Nyepi

From BASAbaliWiki
Nyepi.jpg
Holiday or Ceremony
Nyepi
Related books
 • Bali
 • Ancient Rites in the Digital Age
Related children's books
 • 3 - Luh Ayu Manik Mas
 • Luh Ayu Manik Pahlawan Lingkungan
Related folktales
  Related lontar
   Related places
    Calendar
    Dictionary words


    Add your comment
    BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

    Information about Holiday or Ceremony

    Nyepi
    Nyepi.jpg

    Where did this ceremony take place:


    In English

    Nyepi, or day of silence, is probably one of the most environmentally friendly holidays in the world. On this day, which is celebrated a day after tilem kesanga (the new moon’s day of the ninth Saka lunar calendar), the Balinese Hindus communally shut all electricity down for 24 hours. Not only that, they don’t go out, they don’t work, they turn off all electricity and fire, and they don’t have fun for the whole day. So, on Nyepi day, Bali looks like a dead island.

    Nyepi day is the first day of the new Saka year. The procession is preceded by melasti ceremony a few days before, where the people go to seashore for holy bath and purification. Then, the day before Nyepi there is ngerupuk ceremony, where environment is cleansed physically and mentally. You usually can see ogoh-ogoh festivals all around. On Nyepi day, everything is quiet and calm. At night, people can see bright stars on clear sky.

    Thanks to Nyepi day, because it reduces 20,000 tons of CO2 emission in the air and save 4,000 kiloliters of petrol. What an amazing day for ecosystem!

    In Balinese

    Rahina Nyepi minab silih sinunggil rahina suci ring sajebag jagat sane pinih asih ring palemahan. Ring rerahinan sane rauh arahina sesampun Tilem Kesanga manut warsa Saka niki, krama Hindu ring Bali makasami sinarengan ngamatiang lampu arahina jangkep. Ten nika kemanten, krama Baline nenten lunga, nenten mekarya, nenten ngendihang api utawi listrik, tur nenten malila cita. Cutetne, ring rahine Nyepi, Bali luwiran pulau mati.

    Nyepi dados rahina kapertama ring warsa anyar Saka. Dudonan ipun kaduluran antuk melasti, sareng-sareng lunga ring pasisi nunas prayascitta. Sampun kenten, arahina sadurung Nyepi wenten ngerupuk. Kramane nyuciang jero soang-soang lan palemahan saking sekancan mala sekala lan niskala. Ragane biasane prasida miarsayang lelungaan ogoh-ogoh ring makudang-kudang wewengkon. Ring rahina Nyepi, sami pada rarem tur sepi. Rikala wengi, kramane mresidang nyingakin langit sane galang pinepekan bintang.

    Santukan rahina Nyepi, Bali prasida ngirangang 20.000 kalih dasa tali ton pepeson karbondioksida lan ngeretin 4.000 kiloliter minyak palinggihan. Yukti rahina nglangonin mantuka ring parasparan jagat

    Manut lontar Siwa Tattwa Purana Di Tilem Kasanga Dewa Siwa mayoga, ento ngranayang panjak makejang di gumine patut nglaksanaang upacara tawur. Di dinane ento biasane kramane ngadaang tajen utawi tabuh rah. Ketelan getih siape ento ane dadi tetadahan Hyang Kala Bhumi, yen ento tusing ada sinah suba gumine lakar kena grubug.

    Tawur ane kaatur ring sang Hyang Kala Bhumi ngelah tetujon nyomia bhuta kala, ngaenang gumine landuh lan jagatdita, patuh cara tetujon ogoh-ogohe. Ento ngranayang makejang sarana upacara tawur lan ogoh-ogoh tusing dadi nganggon bahan ane ngusak kaasrian gumine. Makejang totonan suba ada di lontar siwa tattwa purana

    In Indonesian

    Hari raya Nyepi mungkin adalah salah satu hari raya yang paling ramah lingkungan di dunia. Di hari suci yang dirayakan sehari setelah Tilem Kesanga (tilem di bulan kesembilan dalam kalender Saka) ini, umat Hindu di Bali serentak mematikan lampu selama 24 jam. Tidak hanya itu, mereka tidak keluar rumah, tidak bekerja, tidak menggunakan api atau listrik, dan tidak bersenang-senang. Jadi, pada hari Nyepi, Bali seperti pulau mati.

    Hari Nyepi adalah hari pertama di tahun baru Saka. Prosesinya didahului dengan melasti, atau pembersihan ke laut. Kemudian, sehari sebelumnya ada upacara ngerupuk, menyucikan rumah dan lingkungan dari segala jenis kekotoran baik fisik maupun mental. Anda biasanya bisa melihat pawai ogoh-ogoh di berbagai wilayah. Pada hari Nyepi, semuanya tenang dan sepi. Malam hari, orang-orang bisa melihat langit yang bersih dan penuh bintang.

    Berkat hari raya Nyepi, Bali mengurangi 20.000 ton emisi karbondioksida dan menghemat 4.000 kiloliter bahan bakar minyak. Sungguh hari raya menakjubkan untuk ekosistem!


    Hubud Bali


    https://www.instagram.com/hubudbali

    <ul><li>Property "Holiday information text" (as page type) with input value "Nyepi, or day of silence, is probably one of the most environmentally friendly holidays in the world. On this day, which is celebrated a day after tilem kesanga (the new moon’s day of the ninth Saka lunar calendar), the Balinese Hindus communally shut all electricity down for 24 hours. Not only that, they don’t go out, they don’t work, they turn off all electricity and fire, and they don’t have fun for the whole day. So, on Nyepi day, Bali looks like a dead island.Nyepi day is the first day of the new Saka year. The procession is preceded by melasti ceremony a few days before, where the people go to seashore for holy bath and purification. Then, the day before Nyepi there is ngerupuk ceremony, where environment is cleansed physically and mentally. You usually can see ogoh-ogoh festivals all around. On Nyepi day, everything is quiet and calm. At night, people can see bright stars on clear sky.Thanks to Nyepi day, because it reduces 20,000 tons of CO2 emission in the air and save 4,000 kiloliters of petrol. What an amazing day for ecosystem!" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Holiday information text ban" (as page type) with input value "Rahina Nyepi minab silih sinunggil rahina suci ring sajebag jagat sane pinih asih ring palemahan. Ring rerahinan sane rauh arahina sesampun Tilem Kesanga (manut warsa Saka) niki, krama Hindu ring Bali makasami sinarengan ngamatiang lampu arahina jangkep. Ten nika kemanten, krama Baline nenten lunga, nenten mekarya, nenten ngendihang api utawi listrik, tur nenten malila cita. Cutetne, ring rahine Nyepi, Bali luwiran pulau mati.Nyepi dados rahina kapertama ring warsa anyar Saka. Dudonan ipun kaduluran antuk melasti, sareng-sareng lunga ring pasisi nunas prayascitta. Sampun kenten, arahina sadurung Nyepi wenten ngerupuk. Kramane nyuciang jero soang-soang lan palemahan saking sekancan mala sekala lan niskala. Ragane biasane prasida miarsayang lelungaan ogoh-ogoh ring makudang-kudang wewengkon. Ring rahina Nyepi, sami pada rarem tur sepi. Rikala wengi, kramane mresidang nyingakin langit sane galang pinepekan bintang.Santukan rahina Nyepi, Bali prasida ngirangang 20.000 (kalih dasa tali) ton pepeson karbondioksida lan ngeretin 4.000 kiloliter minyak palinggihan. Yukti rahina nglangonin mantuka ring parasparan jagat!Manut lontar Siwa Tattwa Purana Di Tilem Kasanga Dewa Siwa mayoga, ento ngranayang panjaké makejang di gumine patut nglaksanaang upacara tawur.Di dinane ento biasane kramane ngadaang tajen utawi tabuh rah. Ketelan getih siape ento ane dadi tetadahan Hyang Kala Bhumi, yen ento tusing ada sinah suba gumine lakar kena grubug.Tawur ane kaatur ring sang Hyang Kala Bhumi ngelah tetujon nyomia bhuta kala, ngaenang gumine landuh lan jagatdita, patuh cara tetujon ogoh-ogohe.Ento ngranayang makejang sarana upacara tawur lan ogoh-ogoh tusing dadi nganggon bahan ane ngusak kaasrian gumine. Makejang totonan suba ada di lontar siwa tattwa purana" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Holiday information text id" (as page type) with input value "Hari raya Nyepi mungkin adalah salah satu hari raya yang paling ramah lingkungan di dunia. Di hari suci yang dirayakan sehari setelah Tilem Kesanga (tilem di bulan kesembilan dalam kalender Saka) ini, umat Hindu di Bali serentak mematikan lampu selama 24 jam. Tidak hanya itu, mereka tidak keluar rumah, tidak bekerja, tidak menggunakan api atau listrik, dan tidak bersenang-senang. Jadi, pada hari Nyepi, Bali seperti pulau mati.Hari Nyepi adalah hari pertama di tahun baru Saka. Prosesinya didahului dengan melasti, atau pembersihan ke laut. Kemudian, sehari sebelumnya ada upacara ngerupuk, menyucikan rumah dan lingkungan dari segala jenis kekotoran baik fisik maupun mental. Anda biasanya bisa melihat pawai ogoh-ogoh di berbagai wilayah. Pada hari Nyepi, semuanya tenang dan sepi. Malam hari, orang-orang bisa melihat langit yang bersih dan penuh bintang.Berkat hari raya Nyepi, Bali mengurangi 20.000 ton emisi karbondioksida dan menghemat 4.000 kiloliter bahan bakar minyak. Sungguh hari raya menakjubkan untuk ekosistem!" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>