianget, lunga ka jeroan Jero Bendesa santukan mamadik Layonsari nganggen sarana upacara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Prabu Suliawana nitahang panjak idane ngejuk kedis Geruda ane ngrebeda.

In English:  

In Indonesian:   Prabu Suliawana memerintahkan rakyatnya menangkap burung Garuda yang mengganggu pertanian.

In Balinese:   Panjak Puri Kertha Bumine lantas ngepungin tur ngejuk I Geruda liglig.

In English:  

In Indonesian:   Rakyat Puri Kertha Bumi bersorak gembira karena beerhasil menangkap burung garuda yang telah meresahkan warga.

In Balinese:   Sasukat ngelah panjak, I Kidang setata nyumbungang tandukne ane lanying tur awakne galing.

In English:  

In Indonesian:   Akulah rajanya lari.

In Balinese:   Sing buungan liu lakar ngelah panjak, kai kal dadi raja dini.

In English:  

In Indonesian:   Ada ditugaskan di bawah, di pinggang gunung, lambung gunung, dan pucak gunung.

In Balinese:   Prabu Jayawikrama ane madeg nata di Puri Badrasakarana kasenengin olih panjak idane, pamekasnyane para pamacul.

In English:  

In Indonesian:   Sumber: Kisah-Kisah Tantri Made Taro

In Balinese:   Makami panjak ring Puru Winduraja patuh tur manut ring pararem puri.

In English:  

In Indonesian:   Seluruh rakyat kerajaan Winduraja patuh dan setia kepada raja.

In Balinese:   Panjak ane sregep gong tusing ngrerenang ngedig gong lan kendang apang macegur.

In English:  

In Indonesian:   Mereka bersembunyi di tengah semak-semak yang lebat, lalu menyusup ke wilayah yang lebih jauh.

In Balinese:   Sungsut manah Ida Sang Prabu riantukan akeh panjak idane ngemasin mati sangkaning kasaktian Ki Balian Batur lan sisian-sisianne. “Ih Ki Balian Batur, cangkah cumangkah cai di panegeran gelahe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panjak gelah ajak makejang, lan rejek Ki Balian Batur, matiang kayang kulawargane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sepetilar dane Ki Lampor kepaica panjak satak diri (200) sane mawasta Pasek Batulepang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I raga pinaka panjak Ida Bhatara anak sujatine tusing nawang apa-apa indik jagate ene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Desa puniki nenten wantah genah sane ageng utawi akeh panjak sane nongosin, sakewanten madue angin sane tis, pemandangan alam, miwah joh saking munyin-munyin montor utawi mobil, ngranayang iraga cara nongos di alasne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipun sakadi tan precaya, yadiastun wantah masanjata keris tur kairing antuk panjak sane nenten akeh, Cokorda Denpasar magehang kayun ngamargiang perang panelas “puputan”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Aduh déwa ratu, panjaké suba inguh ngenehang isin basang, buin maimbuh ningehang orta serem - serem ané ngaénang sayan inguh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida masabda di ajeng palinggih Prajapatine, “Yen makejang panjak tiange ambil Embok, nyen mani puan lakar ngaturin embok canang tuh ?”.

In English:  

In Indonesian:   Selain itu, masyarakat Bali lupa menginstropeksi diri dan merasa paling benar.

In Balinese:   Tusing pilih kasih tekening panjak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen buat i dewek jani suba madan sugih gati, nanging tusing ngisi panjak.

In English:   If I am an Arch Bishop, I will be happy with so much money and so many followers.” As she finished murmuring, the old woman from before appeared. “Very Well, merchant, your wish shall be granted.” Said the old woman, and then she vanished like before.

In Indonesian:  

In Balinese:   Punika ngawinang Ida Pedanda Abiansemal kaiirng olih pepatih miwah panjak ida mapeed rauh ka Nusa Penida makatetujon jagi nyingakin kasujatian tetiga tapel sakti ring Pura Dalem Nusa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panjak Sang Prabu Singa watek asu alase.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang maboros Ida kairing antuk juru boros muah panjak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panjaké makejang liang, setata maan nunas surudan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita sapanéwatan Ida Anaké Agung, kasub pesan kasaktian I Raréangoné, lantas I Raréangon kadegang agung baan panjaké.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabha Parwa wantah bukti sejarah indike Hyang Widhi sane satata rauh rumaksa yening wenten panjak Ida sane dados janma jenek subhakti ring Ida.

In English:   Sabha Parwa is historical evidence that God is always present for anyone who surrenders to Him and becomes His faithful devotees.

In Indonesian:   Mahabharata ditulis oleh Maharsi Krishna Dwaipayana Wyasa, maharsi terbesar dan yang paling dihormati oleh seluruh umat Hindu.

In Balinese:   Kacerita Ida lunga lakar maboros ka Alas Lebak Tawa tepi siring jagat idane, kairing ban wateking Tandamantri, Baudanda, muah panjak idane makejang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apake cai ane nyerihang panjak gelahe I Gajah?”

In English:  

In Indonesian:   Cepatlah menyembah.

In Balinese:   Sing ngelah tika, sing ngelah panguna dika cai dadi panjak, bangun, bangun, bangun!”

In English:  

In Indonesian:   Rasain lu!”

In Balinese:   Ia pules boya sangkaning tusing nawang tika, tusing nawang sesanan panjak tekening gusti.

In English:  

In Indonesian:   Cepatlah menyembah.

In Balinese:   Gelisin satua, pamutuse Sang Kadru lan Sang Winata jaga matoh-tohan, sapasira sane kaon kawidi dados panjak ring sang jayanti.Paitunganne sampun cumpu, galahe benjang kudane punika pacang karereh mangda mabukti sira sane iwang.

In English:  

In Indonesian:   Singkat cerita, pada akhirnya Sang Kadru dan Sang Winata akan saling bertaruh, siapapun yang kalah ditugaskan menjadi budak dari yang menang.

In Balinese:   Ida anake agung kasub kasumbung urati ring panjak.

In English:  

In Indonesian:   Sang raja sangat terkenal, perhatian kepada rakyatnya.

In Balinese:   Jani kema dauhin panjak gelahe makejang, patih, tandamantri, parawira apang siaga buin mani semengan bakal ngrejek I Lalumbang.” Buin maninne, pasemengan pesan mara galang kangin suba pada sregep panjake sarwa senjata luire keris, tumbak, klewang lakar ngrejek Ida Mpu Lalumbang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasampun Dalem Kresna Kepakisan madeg natha ring Samplangan, wenten biota saking panjak Bali Agane.

In English:   Gajah Mada comes to Bali to assist the newly installed king.

In Indonesian:   Blangbangan kalah.

In Balinese:   virus Niki sampun 1 tahun lebih sampun ngeniang panjak ida bhatara ring Gumi puniki

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga wajib antuk ngelaksanayang pinaka panjak republik Indonesia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring pinanggal 17 agustus, panjak republik Indonesia jagi ngerayain rahina kemerahan tur ring rahina punika biasanyanne akeh sane ngelaksanayang acara sane masinambung sareng rahina kemerdekaan.

In English:  

In Indonesian: